ENZY  
SEK  %
Logotype

Enzymatica genomför företrädesemission om cirka 8,2 MSEK

Regulatorisk information

Enzymaticas styrelse fattade beslut den 7 maj med stöd av bemyndigande från årsstämman den 18 april om en företrädesemission av högst 1375319 aktier, där även allmänheten bjuds att teckna. Fulltecknad nyemission tillför bolaget omkring 8,2 miljoner kronor. Det tillförda kapitalet ska användas för marknadslansering av företagets registrerade produkt­er ColdZyme® Munspray och PeriZyme® Tuggummi. Så sent som den 9 maj godkändes PeriZyme® Tuggummi som medicinteknisk produkt­ av Läkemedelsverket.

 Erbjudandet i korthet

  • Teckningstid: 29 maj – 15 juni 2012.
  • Teckningskurs: 6,00 SEK per aktie.
  • Erbjudandet omfattar högst 1 375 319 aktier. Idag finns 16 503 832 aktier i bolaget.
  • Avstämningsdag: 24 maj 2012. Sista dag för handel i bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 21 maj 2012 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 22 maj 2012.
  • De som på avstämningsdagen den 24 maj 2012 är registrerade som aktieägare i Enzymatica äger företrädesrätt att teckna aktier. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Tolv (12) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
  • Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 29 maj till 12 juni 2012.
  • Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget från och med den 29 maj 2012 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Michael Edelborg Christensen, VD
Telefon: 076-814 41 66
E-post: michael.christensen@enzymatica.se

Nedladdningar