ENZY  
SEK  %
Logotype

Användning av ColdZyme Munspray kan ge stora samhällsekonomiska vinster

Regulatorisk information

Enzymatica presenterar idag resultat ifrån en rapport om de samhällsekonomiska effekterna av förkylningar. Rapporten visar bland annat att produkt­ionsbortfallet blir nära 30 miljarder kronor när svenskarna är förkylda. Till detta kommer ytterligare kostnader som exempelvis för sjukvård på 5-7 miljarder kronor. Enligt rapporten skulle samhället spara 1,4 miljarder kronor enbart för en dags kortare förkylning. Enzymaticas kliniska studie *COLDPREV visar att antalet förkylningsdagar kan reduceras med så mycket som över 50 procent genom användning av ColdZyme® Munspray, vilket motsvarar minst 3 dagars kortare förkylningstid. Rapporten är speciellt intressant för såväl privata som offentliga arbetsgivare inom stat och kommun som årligen drabbas av stora kostnader på grund av de anställdas förkylningar.

Rapporten ”Studie av den samhällsekonomiska effekten för den svenska befolkningen vid användning av ColdZyme Munspray” har utförts av konsultföretaget Nordic Evaluation Group AB (Nordeg) på uppdrag av Enzymatica.

- Rapporten pekar på stora samhällsekonomiska vinster och möjlighet till minskad ohälsa. Individens egen prevention och vård med enkla medel inför och under förkylningsinfektioner kan minska antalet infektioner per år, antalet dagar per sjukperiod och antalet följdeffekter i form av inflammationer i hals, öron och bihålor, säger Mats Clarsund, forskningschef för Enzymatica.

Förkylningar ger omfattande kostnader för samhället
Resultatet av rapporten visar att den totala samhällskostnaden för alla åldrars förkylningar uppgår till 36-39 miljarder kronor per år. Antalet förkylningsdagar hos Sveriges vuxna befolkning (18 år och uppåt) utgör 60-120 miljoner dagar - definierade från tydliga symptom till lindriga. Samhälls-kostnaderna för denna ohälsa är nära 30 miljarder kronor om man beräknar produkt­ionsbortfallet genom arbetsfrånvaro (18-70 år) till 10 miljoner av dessa dagar och 2 800 kronor per dag. Till dessa kostnader kommer Försäkringskassans kostnader på 1-2 miljarder kronor per år. Kostnaderna för sjukvårdande insatser för effekter av förkylningarna i alla åldrar (primär- och specialistvård inklusive medicin) beräknas till intervallet 5-7 miljarder kronor (2-3 % av somatiska vården i primär- och specialistvård som är totalt 280 miljarder kronor 2013 – enligt Nordegs beräkning 2013).

ColdZyme Munspray kan ge stora vinster
Enligt rapporten finns det stora samhällsekonomiska vinster att göra genom användning av ColdZyme Munspray. Beräkningen bygger på en minskad sjukdag för 10 % av alla 4,7 miljoner heltidsarbetande under ett år. Totalt skulle den samhällsekonomiska vinsten uppgå till 1,4 miljarder kronor för Sverige under ett år. För en individ som är anställd och har en medelinkomst och normalt anställningsavtal och försäkringsskydd är samhällsförlusten minst 3 000 kronor för en dags sjukfrånvaro. För en kommun med 20 000 invånare och en dag mindre arbetsfrånvaro uppgår samhällsvinsten till cirka 2,4 Mkr (för 10 % av 8 000 heltidsarbetande i kommunen).

- Det finns en stor efterfrågan på ColdZyme Munspray som friskvårdssatsning till de anställda hos kommuner och företag inom tillverknings-, tjänste- och serviceindustrin. Enzymatica tillhandahåller därför redan nu företagsavtal med ColdZyme Munspray, till förmån för flera 1000 anställda som friskvårdssatsning för att öka livskvaliteten hos den enskilde samt produkt­iviteten hos företagen, säger Ulf Blom, marknadschef hos Enzymatica.

Genom användning av ColdZyme Munspray reduceras virusmängden i halsen med 99 procent och sjukdomsperioden förkortas från i genomsnitt cirka 7 dagar till 3-4 dagar. Detta indikerar att de samhällsekonomiska vinsterna är betydligt större än rapportens resultat som är baserad på en dags mindre sjukfrånvaro.

- Vi har även sett de som använder ColdZyme Munspray i preventivt syfte kan förhindra att förkylningen bryter ut genom olika användarstudier som vi har genomfört, tillägger Mats Clarsund.

För mer information, kontakta: Mats Clarsund, forskningschef Enzymatica AB, 0725-73 09 80, mats.clarsund@enzymatica.se

Ulf Blom, Marketing & Operations, Enzymatica AB, 0703-77 73 28, ulf.blom@enzymatica.se


Nedladdningar