ENZY  
SEK  %
Logotype

Innovativ barriär­teknik mot infektionsrelaterade sjukdomar.

barriär­teknik
som skyddar

stärker 
människor

Vårt uppdrag är att utveckla lösningar som supportrar kroppens eget försvar mot virus och mikroorganismer. Vi ger människor möjlighet att ta kontroll över sin hälsa och sitt välbefinnande.

naturens 
kraft

Vi förenar vetenskapen med naturen. Det grundas i vår övertygelse att naturen i sig är en källa som skyddar mot sjukdomar och behov av behandling. Vårt fokus är respiratoriska virus och våra lösningar fungerar på kroppens villkor, producerade utan att skada planeten.

värdefullt  samarbete

Vi utvecklar lösningar för våra partners och tillsammans med våra partners. För oss innebär samarbete ett sätt att skapa värde för oss själva och andra. Vi erbjuder unik vetenskaplig kompetens och en patenterad teknik som tillgodoser konsumenternas behov