ENZY  
SEK  %
Logotype

Produkt­er

ColdZyme

ColdZyme, förpackningsbild

Mot förkylning

ColdZyme® är en munspray som behandlar och lindrar förkylning. ColdZyme® är unik, den formar omedelbart en skyddande barriär­ mellan dig och orsaken till förkylningen, själva förkylningsvirusen.

ColdZyme® har en trippelverkande effekt:

  • Skyddar mot förkylningsvirus

  • Kan förkorta en förkylning vid användning i ett tidigt stadium av infektionen

  • Lindrar förkylningssymptom och halsont

För vuxna och barn

ColdZyme® är en munspray mot förkylning. Den är enkel att använda och verkar snabbt.

ColdZyme® bildar en skyddande barriär­ mot vanliga förkylningsvirus på munhålans slemhinna.

Barriär­en fångar in förkylningsvirus och hindrar dem från att spridas och förökas. ColdZyme kan användas vid exponering för förkylningsvirus eller i ett tidigt stadium när förkylningssymptom uppstår.

ColdZyme® kan användas av vuxna och barn över 4 år. ColdZyme® är en CE-märkt medicinteknisk produkt­ (klass III).

ColdZyme, traps, disables, protects

Verkar mot orsaken – istället för symptomen

ColdZymes barriär­ skyddar mot orsaken till sjukdomen, det vill säga virus, genom att:

  • Fånga: Glycerol skapar en skyddande barriär­ i munhåla och svalg som fångar viruset.

  • Deaktivera: Enzym hindrar viruset från att infektera kroppens celler.

  • Skydda: Barriär­en skapad av ColdZyme® skyddar munhålan och svalget.

Vetenskapligt bekräftad

ColdZymes effekt bekräftas av produkt­ens kliniska utvärdering där all klinisk data om produkt­en ingår. Läs mer om ingående studier.

Samhällsekonomiska vinster

En studie av den samhällsekonomiska effekten för den svenska befolkningen vid användning av ColdZyme pekar på samhällsekonomiska vinster och möjlighet till minskad ohälsa.

Bara för en minskad sjukdomsdag skulle samhället spara 1,4 miljarder kronor om året beräknat på 10 procent av alla 4,7 miljoner heltidsarbetande personer. 1

1 Studie av den samhällsekonomiska effekten för den svenska befolkningen vid användning av ColdZyme Munspray, Nordic Evaluation Group AB (Nordeg) på uppdrag av Enzymatica 2013

ColdZymes® webbplats

För mer information, besök produkt­ens egen webbplats: www.coldzyme.se.