ENZY  
SEK  %
Logotype

Företag

Organisation

Enzymatica har cirka 20 anställda. Huvudkontoret ligger på Ideon Science Village i Lund, Sverige. Dessutom har Enzymatica ett kontor i Reykjavik, Island. Vår enzymprodukt­ion finns också i Reykjavik.

Styrelse

Styrelsen har under 2021 bestått av sex ledamöter som är valda på ett år av årsstämman. Enligt bolagsordningen skall styrelsen bestå av minst tre och maximalt tio ledamöter med högst tio suppleanter. Styrelsen konstituerar sig själv vid ett möte omedelbart efter årsstämman.

Innehav i Enzymatica 31 mars 2022.

Bengt Baron
Styrelseordförande december 2016.

Född 1962

Styrelseordförande i Thule Group AB (publ) ifoodbag AB samt i 5653 Sweden AB. Styrelseledamot i APAC. Bengt har tidigare varit VD för Cloetta AB Leaf International B.V. och V&S AB

Utbildning: Fil.mag. och MBA från University of California, Berkeley

Oberoende av bolaget och dess ledning respektive större aktieägare.

Innehav i Enzymatica: 2 958 027 aktier ( privat och genom 5653 Sweden AB )

Mats K Andersson
Styrelseledamot sedan december 2016.

Född 1955

Styrelseordförande i Lomond Invest AB, Abanico Invest AB och Andersson & Co AB, samt styrelseledamot i Hills Golf AB. Mats har tidigare varit VD för Lomond Industrier AB och affärsområdeschef och Vvd i LICare AB (publ).

Utbildning: Internationell ekonomutbildning från Lunds Universitet.

Innehav i Enzymatica: 36 398 195 aktier  ( privat och genom Abanico Invest AB).

Louise Nicolin
Styrelseledamot sedan december 2016.

Född 1973

Styrelseordförande i Better Business World Wide samt styrelseledamot i Volati AB (publ), VBG Group AB (publ),  Seafire AB (publ), Atteviks Bil AB och Optinova Group Ab (Finland). Louise driver sedan år 2011 konsultverksamhet i Nicolin Consulting AB, med fokus på verksamhetsutveckling och har tidigare varit affärsområdeschef och konsultchef på PlantVision.

Utbildning: Civ. Ing. Molekylär bioteknik från Uppsala Universitet. Exe MBA, Stockholms universitet och ”International Directors Programme (IDP-c), Insead.

Oberoende av bolaget och dess ledning respektive större aktieägare.

Innehav i Enzymatica: 43 000 aktier.

Gudmundur Palmason
Styrelseledamot sedan december 2016.

Född: 1968.

VD för Strax AB (publ). Styrelseordförande och grundare Verna hf. Lång erfarenhet inom internationella affärer och kontraktslag. Tidigare befattningar inkluderar styrelseledamot i Zymetech ehf. samt styrelsesuppleant i MP Bank hf (Kvika Bank).

Utbildning: LL.M, MBA-examen och Cand.Jur.

Innehav i Enzymatica: 7 142 493 aktier.

( genom Fortus hf. )

Helene Willberg
Styrelseledamot sedan maj 2021.

Född 1967.

Styrelselseordförande i Footway Group AB. Styrelseledamot  Thule Group AB, Nordic Paper Holding AB, Profoto Holding AB, Infrea AB, Byggfakta Group Nordic Holdco AB, APAC AB, Xshore AB, Indecap AB och Renewcell AB.

Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan Stockholm.

Oberoende av bolaget och dess ledning respektive större aktieägare.

Innehav i Enzymatica: 163 423 aktier.

Moa Fransson
Styrelseledamot sedan april 2022.

Född 1981.

VD Genagon Therapeutics Stockholm. Styrelseledamot AFradiolog AB. Erfarenhet från preklinisk utveckling av genterapi och CAR-T cellbehandlingar. Medgrundare av Bioflow system. Moa har lång erfarenhet av att coacha entreprenörer och startups i Sverige och Europa

Utbildning: Doctor of Medicine, Gene and immunotherapy, Uppsala University 

Innehav i Enzymatica: 0

Styrelseledamöternas aktieinnehav per 31 december , mötesnärvaro under 2021 samt deras respektive oberoende till ägare respektive till bolaget.

NamnAntalaktierNärvarostyrelsemötenOberoende till ägarerespektive till bolaget
Bengt Baron, Styrelseordförande (Styrelseordförande December 19, 2016)2 958 02727/27Ja/Ja
Mats Andersson36 398 19527/27Nej/Ja
Gudmundur Palmason7 142 49326/27Ja/Ja
Fredrik Lindberg1 100,00025/27Ja/Nej
Louise Nicolin43 00018/27Ja/Ja
Helene Willberg163 42315/15Ja/Ja

Marianne Dicander Alexandersson, ledamot fram till årsstämman 2021 , närvaro styrelsemöten 9/27

Ledning

VD utses av styrelsen och leder företaget i enlighet med de riktlinjer och instruktioner som fastställs av styrelsen. VD utser en ledningsgrupp.

Innehav i Enzymatica 31 december 2021

Claus Egstrand
VD. Arbetat i bolaget sedan 2017. Tidigare befattning; COO & Senior Director Growth.

Född 1961.

Claus Egstrand har tidigare bl.a. varit Europachef för MSD Consumer Care inom läkemedelsföretaget Merck & Co, Vice President, General Manager Medsurg Europe inom det medicintekniska företaget Stryker Corporation.

