ENZY  
SEK  %
Logotype

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR ENZYMATICA AB, Januari - December 2012

Regulatorisk information

FJÄRDE KVARTALET

  • Nettoomsättningen uppgick till SEK 363 021 (407 041)
  • Resultatet uppgick till SEK -2 157 821 (-2 054 820).
  • Resultatet per aktie uppgick till SEK -0,12 (-0,14).

HELÅR

  • Nettomsättningen uppgick till SEK 894 921 (581 512)
  • Resultatet uppgick till SEK -7 567 555 (-4 986 798).
  • Resultatet per aktie uppgick till SEK -0,46 (-0,44).

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

  • Enzymatica har slutit avtal med Apotek Hjärtat, Sverige näststörsta apotekskedja för sin medicintekniska produkt­ Coldzyme® Munspray.
  • Enzymatica har fått godkännande för att  genomföra en klinisk marknadsuppföljningsstudie för den CE-märkta medicinteknikprodukt­en ColdZyme® Munspray.
  • De finansiella målen för 2013 är att nå en omsättning på minst 7 Mkr och bli kassaflödespositiva i slutet av året.


VD KOMMENTAR

FORTSATT FOKUS PÅ LANSERING I APOTEKSLEDET
Under det fjärde kvartalet fick vi det genombrott som vi har arbetat för under hela hösten genom att få på plats vårt första kommersiella avtal med apotekshandeln. I december slöt Enzymatica avtal med Kronans Droghandel och vår medicintekniska produkt­ ColdZyme® Munspray mot förkylning kommer att finnas till försäljning från och med första veckan i februari på apotekskedjans apotek i hela landet. Efter rapportperioden har vi fortsatt med det förberedande lanseringsarbetet och slutit ytterligare ett avtal - med Apotek Hjärtat, som är landets näst största apotekskedja med 270 apotek.

I slutet av året publicerade Enzymatica en översiktsartikel i den internationella medicinska tidskriften Infectious Diseases & Therapy. I artikeln understryks potentialen hos köldanpassade proteaser, som en ny framväxande behandling av bland annat virala infektioner. ColdZyme Munspray innehåller ett
köldanpassat proteas (trypsin) som bildar en tillfällig aktiv barriär­ som skydd mot förkylningsvirusinfektion.

Enzymaticas nettoomsättning under det fjärde kvartalet var i princip oförändrad jämfört med motsvarande period föregående år. Däremot ökade nettoomsättningen för helåret 2012 mot helåret 2011 med mer än 50 procent. Ökningen sker från en låg nivå, främst från försäljningen av företagets produkt­er i hälsofackhandeln. Uppmärksamheten i media och den ökande återköpsfrekvensen av våra produkt­er har bidragit till försäljningsökningen. Från och med vecka sex, 2013 kommer våra produkt­er också börja säljas via apotek vilket gör att vi får en betydligt bredare exponering mot konsumenterna.

När jag sammanfattar 2012 kan jag se tillbaka på ett mycket framgångsrikt år för Enzymatica. Vi har fått både ColdZyme® Munspray och PeriZyme® Tuggummi registrerade som medicintekniska produkt­er. Under året genomförde vi två emissioner som båda övertecknades och tillförde bolaget knappt 20 Mkr. Det tillförda kapitalet ska användas för såväl forskning och utveckling som för
lansering av företagets produkt­er. Vi har under året genomfört flera studier, bland annat två in-vitro studier under det andra halvåret som uppföljning till registreringen av ColdZyme® Munspray – vi inväntar nu resultatet från dessa studier. Vi har vidare inlett förhandlingar med flertalet av landets apotekskedjor och har fått kommersiella avtal i hamn som beskrivits ovan. Enzymatica har också utsett ett Scientific Advisory Board och förstärkt ledningen med Mats Clarsund som ny forsknings- och utvecklingschef och Fredrik Håkansson som ny CFO.

Sammantaget har vi under 2012 lagt en god grund för att kunna lansera våra produkt­er på bred front under 2013, först i Sverige och sedan i andra nordiska länder under den andra hälften av året. Våra finansiella mål för 2013 är att nå en omsättning på minst 7 Mkr och att bli kassaflödespositiva i slutet av året. Jag är optimistisk inför framtiden och ser att vi har goda möjligheter att nå våra mål.

Michael Edelborg Christensen, VD

FÖR FULLSTÄNDIG KOMMUNIKÉ HÄNVISAS TILL BIFOGAD PDF


Nedladdningar