ENZY  
SEK  %
Logotype

Enzymatica inleder klinisk marknadsuppföljningsstudie för prevention och förkortande av övre luftvägsinfektion

Regulatorisk information

Enzymaticas studie ”COLDPREV” inleds under våren. Studien, som är placebokontrollerad, undersöker prevention och sjukdomsförlopp hos försökspersoner som blir inokulerade (smittade) med förkylningsvirus.

Enzymatica har fått godkännande av den regionala etikprövningsnämnden för den kliniska studien ”COLDPREV”. Studien är en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad marknadsuppföljningsstudie för den CE-märkta medicinteknikprodukt­en ColdZyme® Munspray. Syftet med studien är att fördjupa kunskapen kring prevention och förkortande av sjukdomsförloppet vid övre luftvägsinfektioner. 

- I ett vidare perspektiv kan effektiv behandling med ColdZyme vara fördelaktig för individer som är extra känsliga för förkylningar. Att reducera risken för användare att få förkylning eller förkorta sjukdomsperioden, förväntas dessutom ge samhällsvinster i form av minskad sjukfrånvaro, säger Mats Clarsund, Forsknings- och Utvecklingschef på Enzymatica

ColdZyme® Munspray är en CE-märkt medicinteknikprodukt­ på den europeiska marknaden, med avsedd användning att reducera risken för att få en förkylning eller förkorta sjukdomsperioden vid tidiga sjukdomssymptom genom att skapa en skyddande barriär­ i munhåla och svalg. Produkt­en registrerades hos Läkemedelsverket som medicinteknisk produkt­ klass I i augusti 2012. Försäljning av ColdZyme® Munspray påbörjas på apotek i hela Sverige från februari 2013.

För mer information om COLDPREV studien, kontakta:
Mats Clarsund, Forsknings- och utvecklingschef Enzymatica AB (publ), 0733-46 34 29
mats.clarsund@enzymatica.se

För mer information om Enzymatica, kontakta:
Michael Edelborg Christensen, VD Enzymatica AB (publ), 0768-14 41 66,
michael.christensen@enzymatica.se


 

Nedladdningar