ENZY  
SEK  %
Logotype

Mats Clarsund ny Forsknings- och utvecklingschef på Enzymatica

Regulatorisk information

Enzymatica förstärker forskningsverksamheten och utser Mats Clarsund till ny Forsknings- och utvecklingschef. Mats Clarsund, som tillträder tjänsten från november 2012, har lång erfarenhet från forskning och affärsutveckling, de senaste tio åren från ledande befattningar inom bioteknik- och läkemedelsindustrin. Mats Clarsund kommer närmast från Alligator Bioscience i Lund.

-          Mats har gedigen och bred erfarenhet från forskning och utveckling inom enzymteknologi. Rekryteringen av Mats innebär en förstärkning av vår forskningsverksamhet och är en tydlig markering att vår strategi ligger fast och att forskningen är en del av vår kärnverksamhet, säger Michael Edelborg Christensen, VD på Enzymatica AB.

Mats Clarsund, som har disputerat i enzymteknologi vid Lunds universitet, har lång erfarenhet från ledande positioner inom bioteknik- och läkemedelsindustrin. Under åren 2001-2012 ingick Mats i ledningsgruppen för Alligator Bioscience AB i Lund i egenskap av bland annat Vice President Scientific Business Development och Head of Discovery.

-          Jag ser fram emot att omsätta mina kunskaper och tidigare erfarenheter på Enzymatica.  Enzymteknologi är ett spännande område med en stor potential och jag vill bidra till att utveckla produkt­er som svarar mot terapeutiska behov som idag inte kan tillgodoses, säger Mats Clarsund, ny forskningschef på Enzymatica AB. 

Enzymatica kommunicerade nyligen att Mats Clarsund ingår i Enzymaticas Scientific Advisory Board. Som Forsknings- och utvecklingschef kommer Mats att leda arbetet i Enzymaticas Scientific Advisory Board och han tillträder sin tjänst den 1:e november.

För mer information, kontakta:
Michael Edelborg Christensen, VD Enzymatica AB (publ), 0768-14 41 66, michael.christensen@enzymatica.se

Mats Clarsund, Forsknings- och utvecklingschef Enzymatica AB (publ), 0733-46 34 29
mats.clarsund@gmail.com

Nedladdningar