ENZY  
SEK  %
Logotype

Enzymatica går själv i Skandinavien och med partners internationellt

Regulatorisk information

Efter framgångarna med försäljningen av ColdZyme®Munspray mot förkylning i Sverige har Enzymatica beslutat att själv svara för försäljningen av ColdZyme på de Skandinaviska marknaderna. För resten av Europa och andra marknader kommer företaget att arbeta med inlicensiering- och distributionsavtal. För dessa marknader fortsätter Enzymatica att förhandla med det internationella läkemedelsföretaget Actavis men förhandlingar förs även med andra aktörer.

Den framgångsrika lanseringen av ColdZyme Munspray i Sverige har placerat ColdZyme på topp 10- listan över mest sålda förkylningsprodukt­er i värde och över 100 000 enheter har hittills sålts under året. Framgången i Sverige innebär att Enzymatica beslutat att bygga den Skandinaviska marknaden själv, pga. förbättrad lönsamhet och vikten av att Enzymatica har en egen och nära relation till kunder, marknad och forskarvärlden i närområdet. Företaget har påbörjat rekryteringen av en Skandinavisk försäljningschef samt säljare för de olika marknaderna.

– Att gå ut i Skandinavien själva är det bästa sättet skapa värde för Enzymaticas aktieägare och kunder, dels för att Enzymatica får en större marginal, dels för att vi får en bredare kontaktyta mot kunderna på hemmamarknaden. Att lyckas på hemmamarknaden är också en viktig faktor för att nå en framgångsrik internationell distribution, säger Michael Edelborg Christensen, VD för Enzymatica.

Global inriktning på förhandlingarna med Actavis
Enzymatica skrev i slutet av maj en avsiktsförklaring (Letter of Intent) med Actavis, som gällde försäljning av ColdZyme Munspray för de nordiska marknaderna. För ColdZyme Munspray kommer förhandlingarna med Actavis istället att fokuseras på den globala marknaden.

Distributionsavtal för övriga marknader
Enzymatica arbetar med att få distributions- och in-licensieringsavtal på plats för den europeiska marknaden och andra marknader. Enzymatica har förstärkt sin kompetens inom affärsutveckling och siktar på färdiga avtal under 2014.

– Vi har stärkt vår kompetens inom affärsutveckling för slutförhandling av distributionsavtal under 2014. Actavis är en av parterna men förhandlingar förs även med flera andra distributörer. Vår målsättning är att ha flera marknader på plats under 2014, säger Michael Edelborg Christensen, VD för Enzymatica.

För mer information om Enzymatica, kontakta:
Michael Edelborg Christensen, VD Enzymatica AB (publ), 0768-14 41 66,
michael.christensen@enzymatica.se  


Nedladdningar