ENZY  
SEK  %
Logotype

Enzymatica: Förtydligande angående artikel i media

Idag publicerade Dagens Medicin en artikel om en läkares tvivel på effekten av en konkurrents munspray mot förkylning. Produkt­en som läkaren hänvisar till är inte ColdZyme® Munspray, vilket framgår av artikeln i Dagens Medicin men inte i all övrig media.

Dagens Medicins artikel (se länk nedan) namnger den produkt­ vars effekt läkaren ifrågasätter. När artikeln har spridits i annan media har dock produkt­namnet utelämnats vilket ger utrymme för förväxling med ColdZyme.

Förtydligande angående ColdZymes vetenskapliga dokumentation

ColdZyme är en medicinteknisk klass I-produkt­ vars säkerhet och effekt styrks i produkt­ens kliniska dokumentation och tekniska fil. Den visar att ColdZyme kan förebygga/förkorta en förkylning.Läkemedelsverket har fått ta del av den kliniska utvärderingsrapporten.

Den kliniska studien COLDPREV visar att produkt­en reducerar både virusmängd och antal förkylningsdagar jämfört med placebo (verkningslöst preparat). Resultatet från COLDPREV-studien har presenterats i form av en posterpresentation på öron-, näs- och halskongressen i Köpenhamn i maj 2014 men bolaget har hittills valt att inte publicera resultaten i sin helhet för att behålla försprånget mot kommande konkurrens.Bolaget står dessutom i startgroparna för att utföra en större studie i England.

Om ColdZyme® Munspray

Med ColdZyme Munspray reducerar man virusmängden i svalget. Detta innebär att risken för att förkylning ska bryta ut minskar och att man kan förkorta sjukdomsförloppet om man redan har blivit förkyld. Bäst effekt har produkt­en när den används förebyggande eller i ett tidigt skede av infektionen.

Länk till artikel i Dagens Medicin: http://www.dagensmedicin.se/artiklar/2015/11/18/lakare-tvivlar-pa-effekt-av-munsprej/

För mer information, kontakta:
Fredrik Lindberg, VD Enzymatica AB Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com