ENZY  
SEK  %
Logotype

Enzymatica presenterar COLDPREV-studien på vetenskaplig kongress i Köpenhamn

Resultaten från COLDPREV-studien på ColdZyme Munspray presenteras idag den 23 maj 2014 vid en nordisk öron-, näs- och halskongress i Köpenhamn, XXXII Congress of the Nordic Association of Otolaryngology. Studien presenteras som abstrakt och poster av Enzymaticas forskningschef PhD Mats Clarsund i kongressens vetenskapliga program. 

Studien som genomfördes på̊ öron-, näs- och halskliniken på̊ Skånes Universitetssjukhus under våren 2013, visar att ColdZyme Munspray reducerar både virusmängd och antal förkylningsdagar jämfört med placebo.  

-  Detta är vår första presentation av COLDPREV-studien i vetenskapliga sammanhang. Med studien kan vi bekräfta det redan många användare tycker, nämligen att produkt­en både förebygger förkylning och förkortar sjukdomsdagar. Att kunna halvera antalet sjukdomsdagar ger även positiva hälsoekonomiska effekter för samhället och livskvalitet för den enskilde, säger Mats Clarsund, forskningschef på Enzymatica. 

Metod och resultat 
Studien COLDPREV var en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad klinisk studie på ColdZyme® Munspray mot förkylning. I studien inokulerades (infekterades) 46 försökspersoner, både män och kvinnor (20-46 år), med förkylningsvirus via näsan. Trots att studien var en första mindre studie, med syfte att ligga till grund för större studier, sågs en statistiskt signifikant skillnad mellan ColdZyme och Placebo avseende reduktion av virusmängden i halsen (-99%) och reduktion av antalet förkylningsdagar (-54%). 

För mer information om COLDPREV-studien, kontakta:
Mats Clarsund, PhD, Forskningschef Enzymatica AB (publ)
Telefon: 0733-46 34 29. E-post: mats.clarsund@enzymatica.se 

För mer information om Enzymatica, kontakta: 
Michael Edelborg Christensen, VD Enzymatica AB (publ),
Telefon: 0768-14 41 66. E-post: michael.christensen@enzymatica.se 

Om förkylning
Förkylning är en av de vanligast förekommande infektionssjukdomarna. Den orsakas av virus som tar sig in i slemhinnans celler i framför allt näsan, munhålan och svalget. Vanliga symptom är rinnsnuva, nästäppa och halsont. Lätt hosta och huvudvärk med feber kan också höra till bilden och en vanlig förkylning varar normalt färre än tio dagar. I genomsnitt får man mellan två till fyra förkylningar per år. Barn är den grupp som får flest förkylningar, 5-10 förkylningar per år, och frekvensen sjunker med åldern i takt med att immuniteten byggs upp. Förkylning orsakar också samhällsekonomiska kostnader genom att den korta sjukfrånvaron ökar1, samtidigt är förkylningar den enskilt största orsaken till sjukfrånvaro och representerar drygt 30 % av alla sjukskrivningar2.

Om ColdZyme® Munspray
ColdZyme® Munspray är en medicinteknisk produkt­, klass I (CE-märkt i hela Europa). ColdZyme® Munspray reducerar risken för att få en förkylning och förkortar sjukdomsperioden i ett tidigt stadium av förkylningsinfektionen genom att skapa en aktiv barriär­ bestående av en tunn skyddande film i svalget. Den aktiva barriär­en består primärt av ett osmotiskt ämne (glycerol) och enzym. Enzymet har en unik egenskap som gör det superaktivt vid omkring 37° C, vilket gör det överlägset att bryta ner sjukdomsrelaterade proteiner, motverka infektioner av virus och bakterier samt främja läkningsprocesser. Produkt­en registrerades hos Läkemedelsverket som medicinteknisk produkt­ klass I i augusti 2012 och lanserades brett på Apoteken i hela Sverige i september 2013.
Produkt­en tillhör de 10 mest säljande produkt­erna i förkylningskategorin i Sverige. För mer information, besök www.coldzyme.se

Om Enzymatica AB
Enzymatica AB är ett bioteknikbolag med fokus på forskning, utveckling och försäljning av produkt­er baserat på en patenterad enzymteknologi. Enzymatica använder sig av ett marint enzym, ett köldanpassat trypsin från djuphavstorsk. Enzymatica har flera projekt i pipeline mot sjukdomar på hud-, svalg- och slemhinna. Enzymatica har idag två registrerade medicinteknikprodukt­er; PeriZyme® Tuggummi CE mot munhålans sjukdomar samt ColdZyme® Munspray CE mot förkylning som lanserades nationellt på apotek och i hälsofackhandeln i Sverige under 2013. För mer information, besök www.enzymatica.se