ENZY  
SEK  %
Logotype

Enzymatica påbörjar process för notering på Stockholmsbörsen

Regulatorisk information

Enzymatica planerar för listbyte och har beslutat att påbörja en process för att notera bolaget på NASDAQ OMX Stockholm.
Noteringen på Stockholmsbörsen blir central för Enzymaticas internationella expansion. Redan på årsstämman den 6 maj föreslås två nya ledamöter väljas till styrelsen så att bolaget uppfyller oberoendekravet för noterade bolag på Stockholmsbörsen.

Styrelsen för Enzymatica beslutade på styrelsemötet den 10 april att påbörja en process för notering på NASDAQ OMX Stockholms small cap-lista. Styrelsen bedömer att noteringen kan ske under det första halvåret 2014. Noteringen förväntas öka intresset hos institutionella investerare och skapa förutsättningar för ökad likviditet i aktien.

Ett viktigt motiv för Enzymatica att flytta från Aktietorget till Stockholmsbörsen är företagets kapitalbehov för den framtida internationella expansionen. Enzymatica har slutit flera avtal med ledande apotekskedjor i Sverige för försäljning av sina registrerade medicintekniska produkt­er. Idag säljs ColdZyme® Munspray mot förkylning på ungefär hälften av landets apotek genom Kronans Droghandel och Apotek Hjärtat.
Förhandlingar pågår med ytterligare apotekskedjor, både för försäljning av företagets produkt­er i Sverige och som nästa steg i Norden. Därefter avser Enzymatica att påbörja expansionen internationellt.

-  Noteringen på NASDAQ OMX Stockholm blir en kvalitetsstämpel för bolaget. Vi har mycket målmedvetet arbetat med att bygga en solid plattform för vår verksamhet när det gäller marknadslansering, IP (immateriella rättigheter) och forskning. Det blir därför naturligt att göra samma sak för vår aktie och ansöka om notering på Stockholmsbörsen, säger Michael Edelborg Christensen, VD på Enzymatica.

-  Med noteringen ökar vi också kännedomen kring vårt varumärke och företag, vilket blir viktigt för vår framtida expansion.

Som förberedelser för den kommande noteringen har Enzymatica anpassat sin redovisning till IFRS-reglerna. Dessutom har arbetet med att uppfylla bolagskodens krav påbörjats och ska vara klart under det andra halvåret 2013. Vidare genomför Enzymatica förändringar i styrelsen för att uppfylla kravet på oberoende styrelseledamöter, bland annat genom att Christian W Jansson föreslagits som ordförande och Anders Jungbeck som styrelseledamot inför årsstämman den 6 maj.

Enzymatica har anlitat Remium som finansiell rådgivare med uppgift att projektleda noteringsprocessen. Remium är en oberoende och ledande investmentbank på kapitalmarknadenför små och medelstora bolag, som bland annat erbjuder aktiemäkleri, kapitalförvaltning, aktieanalys, corporate finance och företagstjänster.

-  Vi är oerhört glada över att Enzymatica har valt oss till finansiell rådgivare i samband med noteringen till NASDAQ OMX och vi känner stort förtroende för bolaget och deras produkt­er med ColdZyme i spetsen, säger Remiums VD Mattias Malmström.

För mer information Enzymatica, kontakta:
Michael Edelborg Christensen, VD Enzymatica AB (publ), 0768-14 41 66,
michael.christensen@enzymatica.se


Nedladdningar