Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
ENZY  
SEK  %
Logotype

Annual general meeting

Extraordinary General Meeting 2016

April 14, 2016

Documents

PR Kallelse till extra bolagsstämma 160315

Fullmaktsformulär 160315

Revisorns yttrande enligt 13 kap 6 Aktiebolagslagen 160315

Styrelsens fullständiga förslag till beslut 160315

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 Aktiebolagslagen 160315

Årsredovisning 2014 med fastställelseintyg 160315

Protokoll från den extra stämman den 14 april 2016