ENZY  
SEK  %
Logotype

Investerare

Aktien

Volume, thousands
[{"d":"2024-02-16","n":"Styrelsen i Enzymatica beslutar om nyemission om 27,4 MSEK","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2024/styrelsen-i-enzymatica-beslutar-om-nyemission-om-27-4-msek/"},{"d":"2024-02-16","n":"Bokslutskommuniké 2023: Vetenskapliga och regulatoriska framsteg skapar internationellt intresse","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2024/bokslutskommunike-2023-vetenskapliga-och-regulatoriska-framsteg-skapar-internationellt-intresse/"},{"d":"2024-02-16","n":"Enzymaticas nyemission är säkerställd till 100 procent","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2024/enzymaticas-nyemission-ar-sakerstalld-till-100-procent/"},{"d":"2024-02-19","n":"Enzymatica offentliggör informationsmemorandum med anledning av företrädesemission av aktier","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2024/enzymatica-offentliggor-informationsmemorandum-med-anledning-av-foretradesemission-av-aktier/"},{"d":"2024-03-11","n":"Enzymaticas munspray ColdZyme® erhåller CE-certifiering enligt nya EU-förordningen MDR","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2024/enzymaticas-munspray-coldzyme-erhaller-ce-certifiering-enligt-nya-eu-forordningen-mdr/"},{"d":"2024-03-14","n":"Enzymatica offentliggör utfall i företrädesemissionen","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2024/enzymatica-offentliggor-utfall-i-foretradesemissionen/"},{"d":"2024-03-27","n":"Kallelse till årsstämma 2024 i Enzymatica AB (publ)","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2024/kallelse-till-arsstamma-2024-i-enzymatica-ab-publ/"},{"d":"2024-04-09","n":"Enzymatica publicerar årsredovisning för 2023","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2024/enzymatica-publicerar-arsredovisning-for-2023/"},{"d":"2024-04-25","n":"Delårsrapport Q1/2024: MDR-certifieringen öppnar stora kommersiella möjligheter","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2024/delarsrapport-q12024-mdr-certifieringen-oppnar-stora-kommersiella-mojligheter/"},{"d":"2024-05-07","n":"Kommuniké från årsstämma i Enzymatica AB (publ) den 7 maj 2024","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2024/kommunike-fran-arsstamma-i-enzymatica-ab-publ-den-7-maj-2024/"},{"d":"2024-06-13","n":"Interimsresultat från oberoende klinisk studie av ColdZyme® visar att sjukdomstiden minskar med cirka 5 dagar","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2024/interimsresultat-fran-oberoende-klinisk-studie-av-coldzyme-visar-att-sjukdomstiden-minskar-med-cirka-5-dagar/"},{"d":"2023-02-17","n":"Kvartalsrapport Q4/2022: Ett år som lade grunden för tillväxt","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2023/kvartalsrapport-q42022-ett-ar-som-lade-grunden-for-tillvaxt/"},{"d":"2023-03-31","n":"Kallelse till årsstämma 2023 i Enzymatica AB (publ)","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2023/kallelse-till-arsstamma-2023-i-enzymatica-ab-publ/"},{"d":"2023-04-05","n":"Enzymatica publicerar årsredovisning för 2022","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2023/enzymatica-publicerar-arsredovisning-for-2022/"},{"d":"2023-04-27","n":"Kvartalsrapport Q1/2023: Stark start på året – Enzymaticas tillväxtresa fortsätter enligt plan","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2023/kvartalsrapport-q12023-stark-start-pa-aret--enzymaticas-tillvaxtresa-fortsatter-enligt-plan/"},{"d":"2023-05-04","n":"Kommuniké från årsstämma i Enzymatica AB (publ)","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2023/kommunike-fran-arsstamma-i-enzymatica-ab-publ/"},{"d":"2023-07-18","n":"Kvartalsrapport Q2/2023: En spännande och viktig tid framöver","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2023/kvartalsrapport-q22023-en-spannande-och-viktig-tid-framover/"},{"d":"2023-08-22","n":"Ny studie: ColdZyme bryter infektionscykeln och minskar mängden influensavirus signifikant","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2023/ny-studie-coldzyme-bryter-infektionscykeln-och-minskar-mangden-influensavirus-signifikant/"},{"d":"2023-09-21","n":"Delrapport från klinisk studie: ColdZyme minskar signifikant mängden rhinovirus samt symptom på halsont","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2023/delrapport-fran-klinisk-studie-coldzyme-minskar-signifikant-mangden-rhinovirus-samt-symptom-pa-halsont/"},{"d":"2023-11-07","n":"Kvartalsrapport Q3/2023: Forskningsresultat som förändrar spelplanen","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2023/kvartalsrapport-q32023-forskningsresultat-som-forandrar-spelplanen/"},{"d":"2023-11-30","n":"Enzymatica byter Certified Adviser till Carnegie Investment Bank AB (publ)","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2023/enzymatica-byter-certified-adviser-till-carnegie-investment-bank-ab-publ/"},{"d":"2022-11-16","n":"Enzymatica och University of Kent startar studie för att undersöka hur elitidrottare kan förebygga virusinfektioner i de övre luftvägarna","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/enzymatica-och-university-of-kent-startar-studie-for-att-undersoka-hur-elitidrottare-kan-forebygga-virusinfektioner-i-de-ovre-luftvagarna/"},{"d":"2022-11-02","n":"Kvartalsrapport Q3/2022: En bredare roll för ColdZyme adderar potential för framtiden","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/kvartalsrapport-q32022-en-bredare-roll-for-coldzyme-adderar-potential-for-framtiden/"},{"d":"2022-11-01","n":"Ny studie bekräftar: ColdZyme hindrar virus som orsakar Covid-19 från att fästa vid mänskliga luftvägsceller","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/ny-studie-bekraftar-coldzyme-hindrar-virus-som-orsakar-covid-19-fran-att-fasta-vid-manskliga-luftvagsceller/"},{"d":"2022-08-26","n":"Enzymatica offentliggör utfall i företrädesemissionen","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/enzymatica-offentliggor-utfall-i-foretradesemissionen/"},{"d":"2022-08-18","n":"Enzymatica offentliggör tilläggsprospekt","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/enzymatica-offentliggor-tillaggsprospekt/"},{"d":"2022-08-16","n":"ColdZyme blockerar även omikronvarianterna BA.4 och BA.5","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/coldzyme-blockerar-aven-omikronvarianterna-ba4-och-ba5/"},{"d":"2022-08-05","n":"Prospekt avseende Enzymaticas företrädesemission offentliggjort","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/prospekt-avseende-enzymaticas-foretradesemission-offentliggjort/"},{"d":"2022-07-19","n":"Kvartalsrapport Q2/2022: Förbättrad försäljning skapar tillförsikt","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/kvartalsrapport-q22022-forbattrad-forsaljning-skapar-tillforsikt/"},{"d":"2022-07-19","n":"Styrelsen i Enzymatica beslutar om nyemission om 74,7 MSEK","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/styrelsen-i-enzymatica-beslutar-om-nyemission-om-747-msek/"},{"d":"2022-06-23","n":"ColdZyme blockerar omikronvirus – enligt ny forskning","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/coldzyme-blockerar-omikronvirus--enligt-ny-forskning/"},{"d":"2022-06-16","n":"Enzymatica tecknar låneavtal med huvudägare","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/enzymatica-tecknar-laneavtal-med-huvudagare/"},{"d":"2022-04-28","n":"Kommuniké från årsstämma i Enzymatica AB (publ) den 28 april 2022","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/kommunike-fran-arsstamma-i-enzymatica-ab-publ-den-28-april-2022/"},{"d":"2022-04-28","n":"Kvartalsrapport Q1/2022: Våra finansiella mål ligger fast","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/kvartalsrapport-q12022-vara-finansiella-mal-ligger-fast/"},{"d":"2022-04-11","n":"Artikel om ColdZyme-studie frias från misstankar om oredlighet i forskning","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/artikel-om-coldzyme-studie-frias-fran-misstankar-om-oredlighet-i-forskning/"},{"d":"2022-04-04","n":"Enzymaticas munspray lanseras i Turkiet","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/enzymaticas-munspray-lanseras-i-turkiet/"},{"d":"2022-03-31","n":"Enzymatica publicerar årsredovisning för 2021","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/enzymatica-publicerar-arsredovisning-for-2021/"},{"d":"2022-03-28","n":"Österrikiska forskare visar i in-vitro-studie att ColdZyme® blockerar viruset bakom Covid-19","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/osterrikiska-forskare-visar-i-in-vitro-studie-att-coldzyme-blockerar-viruset-bakom-covid-19/"},{"d":"2022-03-28","n":"Kallelse till årsstämma 2022 i Enzymatica AB (publ)","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/kallelse-till-arsstamma-2022-i-enzymatica-ab-publ/"},{"d":"2022-03-03","n":"Enzymaticas munspray lanseras i Mexiko","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/enzymaticas-munspray-lanseras-i-mexiko/"},{"d":"2022-02-17","n":"Bokslutskommuniké: Tydliga tecken på gynnsamma trender i marknaden efter ett utmanande 2021","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/bokslutskommunike-tydliga-tecken-pa-gynnsamma-trender-i-marknaden-efter-ett-utmanande-2021/"},{"d":"2022-01-12","n":"Enzymatica kommenterar felaktiga formuleringar i Dagens Medicin","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/enzymatica-kommenterar-felaktiga-formuleringar-i-dagens-medicin/"},{"d":"2021-11-02","n":"Den långsiktiga planen står fast i en utmanande tid","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/den-langsiktiga-planen-star-fast-i-en-utmanande-tid/"},{"d":"2021-11-02","n":"Enzymaticas styrelse fastställer finansiella mål","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/enzymaticas-styrelse-faststaller-finansiella-mal/"},{"d":"2021-10-18","n":"Kommuniké från extra bolagsstämma i Enzymatica AB (publ)","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/kommunike-fran-extra-bolagsstamma-i-enzymatica-ab-publ/"},{"d":"2021-09-29","n":"Kallelse till extra bolagsstämma i