ENZY  
SEK  %
Logotype

DELÅRSRAPPORT FÖR ENZYMATICA AB (publ) JANUARI – MARS 2013

Regulatorisk information

FÖRSTA KVARTALET 2013 I SAMMANDRAG
- Nettoomsättningen uppgick till KSEK 1 358 (147)
- Resultatet uppgick till KSEK -2 546 (-1 645)
- Resultatet per aktie uppgick till SEK -0,14 (-0,11)
- Avtal tecknades med Apotek Hjärtat
- Enzymatica inleder klinisk marknadsuppföljnings-studie för prevention och förkortande av förkylning

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN
- Christian Jansson och Anders Jungbeck invalda i styrelsen vid årsstämma
- Enzymatica påbörjar process för notering på Stockholmsbörsen
- Post-marketing surveillance – 8 av 10 på ColdZyme® Munspray slapp förkylning helt

VD KOMMENTAR INTRESSE OCH ENGAGEMANG HOS APOTEKEN
Försäljningen under första kvartalet utvecklades positivt och var något över den förväntade nivån. Vi arbetade med olika typer av media för att nå ut till våra målgrupper med budskapet om att det nu finns en unik produkt­ som reducerar risken för att få en förkylning och/eller förkortar sjukdomsperioden i ett tidigt stadium. Marknadsavdelningen gjorde ett fantastiskt jobb med begränsade medel vilket kontinuerligt ökar medvetenheten om produkt­en och stadigt bygger en solid bas av entusiastiska användare.

Under det första kvartalet började ColdZyme Munspray säljas på apotek i landet genom de avtal som Enzymatica har ingått med Kronans Droghandel och Apotek Hjärtat. Mottagandet av ColdZyme Munspray var positivt över lag och varuförsörjningen ökade i den takt vi förväntade oss. Distributionen via apotekskedjornas centrallager har en inbyggd trög¬het för att nå ut till enskilda apotek. När produkt­en väl hamnat på hyllan till försäljning har intresset och engagemanget hos lokala apotek och butikschefer varit mycket glädjande.

Under kvartalet arbetade vi också med att strukturera vår varuförsörjning och tillverkningsprocess. I arbetet ingick att identifiera och utvärdera en handfull möjliga tillverkare – något som pågått sedan tidig höst 2012. På samma sätt utvärderade och upphandlade vi företag för blandning, fyllning och etikettering av våra produkt­er. Den färdiga produkt­en ColdZyme Munspray mot förkylning blev slutligen levererad enligt uppsatta kvalitetsmål och i tid till apoteksgrossisterna. Vi fortsätter nu utvärdera fler tillverkare för en uppskalning av produkt­ionen inför den intensiva förkylningsperioden som startar i samband med att skolorna öppnar igen efter sommaren. Det är vår ambition att ha full distribution via samtliga svenska apotek vid detta tillfälle.

Enzymaticas styrelse beslutade under kvartalet att påbörja en process för att notera bolaget på Nasdaq OMX Stockholms small caplista, sannolikt under det första halvåret 2014. Det interna arbetet med att göra bolaget ”börsfäigt” har pågått under en tid med början i att anpassa redovisningen enligt IFRS-direktiven. Vi producerade årsredovisningen enligt IFRS som ett steg i denna process. Stämmans godkännande av Christian W Jansson som ny styrelseordförande och Anders Jungbeck som ny styrelse-ledamot är ytterligare exempel på hur Enzymatica förbereder sig för noteringen på Nasdaq OMX Stockholm. Både Christian och Anders fanns allra högst upp på min önskelista över potentiella kandidater till styrelsen och att nu ha båda dessa herrar ombord är mycket glädjande och inspirerande. De kommer med sin bakgrund, nätverk och personligheter bidra till att utveckla bolaget vidare och professionalisera verksamheten.

Enzymaticas arbete runt marknadslanseringen av Coldzyme Munspray både lokalt och internationellt fortsätter och löper enligt uppgjord plan. Vi har lagt mycket fokus på förhandlingarna med lokala apotek och potentiella distributörer såväl i Norden som övriga Europa. Detta är en tidskrävande uppgift som kräver stor noggrannhet och som dessvärre inte går att påskynda mer än vad vi gör idag. Resultaten av dessa förhandlingar blir mycket viktiga för Enzymatica både på kort och lång sikt.

Michael Edelborg Christensen, VD

För fullständig rapport se bifogad PDF

Nedladdningar