ENZY  
SEK  %
Logotype

Intervju med VD Fredrik Lindberg om Q3 2015

Enzymaticas VD Fredrik Lindberg kommenterar försäljningsutvecklingen under Q3 2015 och berättar om det nya samarbetsavtalet med Lloyds i Storbritannien. Han kommenterar även bolagets finansiella ställning och den åtgärdsplan som styrelsen arbetar med.

VD-intervju Remium Introduce, oktober 2015


Om Enzymatica AB
Enzymatica AB är ett life science-bolag vars affärsidé är att erbjuda effektiv hjälp mot några av våra vanligaste folksjukdomar där virus eller bakterier spelar en avgörande roll. På kort tid har bolaget utvecklat ColdZyme®, en unik munspray mot förkylning, lanserat produkt­en på fyra marknader och under vintern 2014-2015 nått en position som den mest sålda förkylningsartikeln i kronor räknat på svenska apotek. Utvecklingsarbetet omfattar medicintekniska produkt­er inom övre luftvägsinfektioner och oral hälsa, samt veterinärprodukt­er. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North. För mer information, besök: www.enzymatica.se.