Enzymatica AB (publ)","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-enzymatica-ab-publ/"},{"d":"2021-09-08","n":"Korrigering av tidigare pressmeddelande: Claus Egstrand tillträder som VD tidigare än beräknat","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/korrigering-av-tidigare-pressmeddelande-claus-egstrand-tilltrader-som-vd-tidigare-an-beraknat/"},{"d":"2021-09-08","n":"Claus Egstrand tillträder som VD tidigare än beräknat","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/claus-egstrand-tilltrader-som-vd-tidigare-an-beraknat/"},{"d":"2021-08-11","n":"Kinesiska och amerikanska patentverken avser att bevilja patent för nyckelkomponent i förkylningsprodukt­en ColdZyme","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/kinesiska-och-amerikanska-patentverken-avser-att-bevilja-patent-for-nyckelkomponent-i-forkylningsprodukt­en-coldzyme/"},{"d":"2021-07-16","n":"Fortsatt lägre försäljning till följd av pandemin men viss stabilisering","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/fortsatt-lagre-forsaljning-till-foljd-av-pandemin-men-viss-stabilisering/"},{"d":"2021-07-13","n":"Claus Egstrand utsedd till ny VD för Enzymatica","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/claus-egstrand-utsedd-till-ny-vd-for-enzymatica/"},{"d":"2021-07-12","n":"Enzymatica och STADA utökar avtalet för ViruProtect till Vietnam","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/enzymatica-och-stada-utokar-avtalet-for-viruprotect-till-vietnam/"},{"d":"2021-06-22","n":"Enzymatica utser ny kvalitetschef och kommunikationschef","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/enzymatica-utser-ny-kvalitetschef-och-kommunikationschef/"},{"d":"2021-06-07","n":"Enzymatica offentliggör utfall i företrädesemissionen","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/enzymatica-offentliggor-utfall-i-foretradesemissionen/"},{"d":"2021-06-03","n":"Enzymatica lanserar ColdZyme på Amazon","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/enzymatica-lanserar-coldzyme-pa-amazon/"},{"d":"2021-05-21","n":"Patent för ColdZyme godkänt i Japan","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/patent-for-coldzyme-godkant-i-japan/"},{"d":"2021-05-12","n":"Prospekt avseende Enzymaticas företrädesemission offentliggjort","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/prospekt-avseende-enzymaticas-foretradesemission-offentliggjort/"},{"d":"2021-05-05","n":"Kommuniké från årsstämma i Enzymatica AB (publ) den 5 maj 2021","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/kommunike-fran-arsstamma-i-enzymatica-ab-publ-den-5-maj-2021/"},{"d":"2021-04-29","n":"Lägre försäljning till följd av pandemin men nyemission säkerställer fortsatt internationell expansion","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/lagre-forsaljning-till-foljd-av-pandemin-men-nyemission-sakerstaller-fortsatt-internationell-expansion/"},{"d":"2021-03-31","n":"Enzymatica publicerar årsredovisningen för 2020","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/enzymatica-publicerar-arsredovisningen-for-2020/"},{"d":"2021-03-31","n":"Kallelse till årsstämma 2021 i Enzymatica AB (publ)","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/kallelse-till-arsstamma-2021-i-enzymatica-ab-publ/"},{"d":"2021-03-29","n":"Styrelsen i Enzymatica beslutar om nyemission om 59,1 MSEK","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/styrelsen-i-enzymatica-beslutar-om-nyemission-om-591-msek/"},{"d":"2021-03-22","n":"Enzymaticas försäljning och resultat påverkat av pandemin","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/enzymaticas-forsaljning-och-resultat-paverkat-av-pandemin/"},{"d":"2021-02-18","n":"Positivt rörelseresultat och nästan fördubblad försäljning för det fjärde kvartalet","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/positivt-rorelseresultat-och-nastan-fordubblad-forsaljning-for-det-fjarde-kvartalet/"},{"d":"2021-02-11","n":"Enzymatica kommenterar artikel i Dagens Medicin","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/enzymatica-kommenterar-artikel-i-dagens-medicin/"},{"d":"2021-01-15","n":"Nya strategiska rekryteringar och organisationsförändring hos Enzymatica","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/nya-strategiska-rekryteringar-och-organisationsforandring-hos-enzymatica/"},{"d":"2020-12-09","n":"STADA-avtalet utökat med Norden","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/stada-avtalet-utokat-med-norden/"},{"d":"2020-11-12","n":"Enzymatica ingår avtal med MS Pharma för MENA","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/enzymatica-ingar-avtal-med-ms-pharma-for-mena/"},{"d":"2020-11-03","n":"Fortsatt stark försäljningsökning samt positivt kassaflöde under det tredje kvartalet","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/fortsatt-stark-forsaljningsokning-samt-positivt-kassaflode-under-det-tredje-kvartalet/"},{"d":"2020-10-21","n":"Enzymatica ingår avtal med Sanofi gällande Frankrike och Italien för förkylningssprayen ColdZyme","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/enzymatica-ingar-avtal-med-sanofi-gallande-frankrike-och-italien-for-forkylningssprayen-coldzyme/"},{"d":"2020-10-13","n":"Enzymatica och STADA utökar avtalet för ViruProtect till Ryssland, Polen, Ukraina och CIS-länder","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/enzymatica-och-stada-utokar-avtalet-for-viruprotect-till-ryssland-polen-ukraina-och-cis-lander/"},{"d":"2020-10-07","n":"ColdZyme lanserad i Israel","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/coldzyme-lanserad-i-israel/"},{"d":"2020-09-28","n":"The Journal of Medical Virology har granskat, godkänt och publicerat resultaten från Enzymaticas in vitro-studie på SARS-CoV-2","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/the-journal-of-medical-virology-har-granskat-godkant-och-publicerat-resultaten-fran-enzymaticas-in-vitro-studie-pa-sars-cov-2/"},{"d":"2020-09-23","n":"Nya patent godkända för ColdZyme i Japan och Ryssland","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/nya-patent-godkanda-for-coldzyme-i-japan-och-ryssland/"},{"d":"2020-09-17","n":"Ny version – rättad den 17 september 2020 Resultaten från Enzymaticas placebokontrollerade, randomiserade studie visar statistiskt signifikant kortare förkylningar.","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/ny-version--rattad-den-17-september-2020-resultaten-fran-enzymaticas-placebokontrollerade-randomiserade-studie-visar-statistiskt-signifikant-kortare-forkylningar/"},{"d":"2020-08-17","n":"Resultaten från Enzymaticas placebokontrollerade, randomiserade studie visar statistiskt signifikant kortare förkylningar och god upplevd behandlings-effekt vid användning av ColdZyme","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/resultaten-fran-enzymaticas-placebokontrollerade-randomiserade-studie-visar-statistiskt-signifikant-kortare-forkylningar-och-god-upplevd-behandlings-effekt-vid-anvandning-av-coldzyme/"},{"d":"2020-07-20","n":"En ny in vitro-studie visar att ColdZyme deaktiverar SARS-Cov-2 som orsakar Covid-19 pandemin","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/en-ny-in-vitro-studie-visar-att-coldzyme-deaktiverar-sars-cov-2-som-orsakar-covid-19-pandemin/"},{"d":"2020-07-16","n":"Fördubblad försäljning även under det andra kvartalet","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/fordubblad-forsaljning-aven-under-det-andra-kvartalet/"},{"d":"2020-06-03","n":"Kortare förkylningar för elitidrottare med ColdZyme","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/kortare-forkylningar-for-elitidrottare-med-coldzyme/"},{"d":"2020-05-25","n":"Enzymatica och STADA utökar avtalet för Europa","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/enzymatica-och-stada-utokar-avtalet-for-europa/"},{"d":"2020-05-19","n":"Europapatent godkänt för ColdZyme","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/europapatent-godkant-for-coldzyme/"},{"d":"2020-05-18","n":"Ledningsförändringar i Enzymatica","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/ledningsforandringar-i-enzymatica/"},{"d":"2020-05-05","n":"Kommuniké från årsstämma i Enzymatica AB (publ)","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/kommunike-fran-arsstamma-i-enzymatica-ab-publ/"},{"d":"2020-05-05","n":"Fördubblad försäljning och positivt resultat under det första kvartalet","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/fordubblad-forsaljning-och-positivt-resultat-under-det-forsta-kvartalet/"},{"d":"2020-04-24","n":"ColdZyme får klass III-godkännande inom EU","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/coldzyme-far-klass-iii-godkannande-inom-eu/"},{"d":"2020-04-21","n":"Enzymatica möjliggör poströstning vid årsstämman 2020","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/enzymatica-mojliggor-postrostning-vid-arsstamman-2020/"},{"d":"2020-04-03","n":"Kallelse till årsstämma 2020 i Enzymatica AB (publ)","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/kallelse-till-arsstamma-2020-i-enzymatica-ab-publ/"},{"d":"2020-04-02","n":"Enzymatica publicerar årsredovisningen för 2019","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/enzymatica-publicerar-arsredovisningen-for-2019/"},{"d":"2020-03-27","n":"Enzymatica får ökad försäljning på grund av Coronasituationen","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/enzymatica-far-okad-forsaljning-pa-grund-av-coronasituationen/"},{"d":"2020-03-20","n":"Enzymatica tecknar avtal med Chemipal för Israel","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/enzymatica-tecknar-avtal-med-chemipal-for-israel/"},{"d":"2020-03-03","n":"Starka resultat från preventiv användning av ColdZyme mot förkylningsvirus","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/starka-resultat-fran-preventiv-anvandning-av-coldzyme-mot-forkylningsvirus/"},{"d":"2020-02-13","n":"ColdZyme – tredje största varumärke i Sverige inom