ENZY  
SEK  %
Logotype

Enzymatica stärker närvaron i Storbritannien genom samarbete med apotekskedjan Lloyds

Regulatorisk information
Enzymatica har genom sin partner AHA Worldwide Ltd tecknat avtal med
apotekskedjan Lloyds avseende försäljning av förkylningsprodukt­en ColdZyme® i
Storbritannien. Överenskommelsen innebär att ColdZyme i vinter blir tillgänglig
på cirka 1 300 Lloyds-apotek. Produkt­lanseringen planeras ske i december 2015.

Enzymatica har genom sin partner AHA Worldwide Ltd tecknat avtal med apotekskedjan Lloyds avseende försäljning av förkylningsprodukt­en ColdZyme® i Storbritannien. Överenskommelsen innebär att ColdZyme i vinter blir tillgänglig på cirka 1 300 Lloyds-apotek. Produkt­lanseringen planeras ske i december 2015.

Samarbetet omfattar till en början den mindre förpackningsstorleken ColdZyme OneCold 7 ml, som är en viktig instegsprodukt­ mot nya kunder. Efter en kortare utvärderingsfas kan även den större storleken av produkt­en bli aktuell för lansering. 

"I enlighet med vår strategi introducerar vi ColdZyme på ytterligare en brittisk apotekskedja för att nå ut till fler konsumenter och stärka vår närvaro på den viktiga brittiska marknaden. Genom samarbetet med Lloyds ökar vi antalet försäljningsställen i UK till nära det dubbla, vilket bör öka intresset för produkt­en både från konsumenter och potentiella distributörer. Vår avsikt är att framöver hitta en partner som tar ansvar för hela distributionskedjan, inklusive marknadsinvesteringen", säger Fredrik Lindberg, VD för Enzymatica.

Lloyds är en ledande apotekskedja med stort egenvårdsfokus och totalt cirka 1 600 apotek i Storbritannien.

Sedan hösten 2014 säljs ColdZyme till Boots apotek i Storbritannien via kontraktsorganisationen AHA Worldwide Ltd. Inom EU är Storbritannien en av de fem största marknaderna för receptfria förkylningsprodukt­er. 2012 uppgick värdet för kategorin till cirka 945 miljoner USD. 

För mer information, kontakta:

Fredrik Lindberg, VD Enzymatica AB
Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com   

Om Enzymatica AB
Enzymatica AB är ett life science-bolag vars affärsidé är att erbjuda effektiv hjälp mot några av våra vanligaste folksjukdomar där virus eller bakterier spelar en avgörande roll. På kort tid har bolaget utvecklat ColdZyme®, en unik munspray mot förkylning, lanserat produkt­en på fyra marknader och under vintern 2014-2015 nått en position som den mest sålda förkylningsartikeln i kronor räknat på svenska apotek. Utvecklingsarbetet omfattar medicintekniska produkt­er inom övre luftvägsinfektioner och oral hälsa, samt veterinärprodukt­er. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North. För mer information, besök: www.enzymatica.se.

Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

Om Lloyds
För mer information, besök: www.lloydspharmacy.com.