ENZY  
SEK  %
Logotype

Företag

Organisation

Enzymatica har 18 anställda. Huvudkontoret ligger på Ideon Science Village i Lund. Dessutom har Enzymatica  kontor och enzymprodukt­ion i Reykjavik.

Styrelse

Styrelsen består av sex ledamöter som är valda på ett år av årsstämman. Enligt bolagsordningen skall styrelsen bestå av minst tre och maximalt tio ledamöter med högst tio suppleanter. Styrelsen konstituerar sig själv vid ett möte omedelbart efter årsstämman.

Innehav i Enzymatica per den 30 juni 2024.

Bengt Baron
Styrelseordförande december 2016.

Född 1962

Styrelseordförande i Thule Group AB (publ) ifoodbag AB samt i 5653 Sweden AB. Styrelseledamot i APAC. Bengt har tidigare varit VD för Cloetta AB Leaf International B.V. och V&S AB

Utbildning: B. Sc. och MBA från University of California, Berkeley

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Innehav i Enzymatica: 4 172 061 aktier (privat och genom 5653 Sweden AB).

Mats K Andersson
Styrelseledamot sedan december 2016.

Född 1955

Styrelseordförande i Lomond Invest AB, Abanico Invest AB och Andersson & Co AB, samt styrelseledamot i Hills Golf AB. Mats har tidigare varit VD för Lomond Industrier AB och affärsområdeschef och Vvd i LICare AB (publ).

Utbildning: Internationell ekonomutbildning från Lunds Universitet.

Beroende i förhållande till större aktieägare. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Innehav i Enzymatica: 38 889 640 aktier (genom Abanico Invest AB).

Louise Nicolin
Styrelseledamot sedan december 2016.

Född 1973

Styrelseordförande i Better Business World Wide samt styrelseledamot i Volati AB (publ), VBG Group AB (publ),  Seafire AB (publ), Atteviks Bil AB och Optinova Group Ab (Finland). Louise driver sedan år 2011 konsultverksamhet i Nicolin Consulting AB, med fokus på verksamhetsutveckling och har tidigare varit affärsområdeschef och konsultchef på PlantVision.

Utbildning: Civ. Ing. Molekylär bioteknik från Uppsala Universitet. Exe MBA, Stockholms universitet och ”International Directors Programme (IDP-c), Insead.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Innehav i Enzymatica: 100 555 aktier.

Gudmundur Palmason
Styrelseledamot sedan december 2016.

Född: 1968.

VD för Strax AB (publ). Styrelseordförande och grundare Verna hf. Lång erfarenhet inom internationella affärer och kontraktslag. Tidigare befattningar inkluderar styrelseledamot i Zymetech ehf. samt styrelsesuppleant i MP Bank hf (Kvika Bank).

Utbildning: LL.M, MBA-examen och Cand.Jur.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Innehav i Enzymatica: 5 108 207 aktier (genom Fortus hf.)

Helene Willberg
Styrelseledamot sedan maj 2021.

Född 1967.

Styrelseledamot i Thule Group AB, Nordic Paper Holding AB, Profoto Holding AB, Infrea AB, Byggfakta Group Nordic Holdco AB, Indecap AB och Renewcell AB.

Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan Stockholm.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Innehav i Enzymatica: 362 087 aktier.

Moa Fransson
Styrelseledamot sedan april 2022.

Född 1981.

VD Genagon Therapeutics Stockholm. Styrelseledamot AFradiolog AB. Erfarenhet från preklinisk utveckling av genterapi och CAR-T cellbehandlingar. Medgrundare av Bioflow system. Moa har lång erfarenhet av att coacha entreprenörer och startups i Sverige och Europa

Utbildning: Doctor of Medicine, Gene and immunotherapy, Uppsala University.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Innehav i Enzymatica: 0

Styrelseledamöternas aktieinnehav per den 31 december 2023, mötesnärvaro under 2023 samt deras respektive oberoende till ägare respektive till bolaget.

NamnAntal aktierNärvaro styrelsemötenOberoende till ägare respektive till bolaget
Bengt Baron, styrelseordförande (sedan 19 december 2016)3 507 85912/12Ja/Ja
Mats Andersson36 398 19512/12Nej/Ja
Gudmundur Palmason6 545 83712/12Ja/Ja
Moa Fransson012/12Ja/Ja
Louise Nicolin100 00011/12Ja/Ja
Helene Willberg228 75312/12Ja/Ja

Ledning

VD utses av styrelsen och leder företaget i enlighet med de riktlinjer och instruktioner som fastställs av styrelsen. VD utser en ledningsgrupp.

Innehav i Enzymatica per den 30 juni 2024.

Claus Egstrand
VD sedan 2021. Arbetat i bolaget sedan 2017. Tidigare befattning; COO & Senior Director Growth.

Född 1961.