förkylning","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/coldzyme--tredje-storsta-varumarke-i-sverige-inom-forkylning/"},{"d":"2020-02-12","n":"Kortare förkylningar och mildare symptom hos barn som använder ColdZyme","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/kortare-forkylningar-och-mildare-symptom-hos-barn-som-anvander-coldzyme/"},{"d":"2020-02-03","n":"Europeiska patentverket avser att bevilja ett nytt patent för en nyckelkomponent i förkylningsprodukt­en ColdZyme","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/europeiska-patentverket-avser-att-bevilja-ett-nytt-patent-for-en-nyckelkomponent-i-forkylningsprodukt­en-coldzyme/"},{"d":"2020-01-28","n":"Valberedningen föreslår Fredrik Lindberg till Enzymaticas styrelse","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/valberedningen-foreslar-fredrik-lindberg-till-enzymaticas-styrelse/"},{"d":"2020-01-22","n":"Enzymatica ingår avtal med Keyuan Trade för Kina","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/enzymatica-ingar-avtal-med-keyuan-trade-for-kina/"},{"d":"2020-01-14","n":"ColdZyme lanserad i Hong Kong","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/coldzyme-lanserad-i-hong-kong/"},{"d":"2019-12-21","n":"Rättelse: Enzymaticas VD avgår","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/rattelse-enzymaticas-vd-avgar/"},{"d":"2019-12-21","n":"Enzymaticas VD avgår","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/enzymaticas-vd-avgar/"},{"d":"2019-12-13","n":"Enzymatica sluter avtal om leverans av enzymformuleringer för den kinesiska hudvårdsmarknaden","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/enzymatica-sluter-avtal-om-leverans-av-enzymformuleringer-for-den-kinesiska-hudvardsmarknaden/"},{"d":"2019-11-28","n":"Utökat samarbete med STADA i Tyskland","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/utokat-samarbete-med-stada-i-tyskland/"},{"d":"2019-11-05","n":"Mycket stark försäljningsökning under det tredje kvartalet","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/mycket-stark-forsaljningsokning-under-det-tredje-kvartalet/"},{"d":"2019-10-10","n":"Enzymatica rekryterar ny kvalitetschef","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/enzymatica-rekryterar-ny-kvalitetschef/"},{"d":"2019-09-04","n":"Preliminära resultat från Enzymaticas placebokontrollerade, randomiserade studie uppfyllde inte det primära målet","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/preliminara-resultat-fran-enzymaticas-placebokontrollerade-randomiserade-studie-uppfyllde-inte-det-primara-malet/"},{"d":"2019-08-26","n":"ColdZyme lanseras med ny smak och nya produkt­påståenden","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/coldzyme-lanseras-med-ny-smak-och-nya-produkt­pastaenden/"},{"d":"2019-06-19","n":"Enzymatica tecknar kosmetika-avtal till ett värde av 120 MSEK över tre år med tyska bolaget Maren","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/enzymatica-tecknar-kosmetika-avtal-till-ett-varde-av-120-msek-over-tre-ar-med-tyska-bolaget-maren/"},{"d":"2019-05-07","n":"Kommuniké från årsstämma I Enzymatica AB (publ)","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/kommunike-fran-arsstamma-i-enzymatica-ab-publ/"},{"d":"2019-05-07","n":"Fortsatt stark tillväxt i Sverige men lägre total försäljning under kvartalet","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/fortsatt-stark-tillvaxt-i-sverige-men-lagre-total-forsaljning-under-kvartalet/"},{"d":"2019-05-03","n":"Samtliga patienter rekryterade till Enzymaticas tyska placebokontrollerade multicenterstudie med ColdZyme","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/samtliga-patienter-rekryterade-till-enzymaticas-tyska-placebokontrollerade-multicenterstudie-med-coldzyme/"},{"d":"2019-04-16","n":"Enzymaticas förkylningsspray lanserad i Sydafrika","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/enzymaticas-forkylningsspray-lanserad-i-sydafrika/"},{"d":"2019-02-19","n":"Enzymatica AB: Stark försäljning under fjärde kvartalet, men lägre försäljning för helåret 2018 orsakat av restriktioner i Tyskland","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/enzymatica-ab-stark-forsaljning-under-fjarde-kvartalet-men-lagre-forsaljning-for-helaret-2018-orsakat-av-restriktioner-i-tyskland/"},{"d":"2019-01-30","n":"Enzymatica AB: Första patienterna inkluderade i stor placebokontrollerad multicenterstudie med ColdZyme","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/enzymatica-ab-forsta-patienterna-inkluderade-i-stor-placebokontrollerad-multicenterstudie-med-coldzyme/"},{"d":"2019-01-25","n":"Enzymatica AB: Resultat från den tyska multicenterstudien stärker och breddar ColdZymes produkt­påståenden","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/enzymatica-ab-resultat-fran-den-tyska-multicenterstudien-starker-och-breddar-coldzymes-produkt­pastaenden/"},{"d":"2018-12-10","n":"Enzymatica AB: Avslag för överklagan om Enzymaticas förkylningsspray i Tyskland","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/enzymatica-ab-avslag-for-overklagan-om-enzymaticas-forkylningsspray-i-tyskland/"},{"d":"2018-12-02","n":"Enzymatica AB: Enzymatica tillförs 98,7 MSEK efter avslutad nyemission","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/enzymatica-ab-enzymatica-tillfors-987-msek-efter-avslutad-nyemission/"},{"d":"2018-11-23","n":"Enzymatica sluter ytterligare avtal i Asien med Evergreen för Hong Kong & Macau","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/enzymatica-sluter-ytterligare-avtal-i-asien-med-evergreen-for-hong-kong--macau/"},{"d":"2018-11-12","n":"Enzymatica AB: Prospekt avseende Enzymaticas företrädesemission offentliggjort","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/enzymatica-ab-prospekt-avseende-enzymaticas-foretradesemission-offentliggjort/"},{"d":"2018-11-05","n":"Enzymatica AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i Enzymatica AB (publ)","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/enzymatica-ab-kommunike-fran-extra-bolagsstamma-i-enzymatica-ab-publ/"},{"d":"2018-11-02","n":"Enzymatica AB: Enzymaticas företrädesemission är säkerställd till 100 procent","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/enzymatica-ab-enzymaticas-foretradesemission-ar-sakerstalld-till-100-procent/"},{"d":"2018-11-01","n":"Ny brittisk studie på elitidrottare visar på kortare förkylningar med ColdZyme","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/ny-brittisk-studie-pa-elitidrottare-visar-pa-kortare-forkylningar-med-coldzyme/"},{"d":"2018-10-31","n":"Enzymatica AB: Genombrottsavtal för Japan och lägre försäljning i Q3 på grund av restriktioner i Tyskland","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/enzymatica-ab-genombrottsavtal-for-japan-och-lagre-forsaljning-i-q3-pa-grund-av-restriktioner-i-tyskland/"},{"d":"2018-10-18","n":"Enzymatica AB: Kallelse till extra bolagsstämma i Enzymatica AB (publ)","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/enzymatica-ab-kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-enzymatica-ab-publ/"},{"d":"2018-10-18","n":"Enzymatica AB: Styrelsen i Enzymatica AB beslutar om företrädesemission om 98,7 Mkr","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/enzymatica-ab-styrelsen-i-enzymatica-ab-beslutar-om-foretradesemission-om-987-mkr/"},{"d":"2018-10-18","n":"Enzymatica AB: Enzymatica tecknar avtal för den japanska marknaden","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/enzymatica-ab-enzymatica-tecknar-avtal-for-den-japanska-marknaden/"},{"d":"2018-10-01","n":"Enzymatica AB: Signifikanta fördelar med ColdZyme i en stor tysk multicenterstudie för utvärdering av olika skalor för förkylningssymptom","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/enzymatica-ab-signifikanta-fordelar-med-coldzyme-i-en-stor-tysk-multicenterstudie-for-utvardering-av-olika-skalor-for-forkylningssymptom/"},{"d":"2018-08-29","n":"Enzymatica AB: Domen mot Enzymaticas förkylningsspray i Tyskland överklagas","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/enzymatica-ab-domen-mot-enzymaticas-forkylningsspray-i-tyskland-overklagas/"},{"d":"2018-07-31","n":"Enzymatica AB: Enzymatica sluter avtal om ColdZyme med ABEX Pharmaceuticals för Sydafrika","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/enzymatica-ab-enzymatica-sluter-avtal-om-coldzyme-med-abex-pharmaceuticals-for-sydafrika/"},{"d":"2018-07-17","n":"Enzymatica AB: Lägre försäljning under Q2 men 31 %-ökning för det första halvåret","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/enzymatica-ab-lagre-forsaljning-under-q2-men-31--okning-for-det-forsta-halvaret/"},{"d":"2018-07-16","n":"Enzymatica AB: Domstolsutslag lägger restriktioner på Enzymaticas förkylningsspray i Tyskland","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/enzymatica-ab-domstolsutslag-lagger-restriktioner-pa-enzymaticas-forkylningsspray-i-tyskland/"},{"d":"2018-06-07","n":"Enzymatica AB: Enzymatica säkerställer finansiering av verksamheten","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/enzymatica-ab-enzymatica-sakerstaller-finansiering-av-verksamheten/"},{"d":"2018-05-22","n":"Enzymatica AB: Enzymatica sluter avtal med Qualia Pharma för Grekland och Cypern","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/enzymatica-ab-enzymatica-sluter-avtal-med-qualia-pharma-for-grekland-och-cypern/"},{"d":"2018-04-26","n":"Enzymatica AB: Kommuniké från årsstämma 2018 i Enzymatica AB (publ)","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/enzymatica-ab-kommunike-fran-arsstamma-2018-i-enzymatica-ab-publ/"},{"d":"2018-04-26","n":"Enzymatica AB: Fortsatt tillväxt under det första kvartalet","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/enzymatica-ab-fortsatt-tillvaxt-under-det-forsta-kvartalet/"},{"d":"2018-04-11","n":"Enzymatica AB: Nya resultat från Enzymaticas in vitro-studie: ColdZyme inaktiverar även coronavirus","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/enzymatica-ab--nya-resultat-fran-enzymaticas-in-vitro-studie-coldzyme-inaktiverar-aven-coronavirus/"},{"d":"2018-04-09","n":"Enzymatica