ENZY  
SEK  %
Logotype

Extra bolagsstämma i Enzymatica AB inställd

Regulatorisk information

Styrelsen i Enzymatica AB (publ) har beslutat att ställa in extra bolagsstämma i bolaget fredagen den 19 december 2014.

Styrelsen i Enzymatica AB (publ) har idag beslutat att dra tillbaka styrelsens förslag att ställa ut personaloptioner till tillträdande VD Fredrik Lindberg och följaktligen att ställa in den extra bolagsstämma som var planerad att hållas för att besluta i frågan fredagen den 19 december 2014 kl 10.00 på Ideon Gateway i Lund. Beslutet har fattats mot bakgrund av att styrelsen har beaktat synpunkter från aktieägare på incitamentsprogrammets utformning och då det inte bedömts finnas erforderlig majoritet för förslaget bland aktieägare som anmält sitt deltagande vid extra bolagsstämma.

För mer information, vänligen kontakta:
Tina Dackemark Lawesson, Senior Communications Officer Enzymatica AB
Telefon: 046-286 31 00. E-post: tina.lawesson@enzymatica.se