ENZY  
SEK  %
Logotype

Enzymatica utser Scientific Advisory Board

Regulatorisk information

Enzymatica har inrättat ett vetenskapligt råd. Rådet består av fyra etablerade och välkända forskare inom framförallt enzymteknologi och terapiområde infektion. Syftet med det vetenskapliga rådet är att bistå Enzymaticas ledning i forskningsrelaterade frågor samt utvärdera och ge råd till framtida forsknings- och produkt­möjligheter.

-       Det är en del i vår strategi att leverera och utveckla produkt­er med stark vetenskaplig förankring. Vi har därför valt att knyta ett namnkunnigt Scientific Advisory Board till vår verksamhet i syfte att kvalitetssäkra vår kliniska forskning och produkt­utveckling, säger Michael Edelborg Christensen, VD på Enzymatica.

Det vetenskapliga rådet kommer framför allt att fokusera på övergripande frågor som Enzymaticas långsiktiga strategi och prioriteringar av potentiella produkt­kandidater, vetenskaplig granskning och rådgivning för kliniska prövningsprogram. Dessutom kommer rådet att bistå bolaget i frågor om design och utförande av studier och ge rekommendationer avseende produkt­förpackning, försäljning- och marknadsföring.

Enzymaticas Scientific Advisory Board utgörs av:

Thomas Areschoug
Thomas är docent i medicinsk mikrobiologi och har mer än 15 års erfarenhet av forskning rörande bakteriella infektioner och anti-bakteriella molekyler. Thomas har postdoktoral utbildning från University of Oxford och leder sedan år 2008 en forskargrupp vid Medicinska fakulteten i Lund.

Mats Clarsund
Mats är doktor i enzymteknologi från Lunds universitet och har 20 års erfarenhet av forskning rörande enzymer och mer än 10 års erfarenhet av läkemedelsforskning och utveckling från bioteknikbolag, senast från Alligator Bioscience AB.

Göran Jönsson
Göran är överläkare vid infektionskliniken i Lund med erfarenhet av utredning och behandling av infektionssjukdomar sedan 15 år tillbaka. Göran innehar medicine doktorsgrad i ämnet Infektionsimmunologi. Aktuell forskning sker i samarbete med bland annat Klinisk Immunologi och Reumatologen i Lund.

Lena Uller
Lena är docent i immunofarmakologi vid Lunds universitet och sedan 2008 forskargruppschef vid BMC i Lund. Hon är författare till mer än 30 vetenskapliga artiklar om inflammatoriska sjukdomar. Hennes forskningsområde rör mekanismer och läkemedelsutveckling vid luftvägsinflammation och förkylningsorsakad astma och KOL.

För mer information, kontakta:
Michael Edelborg Christensen, VD Enzymatica AB (publ), 0768-14 41 66, michael.christensen@enzymatica.se

Nedladdningar