AB: Ny ColdZyme-studie på elitidrottare bekräftar förebyggande och förkortande effekt","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/enzymatica-ab-ny-coldzyme-studie-pa-elitidrottare-bekraftar-forebyggande-och-forkortande-effekt/"},{"d":"2018-03-28","n":"Enzymatica AB: Enzymatica publicerar årsredovisningen för 2017","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/enzymatica-ab-enzymatica-publicerar-arsredovisningen-for-2017/"},{"d":"2018-03-21","n":"Enzymatica AB: Kallelse till årsstämma i Enzymatica AB (publ)","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/enzymatica-ab-kallelse-till-arsstamma-i-enzymatica-ab-publ/"},{"d":"2018-02-14","n":"Enzymatica AB: Stark tillväxt och internationellt genombrott under 2017","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/enzymatica-ab-stark-tillvaxt-och-internationellt-genombrott-under-2017/"},{"d":"2017-12-27","n":"Ny kundundersökning – ColdZyme förebygger förkylning och mildrar eller förkortar den om man ändå drabbas","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/ny-kundundersokning--coldzyme-forebygger-forkylning-och-mildrar-eller-forkortar-den-om-man-anda-drabbas/"},{"d":"2017-11-29","n":"Enzymatica AB: Enzymaticas valberedning för årsstämman 2018 utsedd","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/enzymatica-ab-enzymaticas-valberedning-for-arsstamman-2018-utsedd/"},{"d":"2017-11-14","n":"Enzymatica AB: Enzymatica presenterar resultat av studie: ColdZyme har förmåga att oskadliggöra vanliga förkylningsvirus","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/enzymatica-ab-enzymatica-presenterar-resultat-av-studie-coldzyme-har-formaga-att-oskadliggora-vanliga-forkylningsvirus/"},{"d":"2017-11-09","n":"Enzymatica AB: Studie om ColdZyme - Den mest rekommenderade förkylningsprodukt­en hos apoteken","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/enzymatica-ab-studie-om-coldzyme---den-mest-rekommenderade-forkylningsprodukt­en-hos-apoteken/"},{"d":"2017-11-01","n":"Enzymatica AB: Delårsrapport för Enzymatica AB (publ) Januari- September 2017","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/enzymatica-ab-delarsrapport-for-enzymatica-ab-publ-januari--september-2017/"},{"d":"2017-10-25","n":"Enzymatica AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i Enzymatica AB (publ)","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/enzymatica-ab-kommunike-fran-extra-bolagsstamma-i-enzymatica-ab-publ/"},{"d":"2017-10-18","n":"Enzymatica AB: Fullständiga artikeln från COLDPREV I-studien publicerad - stärker dokumentation för ColdZyme","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/enzymatica-ab-fullstandiga-artikeln-fran-coldprev-i-studien-publicerad---starker-dokumentation-for-coldzyme/"},{"d":"2017-10-17","n":"Enzymatica AB: ColdZyme förkylningsspray minskar sjukfrånvaron hos förskolepersonal","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/enzymatica-ab-coldzyme-forkylningsspray-minskar-sjukfranvaron-hos-forskolepersonal/"},{"d":"2017-09-25","n":"Enzymatica AB: Kallelse till extra bolagsstämma angående bland annat personaloptionsprogram i Enzymatica AB (publ)","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/enzymatica-ab-kallelse-till-extra-bolagsstamma-angaende-bland-annat-personaloptionsprogram-i-enzymatica-ab-publ/"},{"d":"2017-09-06","n":"Enzymatica rekryterar finanschef","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/enzymatica-rekryterar-finanschef/"},{"d":"2017-07-20","n":"Enzymatica AB: Fortsatt försäljningsökning och genombrottsorder från STADA","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/enzymatica-ab-fortsatt-forsaljningsokning-och-genombrottsorder-fran-stada/"},{"d":"2017-07-18","n":"Enzymatica rekryterar Chief Commercial Officer","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/enzymatica-rekryterar-chief-commercial-officer/"},{"d":"2017-07-14","n":"Enzymatica rekryterar Chief Operating Officer","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/enzymatica-rekryterar-chief-operating-officer/"},{"d":"2017-06-21","n":"Studie på elitidrottare visar att ColdZyme skyddar genom att ge färre sjuk- och förlorade träningsdagar samt förbättrad livskvalitet","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/studie-pa-elitidrottare-visar-att-coldzyme-skyddar-genom-att-ge-farre-sjuk--och-forlorade-traningsdagar-samt-forbattrad-livskvalitet/"},{"d":"2017-06-14","n":"Enzymatica får rekordorder från tyska STADA","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/enzymatica-far-rekordorder-fran-tyska-stada/"},{"d":"2017-05-23","n":"Bengt Jöndell fortsätter som t f CFO","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/bengt-jondell-fortsatter-som-t-f-cfo/"},{"d":"2017-04-20","n":"Enzymatica AB: Kommuniké från årsstämma 2017 i Enzymatica AB (publ)","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/enzymatica-ab-kommunike-fran-arsstamma-2017-i-enzymatica-ab-publ/"},{"d":"2017-04-20","n":"Enzymatica AB: Genombrott i Tyskland och fortsatt ökande försäljning","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/enzymatica-ab-genombrott-i-tyskland-och-fortsatt-okande-forsaljning/"},{"d":"2017-04-06","n":"Enzymatica AB: Enzymatica publicerar årsredovisningen för 2016","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/enzymatica-ab-enzymatica-publicerar-arsredovisningen-for-2016/"},{"d":"2017-04-05","n":"Enzymatica AB: Komplettering av valberedningens i Enzymatica AB förslag inför årsstämman 2017 avseende val av revisor","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/enzymatica-ab-komplettering-av-valberedningens-i-enzymatica-ab-forslag-infor-arsstamman-2017-avseende-val-av-revisor/"},{"d":"2017-03-21","n":"Enzymatica AB: Kallelse till årsstämma i Enzymatica AB (publ)","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/enzymatica-ab-kallelse-till-arsstamma-i-enzymatica-ab-publ/"},{"d":"2017-02-16","n":"Enzymatica AB:Geografisk expansion och fortsatt tillväxt under 2016","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/enzymatica-abgeografisk-expansion-och-fortsatt-tillvaxt-under-2016/"},{"d":"2017-02-13","n":"Enzymatica AB: Enzymatica ingår samarbetsavtal med STADA Arzneimittel AG","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/enzymatica-ab-enzymatica-ingar-samarbetsavtal-med-stada-arzneimittel-ag/"},{"d":"2016-12-22","n":"ColdZyme visar på minskade sjukskrivningar under förkylningssäsongen","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/coldzyme-visar-pa-minskade-sjukskrivningar-under-forkylningssasongen/"},{"d":"2016-12-21","n":"Enzymatica AB: Resultat från experimentell förkylningsstudie","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/enzymatica-ab-resultat-fran-experimentell-forkylningsstudie/"},{"d":"2016-12-19","n":"Enzymatica AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i Enzymatica AB (publ)","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/enzymatica-ab-kommunike-fran-extra-bolagsstamma-i-enzymatica-ab-publ/"},{"d":"2016-12-01","n":"Enzymatica AB: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENZYMATICA AB (publ)","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/enzymatica-ab-kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-enzymatica-ab-publ/"},{"d":"2016-12-01","n":"Enzymatica AB: Extra bolagsstämma om förändringar i styrelsen","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/enzymatica-ab-extra-bolagsstamma-om-forandringar-i-styrelsen/"},{"d":"2016-11-09","n":"Medicinsk fallrapport om lovande behandling med ColdZyme® hos patient med primär immunbrist","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/medicinsk-fallrapport-om-lovande-behandling-med-coldzyme-hos-patient-med-primar-immunbrist/"},{"d":"2016-11-03","n":"Enzymatica AB: Fortsatt god försäljningsutveckling för ColdZyme®","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/enzymatica-ab-fortsatt-god-forsaljningsutveckling-for-coldzyme/"},{"d":"2016-11-02","n":"Enzymatica AB: Enzymatica tecknar distributionssavtal med Endeavour Consumer Health för Australien/Nya Zeeland","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/enzymatica-ab-enzymatica-tecknar-distributionssavtal-med-endeavour-consumer-health-for-australiennya-zeeland/"},{"d":"2016-08-30","n":"Enzymatica AB: Styrelsen i Enzymatica beslutar om riktad nyemission om 40,3 miljoner kronor","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/enzymatica-ab-styrelsen-i-enzymatica-beslutar-om-riktad-nyemission-om-403-miljoner-kronor/"},{"d":"2016-07-18","n":"Enzymatica AB: God volymutveckling för ColdZyme®","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/enzymatica-ab-god-volymutveckling-for-coldzyme/"},{"d":"2016-05-25","n":"Kommuniké från årsstämma i Enzymatica AB (publ)","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/kommunike-fran-arsstamma-i-enzymatica-ab-publ/"},{"d":"2016-05-11","n":"Enzymaticas företrädesemission avslutad - tillförs 60 MSEK","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/enzymaticas--foretradesemission-avslutad---tillfors-60-msek/"},{"d":"2016-05-03","n":"Enzymaticas insynspersoner avser teckna för 16 MSEK i nyemissionen","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/enzymaticas-insynspersoner-avser-teckna-for-16-msek-i-nyemissionen/"},{"d":"2016-04-26","n":"Kallelse till årsstämma i Enzymatica AB (publ)","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/kallelse-till-arsstamma-i-enzymatica-ab-publ/"},{"d":"2016-04-26","n":"Kundstudier: ColdZyme-användare agerar tidigt och aktivt vid förkylning","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/kundstudier-coldzyme-anvandare-agerar-tidigt-och-aktivt-vid-forkylning/"},{"d":"2016-04-26","n":"Diagram kundnöjdhetsundersökning ColdZyme","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/diagram-kundnojdhetsundersokning-coldzyme/"},{"d":"2016-04-20","n":"Information om Enzymaticas