ENZY  
SEK  %
Logotype

Enzymaticas veterinärprodukt­er lanseras på mässan AVMA Annual Convention i Denver, USA

Regulatorisk information

Enzymatica, som utvecklar och säljer produkt­er baserade på enzym från djuphavstorsk, meddelar idag att bolagets nya veterinärprodukt­er presenteras på branschmässan AVMA Annual Convention i Denver, USA den 25-29 juli 2014. Lanseringen sker genom Enzymaticas amerikanska distributör Adartis Animal Health.

Produkt­erna, Kalvatin® Dermal och Kalvatin® Dental, är enzymbaserade produkt­er mot hud- respektive tandköttsinfektioner. Produkt­ernas målgrupp är veterinärkliniker med inriktning mot framför allt hund, katt och häst.

- Kalvatin-produkt­erna är ett innovativt tillskott i vårt produkt­erbjudande och en del av vår satsning på internationella marknader. Vi ser fram emot att följa vår distributörs aktiviteter på marknaden under kommande höst och vinter. Marknadsarbetet har just inletts och är än så länge under uppbyggnadsfas, säger Michael Edelborg Christensen, VD för Enzymatica.

Utvecklingen av veterinärprodukt­erna har skett på samma teknologiplattform som används i Enzymaticas förkylningsprodukt­ ColdZyme®. Då djurpatogener och humana patogener är snarlika kan motsvarande barriär­skapande system som utvecklats för humana indikationer även användas för behandling av djur.

Försäljningen till veterinärkliniker i Nordamerika kommer att ske via den amerikanska distributören Adartis Animal Health, som även ansvarar för marknadsföringen av produkt­erna. För att framöver kunna supportera distributören har Enzymatica etablerat ett dotterbolag, Enzymatica North America Inc.

USA bedöms vara världens största marknad för veterinärprodukt­er. I USA har cirka två tredjedelar av hushållen husdjur, varav hund och katt är de vanligaste djuren. Antalet veterinärkliniker uppgår till cirka 44 000.*

Organisationen bakom mässan är American Veterinary Medical Association (AVMA) med cirka 85 000 veterinärer och veterinärstudenter som medlemmar.

För mer information, vänligen kontakta 
Michael Edelborg Christensen, VD Enzymatica AB (publ) 
Telefon: 0768-14 41 66. E-post: michael.christensen@enzymatica.se

För mer information om Adartis Animal Health och Kalvatin®-produkt­erna 
www.adartisanimalhealth.com
www.kalvatin.com

* American Pet Products Associations webbsida 2014.