ENZY  
SEK  %
Logotype

Fredrik Lindberg på plats som ny VD på Enzymatica

Regulatorisk information

Enzymaticas styrelse utsåg i november Fredrik Lindberg till ny VD med förväntat tillträde under våren. Fredrik Lindberg tillträder i dagarna sin nya tjänst och leder formellt verksamheten från och med den 16 februari 2015. 

Fredrik Lindberg efterträder Christian W Jansson som varit bolagets tf VD sedan i september 2014.

"Det känns bra att vara på plats för att ta Enzymatica in i en ny utvecklingsfas. Vi har nått försäljningsframgångar i Skandinavien på kort tid och vi ska fortsätta att växa genom att stärka fundamentet i bolaget och öka kvaliteten på vårt erbjudande. Jag kommer tillsammans med övriga ledningen att prioritera utveckling och säkerställande av den potential som ColdZyme har på såväl befintliga marknader som internationellt. Just nu pågår ett internt kvalitetshöjande arbete inom verksamhetens alla delar, från produkt­utveckling och produkt­ion till hur bolaget administrativt sköts, kommunicerar och säljer sina produkt­er. Allt för att skapa förutsättningar för att långsiktigt bygga ett internationellt konkurrenskraftigt bolag”, säger Fredrik Lindberg.

Fredrik Lindberg har lång erfarenhet från life science-industrin samt internationella tillväxtbolag i olika faser. Tidigare positioner inkluderar bland annat grundare och VD på BoneSupport AB, Medicinchef för Norden på Searle Pharmaceuticals, samt Chefsöverläkare inom Klinisk Farmakologi på Universitetssjukhuset i Lund. Fredrik kommer närmast från en position som Chief Scientific Officer på BoneSupport AB.

Som ett första steg för att kunna fullfölja bolagets tillväxtstrategi förstärks organisationen dessutom med en chef för kvalitetsarbete och regulatoriska frågor. Gun Rydhög blir Director Quality and Regulatory Management och ingår i ledningen för Enzymatica.

Gun Rydhög har mer än 35 års erfarenhet från kvalitetssäkring och regulatoriskt arbete på medicintekniska bolag med internationell verksamhet, bland annat från ledande befattningar inom Gambro och Hemocue. Hon kommer närmast från konsultjobb i eget bolag.

I samband med tillträdet som VD lämnar Fredrik Lindberg Enzymaticas styrelse, där han varit ledamot sedan 2012. Christian W Jansson återgår som styrelsens ordförande.

Foto på Fredrik Lindberg finns bifogat (ange Foto: Enzymatica AB).

För mer information, kontakta:
Fredrik Lindberg, VD Enzymatica AB
Telefon: 046-286 31 00. E-post: ir@enzymatica.se

Tina Dackemark Lawesson, Senior Communications Officer Enzymatica AB
Telefon: 0708-37 12 58. E-post: tina.lawesson@enzymatica.se