nyemission","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/information-om-enzymaticas-nyemission/"},{"d":"2016-04-20","n":"Enzymatica publicerar prospekt","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/enzymatica-publicerar-prospekt/"},{"d":"2016-04-20","n":"Enzymatica publicerar årsredovisningen för 2015","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/enzymatica-publicerar-arsredovisningen-for-2015/"},{"d":"2016-04-18","n":"Delårsrapport för Enzymatica AB (publ) januari-mars 2016","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/delarsrapport-for-enzymatica-ab-publ-januari-mars-2016/"},{"d":"2016-04-14","n":"Kommuniké från extra bolagsstämma i Enzymatica AB (publ)","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/kommunike-fran-extra-bolagsstamma-i-enzymatica-ab-publ/"},{"d":"2016-04-01","n":"Enzymatica slutför förvärvet av Zymetech med tillträde för nya styrelseledamöter och representant i valberedningen","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/enzymatica-slutfor-forvarvet-av-zymetech-med-tilltrade-for-nya-styrelseledamoter-och-representant-i-valberedningen/"},{"d":"2016-03-30","n":"Närings- och innovationsministern träffar Enzymatica","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/narings--och-innovationsministern-traffar-enzymatica/"},{"d":"2016-03-24","n":"Tillförordnad CFO för Enzymatica utsedd","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/tillforordnad-cfo-for-enzymatica-utsedd/"},{"d":"2016-03-17","n":"Enzymatica AB: Uppdaterad tidsplan för förvärvet av Zymetech och företrädesemissionen","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/enzymatica-ab-uppdaterad-tidsplan-for-forvarvet-av-zymetech-och-foretradesemissionen/"},{"d":"2016-03-15","n":"Enzymatica offentliggör nya datum för den finansiella informationen","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/enzymatica-offentliggor-nya-datum-for-den-finansiella-informationen/"},{"d":"2016-03-15","n":"Kallelse till extra bolagsstämma i Enzymatica AB (publ)","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-enzymatica-ab-publ/"},{"d":"2016-03-15","n":"Styrelsen i Enzymatica beslutar om företrädesemission om 60 miljoner SEK","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/styrelsen-i-enzymatica-beslutar-om-foretradesemission-om-60-miljoner-sek/"},{"d":"2016-02-24","n":"Mobiler och surfplattor fulla av bakterier och virus – så sällan rengör vi våra smartphones och surfplattor","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/mobiler-och-surfplattor-fulla-av-bakterier-och-virus--sa-sallan-rengor-vi-vara-smartphones-och-surfplattor/"},{"d":"2016-02-23","n":"ColdZyme lanserat i Spanien och har fått god täckning i Finland","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/coldzyme-lanserat-i-spanien-och-har-fatt-god-tackning-i-finland/"},{"d":"2016-02-15","n":"Kommuniké från extra bolagsstämma i Enzymatica AB (publ)","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/kommunike-fran-extra-bolagsstamma-i-enzymatica-ab-publ-2016-02-15/"},{"d":"2016-02-15","n":"Enzymatica AB: Stark tillväxt under 2015 och förvärv för internationell expansion","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/enzymatica-ab-stark-tillvaxt-under-2015-och-forvarv-for-internationell-expansion/"},{"d":"2016-02-03","n":"Enzymatica tidigarelägger sin bokslutskommuniké 2015","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/enzymatica-tidigarelagger-sin-bokslutskommunike-2015/"},{"d":"2016-02-01","n":"Stämmohandlingar för extra bolagsstämma den 15 februari 2016","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/stammohandlingar-for-extra-bolagsstamma-den-15-februari-2016/"},{"d":"2016-02-01","n":"Intervju med Fredrik Lindberg angående förvärvet av Zymetech","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/intervju-med-fredrik-lindberg-angaende-forvarvet-av-zymetech/"},{"d":"2016-01-29","n":"Inbjudan till presentation om Enzymaticas förvärv av Zymetech","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/inbjudan-till-presentation-om-enzymaticas-forvarv-av-zymetech/"},{"d":"2016-01-28","n":"Kallelse till extra bolagsstämma i Enzymatica AB (publ)","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-enzymatica-ab-publ-2016-01-28/"},{"d":"2016-01-28","n":"Vanliga frågor och svar angående Enzymaticas förvärv av Zymetech","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/vanliga-fragor-och-svar-angaende-enzymaticas-forvarv-av-zymetech/"},{"d":"2016-01-28","n":"Enzymatica ingår avtal om förvärv och förbereder internationell expansion genom nyemission","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/enzymatica-ingar-avtal-om-forvarv-och-forbereder-internationell-expansion-genom-nyemission/"},{"d":"2015-11-18","n":"Enzymatica: Förtydligande angående artikel i media","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/enzymatica-fortydligande-angaende-artikel-i-media/"},{"d":"2015-11-12","n":"Enzymatica tecknar distributionssavtal med Esteve i Spanien","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/enzymatica-tecknar-distributionssavtal-med-esteve-i-spanien/"},{"d":"2015-11-10","n":"Enzymatica tecknar distributionsavtal med Tamro för den finska marknaden","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/enzymatica-tecknar-distributionsavtal-med-tamro-for-den-finska-marknaden/"},{"d":"2015-11-10","n":"Enzymatica tecknar distributionsavtal med Tamro för den finska marknaden","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/enzymatica-tecknar-distributionsavtal-med-tamro-for-den-finska-marknaden-2015-11-10/"},{"d":"2015-10-30","n":"Intervju med VD Fredrik Lindberg om Q3 2015","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/intervju-med-vd-fredrik-lindberg-om-q3-2015/"},{"d":"2015-10-20","n":"Enzymatica AB: Delårsrapport för Enzymatica AB (publ) januari-september 2015","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/enzymatica-ab-delarsrapport-for-enzymatica-ab-publ-januari-september-2015/"},{"d":"2015-10-16","n":"Enzymatica stärker närvaron i Storbritannien genom samarbete med apotekskedjan Lloyds","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/enzymatica-starker-narvaron-i-storbritannien-genom-samarbete-med-apotekskedjan-lloyds/"},{"d":"2015-07-21","n":"Enzymatica: Delårsrapport för Enzymatica AB (publ) januari-juni 2015","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/enzymatica-delarsrapport-for-enzymatica-ab-publ-januari-juni-2015/"},{"d":"2015-06-15","n":"Enzymatica ringde in bolaget på Nasdaq First North","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/enzymatica-ringde-in-bolaget-pa-nasdaq-first-north/"},{"d":"2015-06-10","n":"Enzymatica har godkänts för listning på Nasdaq First North – handelsstart den 15 juni 2015","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/enzymatica-har-godkants-for-listning-pa-nasdaq-first-north--handelsstart-den-15-juni-2015/"},{"d":"2015-05-21","n":"Intervju med VD Fredrik Lindberg om Q1 2015","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/intervju-med-vd-fredrik-lindberg-om-q1-2015/"},{"d":"2015-04-21","n":"Kommuniké från årsstämma i Enzymatica AB (publ)","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/kommunike-fran-arsstamma-i-enzymatica-ab-publ/"},{"d":"2015-04-21","n":"Enzymatica: Delårsrapport för Enzymatica AB (publ) januari-mars 2015","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/enzymatica-delarsrapport-for-enzymatica-ab-publ-januari-mars-2015/"},{"d":"2015-04-16","n":"Valberedningen i Enzymatica lämnar reviderat styrelseförslag som stöds av bolagets huvudägare","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/valberedningen-i-enzymatica-lamnar-reviderat-styrelseforslag-som-stods-av-bolagets-huvudagare/"},{"d":"2015-04-09","n":"Enzymatica: Meddelande angående förslag inför årsstämma","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/enzymatica-meddelande-angaende-forslag-infor-arsstamma/"},{"d":"2015-04-08","n":"Enzymatica: Valberedningens förslag till styrelse","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/enzymatica-valberedningens-forslag-till-styrelse/"},{"d":"2015-03-27","n":"Enzymatica: Filmad bolagspresentation Lund","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/enzymatica-filmad-bolagspresentation-lund/"},{"d":"2015-03-27","n":"Enzymatica publicerar årsredovisningen för 2014","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/enzymatica-publicerar-arsredovisningen-for-2014/"},{"d":"2015-03-27","n":"Meddelande angående förslag inför årsstämman","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/meddelande-angaende-forslag-infor-arsstamman/"},{"d":"2015-03-26","n":"Enzymatica lanserar förkylningssprayen ColdZyme® OneCold på svenska apotek","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/enzymatica-lanserar-forkylningssprayen-coldzyme-onecold-pa-svenska-apotek/"},{"d":"2015-03-23","n":"Kallelse till årsstämma i Enzymatica AB","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/kallelse-till-arsstamma-i-enzymatica-ab/"},{"d":"2015-03-19","n":"Enzymatica utser valberedning","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/enzymatica-utser-valberedning/"},{"d":"2015-03-16","n":"Information om Enzymaticas strategi för internationell expansion","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/information-om-enzymaticas-strategi-for-internationell-expansion/"},{"d":"2015-03-03","n":"Välkommen att lyssna på Enzymaticas nya VD Fredrik Lindberg","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/valkommen-att-lyssna-pa-enzymaticas-nya-vd-fredrik-lindberg/"},{"d":"2015-02-23","n":"TV-klipp om ColdZyme: Slipp förkylningar – lösningen hittades i torsken","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/tv-klipp-om-coldzyme-slipp-forkylningar--losningen-hittades-i-torsken/"},{"d":"2015-02-19","n":"Intervju med VD Fredrik Lindberg om Q4 och helåret 2014","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/intervju-med-vd-fredrik-lindberg-om-q4-och-helaret-2014/"},{"d":"2015-02-17","n":"Bokslutskommuniké 