ENZY  
SEK  %
Logotype

enzymteknik

Forskning visar att det finns ett enzym med skyddande barriär­egenskaper i torsk och vissa andra marina organismer som anpassat sig till kallt vatten.

trypsin

Enzymer är proteiner som finns i alla livsformer och är till exempel avgörande för att bryta ner mat. Enzymer som bryter ner proteiner kallas proteaser. Trypsin är ett proteas som finns i matsmältningssystemet hos ryggradsdjur.

Atlanttorsk (Gadus morhua) trypsin är ett speciellt köldanpassat proteas. Trypsinets fördelaktiga egenskaper upptäcktes i samband med att nordatlantiska fiskare märkte förbättrad hudstruktur på händerna efter hantering och bearbetning av atlantisk torsk, trots de kalla hårda förhållandena.

Trypsin från torsk har unika egenskaper eftersom de deltar i matsmältningen av olika livsmedel som finns i torskens naturliga livsmiljö samt på grund av torskens låga omgivningstemperatur. Baserat på dessa unika egenskaper visar torsktrypsin mycket högre aktivitet än jämförbara trypsiner från däggdjur vid människokroppstemperatur.

Torsktrypsin isoleras och renas från biprodukt­er från den kommersiella fiskeindustrin. Detta gör det till en ekonomisk och miljömässigt hållbar trypsinkälla.

flera
användningsområden

Utveckling kring isolering, rening och stabilisering av torsktrypsin ledde till Penzyme® tekniken, som har olika tillämpningar inom människors hälsa. Denna barriär­teknik ger kroppens egna försvar extra support mot virus och mikroorganismer och kan dessutom vara effektiv vid andnings- och hudtillstånd.

Forskning har visat att ColdZyme, som är baserat på Penzyme® tekniken, skapar en skyddande barriär­ med förmåga att effektivt inaktivera en rad luftvägsvirus inklusive rhinovirus, respiratory syncytial virus (RSV), adenovirus och influensavirus 1.

Studier har också visat att torsktrypsinformulering har god effekt mot sårläkning. Det verkar som att torsktrypsins matsmältningsförmåga har en positiv effekt på sårrengöring och läkning 2.

Med tanke på ovanstående fortsätter vi med att forska vidare hur man ytterligare kan tillämpa Penzyme® tekniken inom fler områden i konsumentvård som hudvård, munhygien samt produkt­er mot infektioner i övre luftvägarna som förkylning och influensa.

Enzymatica har ett patent som omfattar bred användning av torsktrypsin i kosmetika, medicintekniska produkt­er och läkemedel.

framtida
forskningsplaner

Enzymatica har ett omfattande forskningsprogram kring hur trypsinets fulla potential kan användas.

Referenser

1. Stefansson B, Gudmundsdottir Á, Clarsund M. A medical device forming a protective barrier that deactivates four major common cold viruses. Virology: Research & Reviews. 2017;1 (5):1-3.

2. Gudmundsdottir A, Hilmarsson H, Stefansson B. Potential use of Atlantic cod trypsin in biomedicine. Biomed Res Int. 2013;2013:749078.