ENZY  
SEK  %
Logotype

Research & Development

Enzymaticas forskningsresa

Från upptäckt till utveckling har Enzymatica ställt frågan hur enzymet trypsin kan påverka vård och hälsa i stort. Detta mål och långsiktiga engagemang har lett till en hälsovårdsinnovation som kommer att förändra hur vi ser på hälsa i de övre luftvägarna.

Resultatet är en teknikplattform med global betydelse efter pandemin genom sin förmåga att hjälpa kroppen att skydda sig mot luftburna virus som till exempel de som orsakar förkylning. Enzymaticas forskning har syftat till att utvärdera trypsinets fulla potential för att ta fram beprövade sätt att skydda hälsan som människor enkelt kan använda och lita på i sitt dagliga liv.

Enzymatica beskriver detta som ”Barriär­teknik som skyddar”.

Enzymaticas unika enzymforskning har utvecklats genom ett testprogram i tre steg som inkluderar både laboratorieforskning och evidens från användning i verkliga livet.

Steg 1Utforska enzym – in-vitro

Utvärdering av barriär­skydd och dess uppmätta effekt i sårbara grupper med stort behov, inklusive effekten mot de vanligaste virusen som orsakar förkylning.

A medical device forming a protective barrier that deactivates four major common cold viruses

Nov. 2017

Bjarki Stefanson, Augusta Gudmundsdottir, A. Clarsund

Steg 2Bevisa teorin – förkylning: in-vivo

Bedömning av hur mycket virusmängden minskar samt förmågan att skydda människor från orsakerna till förkylning, inklusive påverkan på symptom samt inverkan på människors livskvalitet.

Evaluation of ColdZyme Mouthspray against common cold in elderly care personnel

Feb. 2017

Mats Clarsund, Christina Bråkenhielm Persson

A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Pilot Clinical Study on ColdZyme® Mouth Spray against Rhinovirus-Induced Common Cold

Nov. 2017

Mats Clarsund1*, Marcus Fornbacke1, Lena Uller2, Sebastian L. Johnston3, Cecilia Ahlström Emanuelsson4

1Enzymatica AB, Lund, Sweden

2Unit of Respiratory Immunopharmacology, Department of Experimental Medical Science, Lund University, Lund, Sweden

3Airway Disease Infection Section, National Heart and Lung Institute, Imperial College, London, UK

4Department of Otorhinolaryngology, Skåne University Hospital, Lund, Sweden

Evaluation of ColdZyme Mouth Spray against Common Cold in Preschool Staff

Nov. 2017

Mats Clarsund

Enzymatica AB, Lund, Sweden

Steg 3Bevisa teorin: Bredare fokus på övre luftvägsinfektioner

Mätning av den skyddande effekten mot ett bredare spektrum av övre luftvägsvirus, med tester på fler än 10 luftburna virus och varianter genom bevis från verkliga livet.

Inactivation of SARS CoV-2 and HCoV-229E in vitro by ColdZyme®

Okt. 2022

Gudmundsdottir Á, Scheving R, Lindberg F, Stefansson B

ColdZyme® protects airway epithelia from infection with BA.4/5 | Respiratory Research | Full Text (biomedcentral.com)

Okt. 2022

Viktoria Zaderer, Stefanie Dichtl, Rosa Bellmann Weiler, Cornelia Lass Flörl, Wilfried Posch & Doris Wilflingseder

ColdZyme breaks viral infection cycle – significantly reducing influenza viral load

Aug. 2023

Doris Wilflingseder, Medical University of Innsbruck, Austria