ENZY  
SEK  %
Logotype

Forskning & utveckling

Vetenskapliga rådgivare

Enzymaticas vetenskapliga rådgivare är etablerade och välkända forskare inom bland annat övre luftvägsinfektioner. De bistår Enzymatica i forskningsrelaterade frågor samt utvärderar och ger råd till framtida forsknings- och produkt­möjligheter.

Charles S. Craik

Charles S. Craik är för närvarande professor i farmaceutisk kemi och chef för Chemistry and Chemical Biology Graduate Group at University of California i San Francisco. Charles är en världsledande forskare inom proteolytiska enzymer. Han bedriver både grundläggande forskning samt tillämpningar av proteolytiska enzymer inom diagnos, övervakning och behandling av sjukdomar hos människor. Han har publicerat över 300 artiklar, har 10 amerikanska patent och har grundat Catalyst Biosciences och Alaunus Biosciences. Han är ledamot i flera branschvetenskapliga råd och är mycket aktiv i läkemedels- och bioteknik-rådgivning.

Sigurður Guðmundsson

Sigurður Guðmundsson är professor i internmedicin vid University of Iceland. Han har bl a varit docent och därefter professor i internmedicin, dekanus för forskarutbildning och medicinsk utbildning samt medordförande i Institutionen för Biomedicinsk kommunikation vid Universitetssjukhuset på Island. Han har också varit Medical Director of Health (Surgeon General) på Island, liksom konsult i infektionssjukdomar. Huvudsakliga forskningsintressen inkluderar kliniska infektionssjukdomar, epidemiologi, folkhälsa och djurmodeller.