2014 för Enzymatica AB (publ)","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/bokslutskommunike-2014-for-enzymatica-ab-publ/"},{"d":"2015-02-10","n":"Fredrik Lindberg på plats som ny VD på Enzymatica","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/fredrik-lindberg-pa-plats-som-ny-vd-pa-enzymatica/"},{"d":"2015-02-02","n":"Meddelande angående förslag inför årsstämma den 21 april 2015","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/meddelande-angaende-forslag-infor-arsstamma-den-21-april-2015/"},{"d":"2015-01-21","n":"Torstein klar för World Cup i skidskytte i Italien","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/torstein-klar-for-world-cup-i-skidskytte-i-italien/"},{"d":"2014-12-17","n":"Extra bolagsstämma i Enzymatica AB inställd","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2014/extra-bolagsstamma-i-enzymatica-ab-installd/"},{"d":"2014-12-03","n":"Kallelse till extra bolagsstämma i Enzymatica AB","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2014/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-enzymatica-ab/"},{"d":"2014-11-17","n":"Fredrik Lindberg ny VD för Enzymatica","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2014/fredrik-lindberg-ny-vd-for-enzymatica/"},{"d":"2014-10-23","n":"Intervju med VD Christian W Jansson om Q3 2014","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2014/intervju-med-vd-christian-w-jansson-om-q3-2014/"},{"d":"2014-10-21","n":"Delårsrapport för Enzymatica AB (publ) januari-september 2014","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2014/delarsrapport-for-enzymatica-ab-publ-januari-september-2014/"},{"d":"2014-10-13","n":"ColdZyme® expanderar till hela Skandinavien genom dansk lansering","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2014/coldzyme-expanderar-till-hela-skandinavien-genom-dansk-lansering/"},{"d":"2014-09-26","n":"Enzymatica får sin första order på veterinärprodukt­er från sin partner i Nordamerika","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2014/enzymatica-far-sin-forsta-order-pa-veterinarprodukt­er-fran-sin-partner-i-nordamerika/"},{"d":"2014-09-11","n":"Ny styrelseordförande i Enzymatica","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2014/ny-styrelseordforande-i-enzymatica/"},{"d":"2014-09-09","n":"Enzymatica utser tillförordnad VD","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2014/enzymatica-utser-tillforordnad-vd/"},{"d":"2014-07-24","n":"Enzymaticas veterinärprodukt­er lanseras på mässan AVMA Annual Convention i Denver, USA","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2014/enzymaticas-veterinarprodukt­er-lanseras-pa-massan-avma-annual-convention-i-denver-usa/"},{"d":"2014-07-22","n":"Delårsrapport för Enzymatica AB (publ) januari-juni 2014","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2014/delarsrapport-for-enzymatica-ab-publ-januari-juni-2014/"},{"d":"2014-07-09","n":"Enzymatica: ColdZyme introduceras i Storbritannien","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2014/enzymatica-coldzyme-introduceras-i-storbritannien/"},{"d":"2014-06-11","n":"Enzymatica: ColdZyme introduceras på apoteken i Norge","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2014/enzymatica-coldzyme-introduceras-pa-apoteken-i-norge/"},{"d":"2014-05-23","n":"Enzymatica presenterar COLDPREV-studien på vetenskaplig kongress i Köpenhamn","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2014/enzymatica-presenterar-coldprev-studien-pa-vetenskaplig-kongress-i-kopenhamn/"},{"d":"2014-05-19","n":"Kommuniké från årsstämma i Enzymatica AB (publ)","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2014/kommunike-fran-arsstamma-i-enzymatica-ab-publ/"},{"d":"2014-05-18","n":"Delårsrapport för Enzymatica AB (publ) januari-mars 2014","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2014/delarsrapport-for-enzymatica-ab-publ-januari-mars-2014/"},{"d":"2014-05-15","n":"Förtydligande: Aktieägares förslag inför årsstämman 2014 i Enzymatica AB (publ)","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2014/fortydligande-aktieagares-forslag-infor-arsstamman-2014-i-enzymatica-ab-publ/"},{"d":"2014-05-05","n":"Enzymatica publicerar årsredovisningen för 2013","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2014/enzymatica-publicerar-arsredovisningen-for-2013/"},{"d":"2014-04-29","n":"Enzymatica förstärker försäljningsorganisationen","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2014/enzymatica-forstarker-forsaljningsorganisationen/"},{"d":"2014-04-25","n":"Nytt datum för Enzymaticas delårsrapport jan-mars: 19 maj 2014","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2014/nytt-datum-for-enzymaticas-delarsrapport-jan-mars-19-maj-2014/"},{"d":"2014-04-15","n":"KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ENZYMATICA AB","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2014/kallelse-till-arsstamma-i-enzymatica-ab/"},{"d":"2014-04-15","n":"Fullmakt Årsstämma 2014","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2014/fullmakt-arsstamma-2014/"},{"d":"2014-04-09","n":"Enzymaticas företrädesemission övertecknad","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2014/enzymaticas-foretradesemission-overtecknad/"},{"d":"2014-03-18","n":"Användning av ColdZyme Munspray kan ge stora samhällsekonomiska vinster","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2014/anvandning-av-coldzyme-munspray-kan-ge-stora-samhallsekonomiska-vinster/"},{"d":"2014-03-10","n":"Prospekt_Enzymatica AB_140310_556719-9244","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2014/prospekt_enzymatica-ab_140310_556719-9244/"},{"d":"2014-03-10","n":"ENZY_Särskild_Anmälningssedel","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2014/enzy_sarskild_anmalningssedel/"},{"d":"2014-03-10","n":"ENZY_Anmälningssedel utan TR","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2014/enzy_anmalningssedel-utan-tr/"},{"d":"2014-03-10","n":"Enzymatica offentliggör prospekt i anledning av förestående nyemission","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2014/enzymatica-offentliggor-prospekt-i-anledning-av-forestaende-nyemission/"},{"d":"2014-03-06","n":"Kommuniké från extra bolagsstämma i Enzymatica AB (publ)","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2014/kommunike-fran-extra-bolagsstamma-i-enzymatica-ab-publ/"},{"d":"2014-02-17","n":"KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENZYMATICA AB","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2014/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-enzymatica-ab-2014-02-17/"},{"d":"2014-02-17","n":"Enzymatica föreslår beslut om företrädesemission om totalt cirka 63 MSEK","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2014/enzymatica-foreslar-beslut-om-foretradesemission-om-totalt-cirka-63-msek/"},{"d":"2014-02-12","n":"Enzymatica tecknar avtal för försäljning av ColdZyme® på svenska flygplatser","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2014/enzymatica-tecknar-avtal-for-forsaljning-av-coldzyme-pa-svenska-flygplatser/"},{"d":"2014-02-10","n":"Enzymatica offentliggör lanseringsplan för egenutvecklad munsköljsprodukt­ mot tandköttsinflammation","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2014/enzymatica-offentliggor-lanseringsplan-for-egenutvecklad-munskoljsprodukt­-mot-tandkottsinflammation/"},{"d":"2014-02-04","n":"BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR ENZYMATICA AB (publ), JANUARI – DECEMBER 2013","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2014/bokslutskommunike-for-enzymatica-ab-publ-januari--december-2013/"},{"d":"2014-02-03","n":"Enzymatica förstärker organisationen","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2014/enzymatica-forstarker-organisationen/"},{"d":"2013-12-16","n":"Enzymatica ökar omsättningen för 2013 långt över sitt finansiella mål","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2013/enzymatica-okar-omsattningen-for-2013-langt-over-sitt-finansiella-mal/"},{"d":"2013-12-12","n":"Enzymatica går själv i Skandinavien och med partners internationellt","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2013/enzymatica-gar-sjalv-i-skandinavien-och-med-partners-internationellt/"},{"d":"2013-12-02","n":"Enzymatica får full marknadstäckning genom grossistavtal med Tamro","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2013/enzymatica-far-full-marknadstackning-genom-grossistavtal-med-tamro/"},{"d":"2013-11-18","n":"Kvinnor och unga besväras mest av förkylningar","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2013/kvinnor-och-unga-besvaras-mest-av-forkylningar/"},{"d":"2013-11-18","n":"Rapport Förkylning Novus","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2013/rapport-forkylning-novus/"},{"d":"2013-11-13","n":"DELÅRSRAPPORT FÖR ENZYMATICA AB (publ) JANUARI – SEPTEMBER 2013","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2013/delarsrapport-for-enzymatica-ab-publ-januari--september-2013/"},{"d":"2013-11-06","n":"Enzymatica startar nytt produkt­område och etablerar dotterbolag i USA","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2013/enzymatica-startar-nytt-produkt­omrade-och-etablerar-dotterbolag-i-usa/"},{"d":"2013-10-02","n":"Enzymatica: Avtal om ColdZyme® Munspray på apotekskedjan Medstops hyllor","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2013/enzymatica-avtal-om-coldzyme-munspray-pa-apotekskedjan-medstops-hyllor/"},{"d":"2013-09-10","n":"Enzymatica genomför en riktad emission på ca 19 Mkr","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2013/enzymatica-genomfor-en-riktad-emission-pa-ca-19-mkr/"},{"d":"2013-09-09","n":"COLDPREV studien: ColdZyme Munspray reducerar både virusmängd och antal förkylningsdagar hos infekterade jämfört med placebo","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2013/coldprev-studien-coldzyme-munspray-reducerar-bade-virusmangd-och-antal-forkylningsdagar-hos-infekterade-jamfort-med-placebo/"},{"d":"2013-08-14","n":"ColdZyme® Munspray lanseras brett, snart