ENZY  
SEK  %
Logotype

hållbarhet

Hälsa och välbefinnande utgör grunden för vårt företag och vi vill använda våra resurser på ett klokt och hållbart sätt. Trypsin, enzymet som används i ColdZyme, extraheras som en biprodukt­ från fiskeindustrin och bidrar inte till minskning av torskbeståndet. Vi använder resurser som andra ser som avfall. Vårt mål är att använda så lite nya resurser som möjligt och vi lägger mycket resurser på hur vi kan forska, utveckla, tillverka och sälja våra produkt­er med minsta möjliga klimatpåverkan. Vår uppförandekod och våra värderingar är en ledstjärna när vi utvecklar vårt företag till att vara inkluderande med höga etiska standarder.

kvalitet & säkerhet

Utveckling, tillverkning och försäljning av våra hälsovårdsprodukt­er regleras av lagar, förordningar, direktiv och standarder. Våra rutiner och dokumentation är formulerade i enlighet med de krav som gäller för hälsovårdsprodukt­er och marknad. Vi ser till att våra produkt­er håller hög kvalitet, att de är säkra och uppfyller krav på prestanda.

miljö

Vi bedriver ingen anmälnings- eller tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet. Allt emballage och förpackningsmaterial består av återvinningsbart material. Våra kontrakttillverkare är certifierade enligt miljöstandarden ISO 14001.

en inkluderande arbetsplats

Företagskulturen är vår motor för tillväxt. Att arbeta på Enzymatica innebär att få stöd av människor och verktyg som behövs för att trivas så att man kan bidra till företagets övergripande mål. Vår uppförandekod sätter ramarna för hur vi arbetar och företagets värderingar lägger stor vikt vid betydelsen av en vänlig och inkluderande kultur, där det finns utrymme för idéer och personlig utveckling.