ENZY  
SEK  %
Logotype

Enzymaticas riktade emission fulltecknad

Regulatorisk information

Den riktade nyemissionen som Enzymaticas styrelsebeslutade om den 7maj blev fulltecknad. Det innebär att bolaget tillförs 11,5 Mkr i emissionslikvidföre emissionskostnader för främst investering inom bolagets forskning och utveckling. Emissionen har till fullo tecknats av Montpelier Nordic som är en del av det internationella företaget Montpelier Group som erbjuder finansiella tjänster till privatkunder.

Genom nyemissionen ökar bolagets aktiekapital med 71 353 kr, från 588 800 kr till totalt 660 153 kr. Totalt tecknades 1 783 832 aktier till en kurs om 6:50 kr per aktie. Totalt kommer det att efter de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket finnas 16 503 832 aktier jämfört med tidigare 14 720 000 aktier.

Som meddelades via ett pressmeddelande den 8maj har styrelsen också beslutat, med stöd av bemyndigandet av årsstämmans beslut den 18april, om en företrädesemission motsvarande 8,5 Mkr. Villkoren för emissionen kommer att offentliggöras inom de närmaste veckorna.

För mer information, kontakta:
Michael Edelborg Christensen, VD Telefon: 0768-144 166
michael.christensen@enzymatica.se

Nedladdningar