på Apoteket ABs hyllor","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2013/coldzyme-munspray-lanseras-brett-snart-pa-apoteket-abs-hyllor/"},{"d":"2013-06-05","n":"Enzymatica - Intervju med bolagets VD och Actavis nordiska marknadschef","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2013/enzymatica---intervju-med-bolagets-vd-och-actavis-nordiska-marknadschef/"},{"d":"2013-05-31","n":"Enzymatica sluter avtal med Actavis för ColdZyme i Norden","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2013/enzymatica-sluter-avtal-med-actavis-for-coldzyme-i-norden/"},{"d":"2013-05-21","n":"DELÅRSRAPPORT FÖR ENZYMATICA AB (publ) JANUARI – MARS 2013","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2013/delarsrapport-for-enzymatica-ab-publ-januari--mars-2013/"},{"d":"2013-05-06","n":"Årsstämma i Enzymatica AB (publ)","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2013/arsstamma-i-enzymatica-ab-publ/"},{"d":"2013-05-02","n":"Post-marketing surveillance: 8 av 10 på ColdZyme® Munspray slapp förkylning helt","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2013/post-marketing-surveillance-8-av-10-pa-coldzyme-munspray-slapp-forkylning-helt/"},{"d":"2013-04-15","n":"Ett unikt och tidsbegränsat erbjudande från Enzymatica - Team ColdZyme","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2013/ett-unikt-och-tidsbegransat-erbjudande-fran-enzymatica---team-coldzyme/"},{"d":"2013-04-15","n":"Enzymatica Årsredovisning För Räkenskapsåret 2012","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2013/enzymatica-arsredovisning-for-rakenskapsaret-2012/"},{"d":"2013-04-10","n":"Enzymatica påbörjar process för notering på Stockholmsbörsen","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2013/enzymatica-paborjar-process-for-notering-pa-stockholmsborsen/"},{"d":"2013-04-08","n":"KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ENZYMATICA AB","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2013/kallelse-till-arsstamma-i-enzymatica-ab/"},{"d":"2013-04-08","n":"FULLMAKT","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2013/fullmakt/"},{"d":"2013-04-05","n":"Anders Jungbeck föreslås till ny styrelseledamot för Enzymatica","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2013/anders-jungbeck-foreslas-till-ny-styrelseledamot-for-enzymatica/"},{"d":"2013-03-21","n":"Christian W Jansson föreslås till ny ordförande för Enzymatica","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2013/christian-w-jansson-foreslas-till-ny-ordforande-for-enzymatica/"},{"d":"2013-03-21","n":"Nytt datum för Enzymaticas årsstämma","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2013/nytt-datum-for-enzymaticas-arsstamma/"},{"d":"2013-02-18","n":"Stoppa förkylningen med ColdZyme Munspray","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2013/stoppa-forkylningen-med-coldzyme-munspray/"},{"d":"2013-02-15","n":"BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR ENZYMATICA AB, Januari - December 2012","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2013/bokslutskommunike-for-enzymatica-ab-januari---december-2012/"},{"d":"2013-01-25","n":"Artikel i senaste numret av FILTER om ColdZyme Munspray mot förkylning","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2013/artikel-i-senaste-numret-av-filter-om-coldzyme-munspray-mot-forkylning/"},{"d":"2013-01-24","n":"Sveriges Radio P4 - Intervju om ColdZyme Munspray mot förkylning","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2013/sveriges-radio-p4---intervju-om-coldzyme-munspray-mot-forkylning/"},{"d":"2013-01-17","n":"Enzymatica inleder klinisk marknadsuppföljningsstudie för prevention och förkortande av övre luftvägsinfektion","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2013/enzymatica-inleder-klinisk-marknadsuppfoljningsstudie-for-prevention-och-forkortande-av-ovre-luftvagsinfektion/"},{"d":"2013-01-15","n":"Enzymatica: ColdZyme® Munspray mot förkylning introduceras på Apotek Hjärtat","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2013/enzymatica-coldzyme-munspray-mot-forkylning-introduceras-pa-apotek-hjartat/"},{"d":"2012-12-20","n":"En dusch i munnen tar knäcken på förkylningen (Artikel: Året Runt #52/2012)","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2012/en-dusch-i-munnen-tar-knacken-pa-forkylningen-artikel-aret-runt-522012/"},{"d":"2012-12-19","n":"Enzymatica sluter avtal med Kronans Droghandel Apotekskedja.","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2012/enzymatica-sluter-avtal-med-kronans-droghandel-apotekskedja/"},{"d":"2012-11-22","n":"INTERIM REPORT FOR ENZYMATICA AB, JULY 1, 2012 TO SEPTEMBER 30, 2012","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2012/interim-report-for-enzymatica-ab-july-1-2012-to-september-30-2012/"},{"d":"2012-11-22","n":"Kvartalsrapport för Enzymatica AB_2012-07-01 till 2012-09-30","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2012/kvartalsrapport-for-enzymatica-ab_2012-07-01-till-2012-09-30/"},{"d":"2012-10-11","n":"Fredrik Håkansson ny CFO på Enzymatica","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2012/fredrik-hakansson-ny-cfo-pa-enzymatica/"},{"d":"2012-10-02","n":"Mats Clarsund ny Forsknings- och utvecklingschef på Enzymatica","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2012/mats-clarsund-ny-forsknings--och-utvecklingschef-pa-enzymatica/"},{"d":"2012-09-19","n":"Enzymatica utser Scientific Advisory Board","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2012/enzymatica-utser-scientific-advisory-board/"},{"d":"2012-08-29","n":"Sista dag för handel med Enzymaticas BTA","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2012/sista-dag-for-handel-med-enzymaticas-bta/"},{"d":"2012-08-23","n":"Kvartalsrapport för Enzymatica AB_2012-04-01 till 2012-06-30","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2012/kvartalsrapport-for-enzymatica-ab_2012-04-01-till-2012-06-30/"},{"d":"2012-08-13","n":"Enzymaticas ColdZyme® Munspray mot förkylning registrerad hos Läkemedelsverket","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2012/enzymaticas-coldzyme-munspray-mot-forkylning-registrerad-hos-lakemedelsverket/"},{"d":"2012-06-20","n":"Enzymaticas företrädesemission kraftigt övertecknad","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2012/enzymaticas-foretradesemission-kraftigt-overtecknad/"},{"d":"2012-06-11","n":"Enzymatica genomför studie med New Hair Clinic i Lund efter beviljat internationellt studie anslag","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2012/enzymatica-genomfor-studie-med-new-hair-clinic-i-lund-efter-beviljat-internationellt-studie-anslag/"},{"d":"2012-06-05","n":"Enzymaticas pågående emission: Teckningsåtaganden visavi Anmälningssedel (=Teckningssedel)","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2012/enzymaticas-pagaende-emission-teckningsataganden-visavi-anmalningssedel-teckningssedel/"},{"d":"2012-06-01","n":"Enzymatica AB (publ) presenterar på Småbolagsdagen","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2012/enzymatica-ab-publ-presenterar-pa-smabolagsdagen/"},{"d":"2012-05-29","n":"Anmälningssedel","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2012/anmalningssedel/"},{"d":"2012-05-29","n":"Enzymatica Särskild anmälningssedel 2 utan företräde","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2012/enzymatica-sarskild-anmalningssedel-2-utan-foretrade/"},{"d":"2012-05-29","n":"INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I ENZYMATICA AB (publ)","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2012/inbjudan-till-teckning-av-aktier-i-enzymatica-ab-publ/"},{"d":"2012-05-16","n":"Kvartalsrapport för Enzymatica AB 2012-01-01 till 2012-03-31","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2012/kvartalsrapport-for-enzymatica-ab-2012-01-01-till-2012-03-31/"},{"d":"2012-05-16","n":"Enzymatica genomför företrädesemission om cirka 8,2 MSEK","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2012/enzymatica-genomfor-foretradesemission-om-cirka-82-msek/"},{"d":"2012-05-11","n":"Enzymaticas riktade emission fulltecknad","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2012/enzymaticas-riktade-emission-fulltecknad/"},{"d":"2012-05-10","n":"Enzymatica registrerar PeriZyme® som medicintekniskt tuggummi","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2012/enzymatica-registrerar-perizyme-som-medicintekniskt-tuggummi/"},{"d":"2012-05-08","n":"Enzymatica genomför nyemission för fortsatt expansion","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2012/enzymatica-genomfor-nyemission-for-fortsatt-expansion/"},{"d":"2012-05-03","n":"Elitidrottare mycket nöjda med användning av ColdZyme® Munspray","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2012/elitidrottare-mycket-nojda-med-anvandning-av-coldzyme-munspray/"},{"d":"2012-04-20","n":"Kommuniké från årsstämma i Enzymatica AB (publ)","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2012/kommunike-fran-arsstamma-i-enzymatica-ab-publ/"},{"d":"2012-04-18","n":"Enzymaticas styrelse och ledning förvärvar aktiepost","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2012/enzymaticas-styrelse-och-ledning-forvarvar-aktiepost/"},{"d":"2012-04-03","n":"Enzymaticas årsredovisning för räkenskapsåret 2011-05-01 – 2011-12-31","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2012/enzymaticas-arsredovisning-for-rakenskapsaret-2011-05-01--2011-12-31/"},{"d":"2012-03-21","n":"Enzymatica: Kallelse till Årsstämma","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2012/enzymatica-kallelse-till-arsstamma/"},{"d":"2012-02-29","n":"Enzymatica: Bokslutskommuniké för Enzymatica AB, 2011-05-01 till 2011-12-31","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2012/enzymatica-bokslutskommunike-for-enzymatica-ab-2011-05-01-till-2011-12-31/"},{"d":"2012-01-27","n":"Enzymatica: Kommuniké från extra bolagsstämma 2012-01-24","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2012/enzymatica-kommunike-fran-extra-bolagsstamma-2012-01-24/"}]Handel

