ENZY  
SEK  %
Logotype

Enzymaticas pågående emission: Teckningsåtaganden visavi Anmälningssedel (=Teckningssedel)

Regulatorisk information

Ett antal frågor har inkommit till Enzymatica avseende den pågående emissionen, teckningsåtaganden samt anmälningssedlar. Vi följer därför upp med denna information för att svara på de vanligaste frågorna.

Teckningsåtaganden: Vi har emottagit teckningsåtaganden från flera aktieägare, men formellt är detta endast ett åtagande att därefter följa upp med en anmälningssedel med motsvarande aktiepost. Teckningsåtaganden har som funktion att ge företaget en indikation om intresset för att teckna aktie i emissionen och kan även vara en värdefull information i ett memorandum såvitt avser i vilken omfattning emissionen är garanterad via teckningsåtaganden. Vid fördelning av aktier är det däremot endast anmälningssedlarna som räknas, därför är det av yttersta vikt att den som önskar teckna aktier följer upp med att fylla i en anmälningssedel, på det antal aktier man önskar förvärva, det är alltså ingen dubblett, utan det är anmälningssedeln som räknas vid fördelningen. Teckningsåtagandet i sig ger ingen rätt till tilldelning av aktier.

Anmälningssedeln, (=Teckningssedeln): Anmälningssedeln som skall användas finns för nedladdning på www.aktietorget.se eller www.enzymatica.se, men bifogas även som länk till detta meddelande, fyll i anmälningssedeln och sänd tillbaka den enligt beskrivning i anmälningssedeln.

http://www.aktietorget.se/pressdocs/Enzymatica/2Enzymatica%20Sarskild%20anmalningssedel%202%20utan%20foretrade.pdf

Är något oklart eller har ni ytterligare frågor är ni välkomna att kontakta;
Michael Edelborg Christensen, VD Telefon: 0768-144 166
michael.christensen@enzymatica.se