ENZY  
SEK  %
Logotype

Intervju med VD Fredrik Lindberg om Q1 2015

Enzymaticas VD Fredrik Lindberg kommenterar utvecklingen under Q1 2015 och berättar bland annat om för- och nackdelar med distributörsstrategin.

VD-intervju Remium Introduce, maj 2015


Om Enzymatica AB
Enzymatica AB är ett life science-bolag med fokus på utveckling och försäljning av produkt­er baserade på ett köldanpassat enzym från djuphavstorsk. Utvecklingsarbetet omfattar medicintekniska produkt­er inom övre luftvägsinfektioner och oral hälsa, samt veterinärprodukt­er inom oral hälsa och dermatologi. Den medicintekniska portföljen omfattar ColdZyme® Munspray mot förkylning. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Aktietorget. För mer information, besök www.enzymatica.se.