ENZY  
SEK  %
Logotype

Företag

Historik

Historien om Enzymatica börjar på Island. Det är 1970-tal och i de stora fiskrenserierna passerar tonvis med nyfångad torsk de skickliga rensarnas händer. Händer som märkligt nog är ovanligt hela och mjuka. Borde de inte istället vara uttorkade, spruckna och såriga med tanke på all denna fisk direkt från det kalla ishavet?

Forskare på Island kom slutligen med förklaringen. Ett enzym i torsken blir aktivt när det kommer i kontakt med människors varma hud och slemhinnor. Forskarnas arbete ledde så småningom till ett patent på enzymet och 2007 tecknade Enzymatica avtal gällande utveckling och försäljning av produkt­er baserade på enzymet. Enzymatica har sedan dess utvecklat ett antal produkt­er där enzymet är en viktig delkomponent för att skapa effektiva barriär­er mot virus.

2020

2020 var ett händelserikt år för Enzymatica. Företagets förkylningsspray ColdZyme® blev re-certifierat till klass III för medicintekniska produkt­er inom EU. Enzymatica beviljades ett EU-patent som ger ColdZyme skydd till 2035. Under året tecknade Enzymatica avtal med ledande internationella läkemedelsbolag för marknadsföring och försäljning av ColdZyme på ett 50-tal marknader.

2019

Under 2019 tog Enzymatica ett strategiskt beslut om att bredda användningen av sin enzymteknologi för att därmed bättre kunna utnyttja de kommersiella möjligheterna och introducerade en bredare produkt­portfölj. Enzymatica ingick avtal med sin tyska samarbetspartner STADA om försäljning av en ny munspray för den tyska marknaden. Bolaget tecknade också avtal med det tyska företaget Maren Cosmetics om leverans av enzymformulering för deras hudvårdsprodukt­er samt ett motsvarande avtal med Dr Bragi Company Ltd för den kinesiska marknaden. Under 2019 blev ColdZyme blev det tredje största förkylningsvarumärket i Sverige. Enzymatica stärkte dokumentationen för ColdZyme med fler produkt­påståenden samt introducerade den nya smaken Strawberry.

2018

Under 2018 ingick Enzymatica nya distributörsavtal om försäljning av ColdZyme i Japan, Hong Kong & Macau och Sydafrika. Bolaget genomförde flera framgångsrika kliniska studier med ColdZyme. Bland annat utförde Enzymatica en prospektiv och kontrollerad multicenterstudie med ColdZyme i Tyskland. Studien visar på signifikant förkortning av förkylningsperioden och minskning av förkylningssymptomen vid användning av ColdZyme. Den mest slående effekten med ColdZyme visade sig vara en signifikant förbättring av livskvalitén till följd av mildare förkylning. I slutet av året genomförde bolaget en nyemission som tillförde 98,7 MSEK före emissionskostnader för att finansiera fortsatta kliniska studier och internationell expansion.

2017

Under 2017 fick Enzymatica sitt internationella genombrott genom avtalet med det tyska läkemedelsbolaget STADA för försäljning av ColdZyme i Tyskland, Österrike och Belgien. Enzymatica stärkte också dokumentation kring ColdZyme och publicerade flera kliniska studier på förskolepersonal och elitidrottare. Dessutom utförde bolaget en in-vitro studie som visade på ColdZymes egenskaper att oskadliggöra de vanligaste förkylningsvirusen. Enzymatica genomförde också ett flertal strategiska rekryteringar såsom Chief Commercial Officer, Chief Operating Officer och Chief Financial Officer.

2016

Enzymatica förvärvar det isländska bolaget Zymetech. Förvärvet ger Enzymatica internationell ensamrätt till det patentskyddade enzymet som är en nyckelkomponent i förkylningssprayen ColdZyme® Munspray. Dessutom får Enzymatica kontroll över tillverkningen av enzym, samt tillgång till internationell forsknings- och utvecklingskompetens och Zymetechs forskningsportfölj. Enzymatica genomför också två nyemissioner på totalt cirka 100 MSEK före emissionskostnader för att finansiera bolagets verksamhet, kunna genomföra sin expansionsstrategi och attrahera nya långsiktiga investerare.

Enzymatica tecknar distributionsavtal med Endeavour Consumer Health för Australien och Nya Zeeland. Avtalet, som är det första utanför EU för Enzymatica, kräver ett myndighetsgodkännande av produkt­dokumentationen innan lansering är möjlig. Enzymatica skriver också distributionsavtal med Life NLB Ltd för Grekland och Cypern. Bengt Baron väljs till ny ordförande för Enzymatica.

2015

Fredrik Lindberg tillträdde som VD den 16 februari 2015. Den mindre förpackningen ColdZyme® One Cold 7 ml lanserades och började säljas på svenska apotek under maj månad. Under andra kvartalet tecknade vi också avtal med A-Apoteket i Danmark och fanns därmed representerad på de två största apotekskedjorna samt hälsokedjan Matas i landet. Den 15 juni noterades Enzymatica på Nasdaq First North. Under oktober tecknades avtal med apotekskedjan Lloyds för försäljning av ColdZyme i Storbritannien och under november tecknades distributionsavtal både med Tamro för den finska marknaden och Esteve för den spanska marknaden.

2014

Norge, Danmark och UK är första marknaderna utanför Sverige. ColdZyme blev höstens mest sålda enskilda förkylningsartikel (SKU) på svenska apotek i pengar räknat. Organisationen växer och bolaget förbereds för verksamhet i noterad miljö och på internationella marknader. En nyemission genomförs för att kunna hålla en hög tillväxttakt. Veterinärprodukt­er färdigställs.

2013

ColdZyme Munspray lanseras mot förkylning på apotek i Sverige. Avtal sluts med samtliga apotekskedjor. Den första kliniska pilotstudien, COLDPREV, genomförs och får ett positivt utfall.

2012

ColdZyme Munspray registreras som medicinteknisk produkt­, efter att säkerhet och prestanda har styrkts. Enzymatica knyter vetenskapliga rådgivare till sig.

2011

Enzymatica listas på AktieTorget. Det globala avtalet med Zymetech förlängs till 2021.

2010

Första produkt­en listas hos Kemikalieinspektionen som kosmetika- och hygienprodukt­ och säljs i hälsofackhandeln under varumärket ColdZyme. Produkt­en är en munspray mot virus i munhåla/svalg.

2007

Enzymatica grundas. Samma år tecknas ett avtal med isländska Zymetech avseende globala rättigheter att utveckla och sälja produkt­er innehållande ett patenterat enzym från djuphavstorsk.