Claus Egstrand har tidigare bl.a. varit Europachef för MSD Consumer Care inom läkemedelsföretaget Merck & Co, Vice President, General Manager Medsurg Europe inom det medicintekniska företaget Stryker Corporation.

Claus har varit Senior Vice President Consumer Healthcare för Latinamerika, Afrika, Asien, Japan och Australien inom läkemedelsföretaget Pfizer och Vice President och chef för den globala marknadsföringen av rökavvänjningsprodukt­en Nicorette inom läkemedelsföretaget Pharmacia samt VD för Johnson&Johnson/Merck Pharmaceuticals verksamhet i Frankrike. Senast kommer han från en position som Group President, International på HOLOGIC CORP.

Utbildning: MBA, Business School of Copenhagen

Innehav i Enzymatica: 615 644 aktier, 250 000 personaloptioner, 1 050 000 teckningsoptioner.

Therese Filmersson
Chief Financial Officer sedan 2018. Vice VD sedan 2021. Arbetat i bolaget sedan 2018.

Född 1969.

Therese har lång och bred erfarenhet som CFO. Närmast har Therese varit CFO & vice VD på Procurator-koncernen som är ett av Nordens ledande grossistföretag i bland annat skyddskläder, hygienartiklar och kontorsmaterial.

Innan dess har Therese varit inom MTG (bl.a. CDON och TV Shop) och Bravida Syd. Utöver ansvaret för finansfrågor har Therese i sina tjänster haft ansvar för HR-frågor, legala frågor samt strategiska IT-frågor.

Utbildning: Civilekonom Lunds Universitet samt Fil.kand i pedagogik.

Innehav i Enzymatica: 375 000 aktier och 100 000 teckningsoptioner.

Ann Christine Provoost
Director of Regulatory & Clinical sedan 2016. Arbetat i bolaget sedan 2016.

Född 1967.

Ann-Christine har över 25 års erfarenhet från olika regulatoriska expert och ansvars befattningar inom medicinteknik, bland annat från företag som Siemens, Medtronic, EuroDiagnostica och även från start-up företag som BoneSupport. Hennes erfarenhet omfattar globala regulatoriska strategier inklusive deras utförande för marknadstillträde för medicintekniska produkt­er av alla klasser.

Utbildning: Civilingenjörsexamen i Materialvetenskap, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.

Innehav i Enzymatica: 0 aktier och 250 000 teckningsoptioner.

Charlotte (Lotta) Andersson
Director Quality Assurance sedan 2021. Anställd 2021.

Född: 1972.

Lotta Andersson har en lång och solid erfarenhet av kvalitetsarbete inom life science med en bakgrund inom både medicinteknikindustrin, läkemedels- och bioteknikområdet samt IVD-branschen (in vitro-diagnostik). I olika befattningar har hon arbetat med kvalitetssystemen ISO 13485, GMP, GCP, GLP och ISO 17025. Lotta kommer närmast från Biolnvent där hon var Senior Quality Assurance Advisor. Dessförinnan har hon haft olika kvalitetsbefattningar inom företag som Svar Life Science, Orifice Medical och Novozymes Biopharma Sweden.

Utbildning: M.Sc. Chemical Engineering, Lund Institute of Technology, Lund University. Ph.D. Pure and Applied Biochemistry, Lund Institute of Technology, Lund University.

Innehav i Enzymatica: 0 aktier och 100 000 teckningsoptioner.

Chris Czyrko
Commercial Director sedan 2022. Arbetat i bolaget sedan 2022.

Född 1981

Chris arbetade tidigare på Venture Life Group där han var Head of International Alliance Management med ansvar för relation med bolagets partners. Han var dessförinnan International Commercial Manager and Supply Chain Liaison vid BBI Group med ansvar för partnerskap i bland annat Europa och Nordamerika.

Utbildning: CIM Professional Post Graduate Diploma i marknadsföring samt examen i marknadsföring från universitetet i Bournemouth.

Innehav i Enzymatica: 37 000 aktier

Claes Molin
General Manager Iceland sedan 2022. Anställd 2022.

Född 1966.

Claes har lång erfarenhet från ledande positioner för produkt­ions- och supply chain-verksamheter inom läkemedelsindustrin, varav nio år inom AstraZeneca. Han kommer närmast från en roll som Director Operations Sweden inom Venture Life Group, som utvecklar, tillverkar och distribuerar OTC-produkt­er inom egenvård. Claes har mångårig erfarenhet från att utveckla flertalet olika produkt­ions- och supply chain-verksamheter genom att utöka tillverkningsvolymer, höja produkt­iviteten och säkerställa kvalitetskraven för nya certifikat och registreringar av läkemedels- samt medicintekniska produkt­er.

Utbildning: Naturvetenskapliga studier vid Göteborgs universitet.

Innehav i Enzymatica: 43 023 aktier och 100 000 teckningsoptioner.