Pris Volym Köpare Säljare Tid

Aktieprestationer

Symbol ENZY
Currency SEK
Market Place FNSE
Latest Price  
Latest Change
Year High  
Year Low  
Number of Shares  

Aktiekapital

Den 31 december 2023 uppgick aktiekapitalet i Enzymatica AB till 6 570 275,97 SEK som fördelas på 164 256 840 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,04 SEK.

Bolaget har endast ett aktieslag. Varje aktie berättigar till en röst på Enzymaticas bolagsstämma. Varje röstberättigad aktieägare får vid bolagsstämman rösta för fulla antalet av denne ägda och företrädda aktier. Varje aktie ger lika rätt till andel av bolagets tillgångar och resultat.

Utdelning

Styrelsen har inte för avsikt att föreslå någon utdelning förrän bolaget genererar vinst och ett positivt kassaflöde.

Ägarförhållanden

NamnAntal AktierAndel av kapital och röster %
Mats Andersson, privat och genom Abanico Invest AB36 398 19522,16  %
Håkan Roos, genom Roosgruppen AB22 284 62013,57 %
Björn Algkvist, genom Fibonacci Asset Management & Fibonacci Growth Capital19 003 26111,57 %
Gudmundur Palmason, genom Fortus hf.6 545 8373,99 %
Ágústa Gudmundsdottir5 190 6793,16 %
Nordnet Pensionsförsäkring AB4 779 4502,91 %
Aktiebolaget Possessor4 180 0002,54 %
Bengt Baron, privat och genom 5653 Sweden AB3 507 8592,14 %
Swedbank Försäkring3 318 5332,08 %
Tom Stendahl3 101 6581,89 %
Innehav 10 största ägarna108 410 09266.00 %
Övriga55 846 74834,00 %
Totalt164 256 840100,00 %

Euroclear, 31 december 2023

Analyser

Carnegie Investment Bank
Maria Karlsson Osipova 
maria.karlsson.osipova@carnegie.se