ENZY  
SEK  %
Logotype

Företag

Uppförandekod

Ansvarsfullt företagande handlar om att hantera risker för att se till att Enzymatica förblir en pålitlig samarbetspartner för sina intressenter. Enzymatica lägger stor vikt vid att uppträda korrekt i affärsrelaterade situationer. Enzymaticas uppförandekod (Code of Conduct) tydliggör hur bolaget ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare och samhällsaktör. Uppförandekoden baseras på FN:s Global Compact som innefattar tio principer om mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, skydd för miljö och motverkan av korruption. Lagar, bestämmelser och normer utgör miniminivåer för bolagets agerande. Uppförandekoden omfattar alla medarbetare och styrelseledamöter i Enzymatica, samt andra som representerar bolaget, till exempel konsulter.

Dokument

Enzymatica Code of Conduct