ENZY  
SEK  %
Logotype

Enzymatica utser valberedning

Regulatorisk information

Inför årsstämman 2015 har Enzymatica utsett en valberedning bestående av tre av bolagets större ägare samt bolagets styrelseordförande, och som representerar cirka 15 procent av antalet aktier och röster i bolaget baserat på senast kända aktieägarinformation.

Valberedningens uppgift är att till bolagsstämman lägga fram förslag rörande stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvode, val av och arvode till bolagets revisor samt förslag till principer för valberedningens sammansättning. I valberedningen ingår:

  • Bengt Sahlberg, representerande Humea AB, valberedningens ordförande
  • Richard Nilsson, representerande Medzyme AB
  • Charlotte Rudbeck, representerande sig själv
  • Christian W Jansson, styrelseordförande i Enzymatica

Valberedningens förslag kommer att offentliggöras i god tid före årsstämman 2015 och finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.enzymatica.se. Årsstämman 2015 i Enzymatica kommer att hållas den 21 april 2015 kl 16.00 i Lund.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan senast den 31 mars 2015 skicka e-post till ir@enzymatica.se, eller vanlig post till:

Enzymatica AB
Att: Valberedningen
Ideon Science Park
223 70 Lund

För mer information, kontakta:
Christian W Jansson, Styrelseordförande Enzymatica AB
Telefon: 046-286 31 00. E-post: ir@enzymatica.se

Tina Dackemark Lawesson, Senior Communications Officer Enzymatica AB
Telefon: 0706-37 12 58. E-post: tina.lawesson@enzymatica.com