ENZY  
SEK  %
Logotype

Investerare

Risker

Enzymaticas verksamhet är exponerad för ett flertal risker, såväl operationella som finansiella.

Enzymaticas verksamhet är exponerad för ett flertal risker, såväl operationella som finansiella. De operationella riskerna utgörs främst av osäkerhet kring produkt­utveckling, leverantörsavtal, regulatoriska tillstånd, produkt­ansvar och distribution samt försäljningen till följd av pandemin. De finansiella riskerna utgörs främst av valuta-, ränte-, pris-, kredit- och likviditetsrisker.

För en närmare beskrivning av de risker och osäkerhetsfaktorer som Enzymatica står inför hänvisas till Enzymaticas årsredovisning https://enzymatica.se/se/investerare/finansiella-rapporter