Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
ENZY  
SEK  %
Logotype

Annual general meeting

Extraordinary General Meeting 2016

February 15, 2016

Documents

Kallelse extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Revisorns yttrande

Revisorns yttrande

Styrelsens förslag till beslut om apportemission

Styrelsens förslag till beslut om nya styrelseledamöter och representant till valberedningen

Styrelsens redogörelse för apportegendomens värde

Styrelsens redogörelse över väsentliga händelser

Villkor för teckningsoptioner

Årsredovisning 2014

Protokoll extra bolagsstämma den 15 februari 2015