ENZY  
SEK  %
Logotype

DELÅRSRAPPORT FÖR ENZYMATICA AB (publ) JANUARI – SEPTEMBER 2013

Regulatorisk information

TREDJE KVARTALET 2013

 • Nettoomsättningen uppgick till KSEK 2 647 (358)
 • Rörelseresultatet uppgick till KSEK -5 309 (-1 586)
 • Resultat före skatt uppgick till KSEK -5 327 (-471)
 • Resultatet per aktie uppgick till SEK -0,29 (-0,03)
 • Kassaflödet uppgick till 11 168 (3 309)

FÖRSTA NIO MÅNADERNA 2013

 • Nettoomsättningen uppgick till KSEK 4 503 (532)
 • Rörelseresultatet uppgick till KSEK -11 399 (-5 388)
 • Resultat före skatt uppgick till KSEK -11 409 (-5 410)
 • Resultatet per aktie uppgick till SEK -0,63 (-0,34)
 • Kassaflödet uppgick till 2 119 (10 221)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

 • Enzymatica sluter avtal med Apoteket AB. Försäljningsstart för ColdZyme® Munspray under september.
 • En riktad emission genomförs. Kapitaltillskottet ska användas för lanseringen av ColdZyme® Munspray, forskning och produkt­utveckling.
 • Resultatet av COLDPREV studien presenteras. Utfallet visar positiva resultat – både virusmängd och antal förkylningsdagar reduceras med ColdZyme® Munspray.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

 • Överenskommelse med apotekskedjan Medstop om att ColdZyme® Munspray skall ingå i det ordinarie sortimentet. Produkt­en börjar säljas under oktober månad.
 • Enzymatica startar nytt produkt­område och etablerar dotterbolag i USA.


VD KOMMENTAR

HÖSTEN BLIR STARTEN FÖR EN KRAFTFULL LANSERING
Försäljningen under det tredje kvartalet ligger väl i linje med våra förväntningar. ColdZyme® Munspray har redan tagit marknadsandelar inom förkylningskategorin och marknadstillväxten har fortsatt även efter rapportperiodens utgång. Försäljningsökningen är ett resultat av den lanseringskampanj som startade efter sommaren och våra samarbeten med apotekskedjorna och hälsofackhandeln. Vår omfattande lanseringsplan innefattar marknadsföring genom tv-reklam, väntrums-tv på vårdcentraler, radio, digitala medier, sociala medier och bearbetning av mer långsamma medier såsom fackpress och livsstilstidningar. Vi har även rekryterat läkemedelskonsulenter som personligen besöker och bearbetar varje enskilt apotek. Lanseringsplanen innefattar åtgärder till och med utgången av februari 2014.

Under kvartalet kunde vi glädja oss åt de mycket goda resultaten från pilotstudien ”COLDPREV” som visade på signifikant reduktion av både virusmängd och antal förkylningsdagar hos försökspersonerna. Resultaten är unika på många olika sätt och ingjuter stort självförtroende i organisationen och utgör en bra grund för vidare utvecklingsarbeten.

De fina studieresultaten har också påverkat strategin om marknadspenetration för ColdZyme® Munspray. Att parallellt med pågående diskussioner tillsammans med potentiella distributörer själv lansera på den svenska marknaden har varit mycket lyckosamt. Marknadsföringen har slagit väl ut, intresset och efterfrågan av produkt­en ColdZyme® Munspray mot förkylning ökar kontinuerligt. Vi har nu en bra distributionsplattform i merparten av landets apotek och hälsofackhandel.

Förhandlingarna med Actavis pågår men har blivit fördröjda på grund av en strategidiskussion som har initierats av Actavis nya amerikanska koncernledning. Vi för även diskussioner med andra potentiella distributörer samtidigt som vi noggrant överväger strategin att själv distribuera ColdZyme® Munspray mot förkylning samt kommande produkt­er i Skandinavien. Oavsett utgång av denna strategidiskussion kommer Enzymatica själv att påbörja arbetet med en skandinavisk lansering under det första kvartalet 2014.

Den breda lanseringen ColdZyme® Munspray från september har givit bolaget en god insyn i användandet av produkt­en och en nära konsumentkontakt. ColdZyme® Munspray har direkt positionerat sig och ligger redan under september månad på topp 10-listan i värde för mest sålda produkt­er för apoteken i Sverige inom förkylningskategorin totalt. All återkoppling från lanseringen på den svenska marknaden tillsammans med studieresultaten kommer att ligga till grund för utvärdering av distributörer och marknadsuppskattning utanför Sverige.

För att kunna genomföra en kraftfull lansering av ColdZyme® Munspray och nå ut med budskapet i media om produkt­en genomfördes en riktad emission under september månad som tillförde bolaget cirka 19 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. Aktierna tecknades av såväl institutionella som privata investerare.

Avtalet med apotekskedjan Medstop innebär att vi nu snart finns på samtliga apotek i landet och att vi därmed kan få en heltäckande distributionsplattform i Sverige på plats.

Det omfattande administrativa arbetet runt en planerad börsflytt till Nasdaq OMX Stockholms Small Cap har pågått under hela kvartalet. Det arbetet fortsätter under de kommande kvartalen med oförändrat sikte att genomföra ett listbyte före halvårsskiftet 2014.

Efter det tredje kvartalet offentliggjorde vi satsningen på ett nytt produkt­område, veterinärmedicinska produkt­er. De första produkt­erna inom områdena dental hälsa och dermatologi för djur, kommer att lanseras i mitten av 2014 på den nordamerikanska marknaden och beräknas generera försäljning under det andra halvåret. Som en del i denna satsning har Enzymatica etablerat ett dotterbolag i USA, Enzymatica North America Inc. Det nya produkt­området och lanseringen i Nordamerika är strategiskt viktig för Enzymatica som ett första steg i företagets internationella etablering.

Under det fjärde kvartalet kommer vi fortsätta vårt arbete med forskning och produkt­utveckling samt utvärdering av olika distributörer. Vår ambition är att kunna presentera flera nya och unika produkt­er under 2014.

Michael Edelborg Christensen, VD

För fullständig rapport se bifogad PDF


Nedladdningar