ENZY  
SEK  %
Logotype

Enzymatica: Bokslutskommuniké för Enzymatica AB, 2011-05-01 till 2011-12-31

Bokslutskommunikén för Enzymatica i korthet:
(värden inom parantes gäller motsvarande period föregående år)

*    Nettoomsättningen för verksamhetsåret uppgick till SEK 448 313 (166 789).

 *    Resultatet uppgick till SEK -4 302 883 (-484 945).

 *    Resultatet per aktie uppgick till SEK -0,29 (-0,03) per aktie.

 *    Soliditet 68% (60%)

*    Enzymatica har bytt från brutet räkenskapsår till kalenderår vilket innebär att räkenskapsåret 2011 endast blir åtta månader långt.

VD kommentar 2011 präglades av ett omfattande regulatoriskt arbete som ligger till grund för de medicintekniska registreringarna av våra första produkt­er för en helt ny behandling av två olika sjukdomstillstånd:


*    PeriZyme® Tuggummi mot dentalt plack och dålig andedräkt

*    ColdZyme® Munspray mot förkylning


Under våren 2012 kommer vi att lämna in registreringsansökningarna och planerar att lansera produkt­erna under det andra halvåret 2012. Efter godkänd registrering finns möjlighet att erbjuda våra produkt­er i hela Europa.
Den lansering som vi genomförde under 2011 via svensk hälsofackhandel, har ett mycket viktigt signalvärde som "pre-lansering" av de produkt­er vi nu söker registrering för. Försäljningen under 2011 byggde stora värden i den regulatoriska process som bolaget genomgår för registrering av medicintekniska produkt­er, inte minst genom antalet trogna användare som produkt­erna fått.
Försäljningen, som på allvar startade under hösten 2011, gav oss viktig information. De personer som provat produkt­erna och hört av sig till företaget är mycket nöjda med effekten av användning. Inga biverkningar vid eller efter användande har rapporterats. Detta är en mycket viktig återkoppling för vårt fortsatta regulatoriska arbete, samt för eftermarknadsövervakningen av våra kommande registrerade produkt­er.
Enzymatica är nu inne i en fas där vi möter och förhandlar med de olika apotekskedjorna. På så sätt kan vi fastställa vilka strategiska partners som bäst ger oss tillträde till den svenska marknaden men på sikt även de internationella marknaderna.
Efter rekommendation från Styrelsen i Enzymatica har kontakter tagits med OMX/Nasdaq i Stockholm för att i mer detalj undersöka möjligheterna för en listning vid deras "Small Cap"-lista.
Sammanfattningsvis är jag mycket nöjd med de framsteg som gjorts under året vilket bygger stora möjligheter och värden för våra aktieägare.


 Michael Edelborg Christensen VD, Enzymatica AB (publ)