ENZY  
SEK  %
Logotype

Forskning & utveckling

Introduktion

Enzymatica är ett svenskt life-science företag som utvecklar och säljer medicintekniska produkt­er mot infektionsrelaterade sjukdomar. Produkt­erna är baserade på en barriär­teknik, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt­ är ColdZyme®, en munspray som skyddar mot förkylningsvirus. Produkt­en har lanserats på 30-tal marknader på fyra kontinenter, delvis genom våra partnerskap med ledande läkemedelsföretag som STADA och Sanofi. Vårt huvudkontor ligger i Lund, Sverige, men vi har även ett kontor i Reykjavik, Island.

Enzym från djuphavstorsk

En delkomponent i den effektiva barriär­en är enzym från djuphavstorsk. Enzymet från djuphavstorsk är ett köldanpassat trypsin, som evolutionärt har anpassat sig till att vara aktivt runt fyra grader. Köldanpassningen har medfört att denna typ av enzym blir mer effektivt vid kontakt med kroppstemperatur hos människa och aktiviteten är flertalet gånger högre än hos motsvarande enzym hos människan.

Barriär­tekniken

De flesta enzymer är proteiner. De enzymer som har till uppgift att bryta ner andra proteiner, t ex kött i födan, kommer därför att snabbt bryta ner sig själva om de blandas i en lösning. Även trypsiner från djuphavstorsk bryter ner sig själva och blir snabbt verkningslösa. Det ligger mycket forskning bakom tekniken för att stabilisera enzymerna i ColdZyme så att de inte bryter ner sig själva, utan i själva verket har en unik hållbarhet på tre år i rumstemperatur. Det isländska bolaget Zymetech, som Enzymatica förvärvade 2016, har utvecklat denna teknik och dess enzymstabiliserande effekt.