ENZY  
SEK  %
Logotype

Bolagsstyrning

Styrningen av Enzymatica sker via årsstämman, styrelsen, VD samt bolagsledningen i enlighet med aktiebolagslagen, bolagsordningen, Enzymaticas interna styrdokument och de regler och rekommendationer för bolag vars aktier är noterade på Nasdaq First North. Någon eller några representanter från företagsledningen och styrelsen är i sin tur ordförande och ledamöter i dotterföretagens styrelser.​

Bolagsstyrningsrapporter