ENZY  
SEK  %
Logotype

Information om Enzymaticas strategi för internationell expansion

Regulatorisk information

Enzymatica AB har den senaste tiden genomfört ett antal aktieägarträffar där deltagarna visat ett stort intresse för den fortsatta internationella lanseringen av ColdZyme®. Bolaget presenterar därför följande förtydligande information kring sin internationella expansionsstrategi och dess finansiering.

Enzymatica har på kort tid utvecklat en unik munspray mot förkylning, lanserat produkt­en på fyra marknader och under hösten nått en position som den mest sålda förkylningsartikeln i kronor räknat på svenska apotek. Expansionsstrategin är tydlig och ambitionen är hög – bolaget avser att fortsätta utveckla ColdZyme®, driva försäljning i egen regi på sin hemmamarknad och expandera internationellt genom att knyta avtal med välrenommerade lokala eller regionala distributörer.

Enzymatica utvärderar löpande olika kommersiella handlingsalternativ för sin fortsatta internationella expansion. Bland annat fördes under 2013 diskussioner om ett globalt licensavtal med det internationella läkemedelsföretaget Actavis. Diskussionerna stupade dock på att de affärsmässiga villkoren inte var attraktiva och att förutsättningarna för en god och långsiktig värdetillväxt saknades. Till skillnad från vad som är fallet när det handlar om receptbelagda läkemedel är royaltynivåerna för receptfria produkt­er i denna typ av globala avtal oftast väldigt låga. Det finns också en överhängande risk att ColdZyme® skulle hamna i skymundan i en storbolagsmiljö. Enzymatica stänger inte dörren för ett samarbete med en global partner om det skulle visa sig kommersiellt intressant.

Enzymatica avser att fortsätta sin internationella expansion i första hand i samarbete med lokala eller regionala distributörer, med stor kunskap om och engagemang i sin lokala marknad. Bedömningen är att denna strategi ger bolaget en större kontroll över produkt­en och en större andel av de framtida försäljningsintäkterna. Det föreligger idag inte något behov av externt expansionskapital, men i takt med att bolaget tar fortsatta steg i sin strategiska plan, bland annat vad gäller geografisk expansion och utveckling av befintliga forskningsprojekt, kan denna fråga komma att bedömas på nytt.

Resultaten från den lyckade lanseringen av ColdZyme® i Sverige är ett utmärkt argument i diskussioner med potentiella distributionspartners på andra marknader. För att nå långsiktigt hållbar tillväxt måste bolaget kunna möta de krav på kvalitet, vetenskaplig dokumentation och tillverkningskapacitet som professionella partners och läkemedelsmyndigheter ställer. Därför har Enzymatica den senaste tiden stärkt organisationen med viktig och erfaren nyckelkompetens bland annat inom kvalitets- och produkt­ionsområdet. Dessa åtgärder bedöms stärka förutsättningarna för att träffa nya avtal med distributörer på attraktiva kommersiella villkor.

För mer information, kontakta:
Fredrik Lindberg, Verkställande direktör 
Telefon: 0708-86 53 70. E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com

Tina Dackemark Lawesson, Senior Communications Officer Enzymatica AB
Telefon: 0706-37 12 58. E-post: tina.lawesson@enzymatica.com