Claus har varit Senior Vice President Consumer Healthcare för Latinamerika, Afrika, Asien, Japan och Australien inom läkemedelsföretaget Pfizer och Vice President och chef för den globala marknadsföringen av rökavvänjningsprodukt­en Nicorette inom läkemedelsföretaget Pharmacia samt VD för Johnson&Johnson/Merck Pharmaceuticals verksamhet i Frankrike. Senast kommer han från en position som Group President, International på HOLOGIC CORP.

Utbildning: MBA, Business School of Copenhagen

Innehav i Enzymatica: 12 000 aktier, 1 000 000 personal optioner, 750 000 tecknings optioner

Therese Filmersson
Chief Financial Officer, Vice VD. Arbetat i bolaget sedan 2018.

Född 1969.

Therese har lång och bred erfarenhet som CFO. Närmast har Therese varit CFO & vice VD på Procurator-koncernen som är ett av Nordens ledande grossistföretag i bland annat skyddskläder, hygienartiklar och kontorsmaterial.

Innan dess har Therese varit inom MTG (bl.a. CDON och TV Shop) och Bravida Syd. Utöver ansvaret för finansfrågor har Therese i sina tjänster haft ansvar för HR-frågor, legala frågor samt strategiska IT-frågor.

Utbildning: Civilekonom Lunds Universitet samt Fil.kand i pedagogik.

Innehav i Enzymatica: 357 500 aktier, 110 000 tecknings optioner

Malin Richter
Director Operations. Anställd 2021.

Född 1968.

Malin Richter kom från McNeil till Enzymatica . Hennes senaste roll där var Head of Plan, vilket inkluderade planering, inköp av direkt material samt lansering av nya produkt­er (roll-outs). Malins första linjebefattning var 1999 som Business Unit Manager Operations på Pharmacia. Därefter har Malin haft flera chefspositioner inom Operations och  Supply Chain vid Pharmacia, Pfizer och McNeil och då arbetat med produkt­er som Nicorette, Treo och Microlax. Malin har en global erfarenhet att arbeta med OTC läkemedel inom Operations och Supply Chain.

Utbildning: Master of Science, Mechanical Engineering, Lunds Tekniska Högskola, MBA General Management, Lunds Universitet

Innehav i Enzymatica: 2274 aktier, 50 000 tecknings optioner

Ann Christine Provoost
Director of Regulatory & Clinical. Arbetat i bolaget sedan 2016.

Född 1967.

Ann-Christine har över 25 års erfarenhet från olika regulatoriska expert och ansvars befattningar inom medicinteknik, bland annat från företag som Siemens, Medtronic, EuroDiagnostica och även från start-up företag som BoneSupport. Hennes erfarenhet omfattar globala regulatoriska strategier inklusive deras utförande för marknadstillträde för medicintekniska produkt­er av alla klasser.

Utbildning: Civilingenjörsexamen i Materialvetenskap, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm

Innehav i Enzymatica:  0 aktier, 100 582 personal optioner, 70 000 tecknings optioner

Johan Lindvall
Director Global Project Management. Arbetat i bolaget sedan 2017.

Född 1970.

Johan har tidigare bland annat varit fabrikschef Inom Biomet (numera Zimmer Biomet) samt haft uppdrag inom deras europeiska verksamhet.

Johan kommer senast från en befattning som vice VD och Chief Operating Officer för Agellis Group som utvecklar, tillverkar och marknadsför mätinstrument och övervakningsutrustning för den globala metallindustrin. Johan har tidigare haft ledande befattningar inom supply chain och produkt­utveckling i företag som bl a Volvo Excavators AB och Precise Biometrics AB.

Utbildning: Kandidatexamen Maskinteknik, LTH, samt universitetsstudier i ekonomi.

Innehav i Enzymatica: 367 499 aktier, 75 000 tecknings optioner

Charlotte (Lotta) Andersson
Director Quality Assurance. Anställd 2021.

Född: 1972.

Lotta Andersson har en lång och solid erfarenhet av kvalitetsarbete inom life science med en bakgrund inom både medicinteknikindustrin, läkemedels- och bioteknikområdet samt IVD-branschen (in vitro-diagnostik). I olika befattningar har hon arbetat med kvalitetssystemen ISO 13485, GMP, GCP, GLP och ISO 17025. Lotta kommer närmast från Biolnvent där hon var Senior Quality Assurance Advisor. Dessförinnan har hon haft olika kvalitetsbefattningar inom företag som Svar Life Science, Orifice Medical och Novozymes Biopharma Sweden.

Utbildning: M.Sc. Chemical Engineering, Lund Institute of Technology, Lund University. Ph.D. Pure and Applied Biochemistry, Lund Institute of Technology, Lund University.

Innehav i Enzymatica: 0 aktier

Stefan Olsson
Kommunikationschef – adjungerad till ledningsgruppen.

Född: 1970.

Stefan är inhyrd kommunikationschef sedan juli 2021. Han har närmare 25 års erfarenhet som kommunikationsrådgivare till privata och offentliga organisationer och har tidigare arbetat på bland annat Prime Weber Shandwick, Sund Kommunikation och KPMG. Sedan 2015 driver han Plank Public Relations  med uppdrag inom strategisk kommunikationsrådgivning, kriskommunikation och varumärkesfrågor.

Utbildning: Civilekonom, Lunds universitet

Innehav i Enzymatica: 9 024 aktier