ENZY  
SEK  %
Logotype

Meddelande angående förslag inför årsstämman

Regulatorisk information

Åke Larsson står inte till förfogande till nyval som styrelseledamot.

Som framgår av kallelsen till Enzymaticas årsstämma och tidigare pressmeddelande den 2 februari 2015, har aktieägare framlagt ett förslag till nyval av styrelseledamöter som bl.a. innebär att Åke Larsson skall väljas som styrelseledamot i bolaget. Åke Larsson har underrättat bolaget om att han inte står till förfogande för val som styrelseledamot.

För mer information, kontakta:
Fredrik Lindberg, Verkställande direktör
Telefon: 0708-86 53 70. E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com.

Tina Dackemark Lawesson, Senior Communications Officer Enzymatica AB
Telefon: 0706-37 12 58. E-post: tina.lawesson@enzymatica.com.