ENZY  
SEK  %
Logotype

ColdZyme lanserat i Spanien och har fått god täckning i Finland

Enzymatica lanserade under januari förkylningssprayen ColdZyme ® i Spanien genom det spanska läkemedelsföretaget Esteve. I Spanien säljs produkt­en under varumärket CortaGrip som erbjuds i storlekarna 20 ml och 7 ml. Den första marknadsåterkopplingen visar att Cortagrip tagits emot med stort intresse av de spanska apoteken. ColdZyme har också fått ett bra mottagande på den finska marknaden. Sedan lanseringen i november 2015 har produkt­en lyckats uppnå 80 procents täckning på de finska apoteken.

Expansion genom partners och distributörer på övriga geografiska marknader

Enzymatica har framgångsrikt lanserat ColdZyme på den skandinaviska marknaden och i Storbritannien. Därefter är Enzymaticas strategi att expandera genom etablerade distributörer. ColdZymes registrering hos Läkemedelsverket ger försäljningstillstånd i länder inom EES.

Värdet av den spanska apoteksmarknaden för förkylningsprodukt­er uppgår till cirka 5 miljarder kr (IMS Health data, 2015) att jämföra med cirka 800 miljoner kr i Sverige. Spanien är en av de fem största marknaderna för receptfria OTC-produkt­er inom EU. 2015 uppgick värdet till cirka 19,5 miljarder kr (IMS Health data, 2015). Esteve är bland de tio största företagen på den spanska apoteksmarknaden. Sedan starten på 2016 har Esteve bearbetat den spanska apoteksmarknaden som visat stort intresse för att sälja ColdZyme. Med full marknadstäckning kommer produkt­erna att finnas på mer än 21 000 apotek.


I samband med apoteksmässan i Helsingfors i mitten av november lanserade distributören Tamro ColdZyme Munspray i Finland. I slutet av januari hade Tamro lyckats uppnå 80 procents täckning av Finlands cirka 800 apotek. Tamro säljer både ColdZyme 20 ml, som räcker för cirka tre förkylningar, och ColdZyme OneCold,7 ml som är avsedd för en förkylning. Tamro har bland annat satsat på TV-reklam och utomhusannonsering. ColdZyme har också exponerats i en av apotekskedjornas intern-TV-kanaler, totalt cirka 200 apotek. Vidare har en viktig del i introduktionen av ColdZyme på finska apotek varit utbildning om ColdZyme av apotekspersonalen.


- Det är spännande tider för ColdZyme nu med en bra start av vår internationella satsning genom Tamro i Finland samt Esteve i Spanien, där nu ColdZyme finns tillgänglig, säger Fredrik Lindberg VD på Enzymatica.


För mer information, kontakta:

Fredrik Lindberg, VD Enzymatica AB Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com


Om ColdZyme®Munspray

ColdZyme Munspray är en unik produkt­ som verkar på orsaken till förkylning, dvs förkylningsvirusen. ColdZyme sprayas i munhåla och svalg och bildar en skyddande barriär­ på slemhinnan. Barriär­en fångar in förkylningsvirus och förhindrar att de infekterar celler, så att kroppen kan göra sig av med dem på naturlig väg.

ColdZyme kan förebygga eller förkorta en förkylning om man börjar behandlingen i ett tidigt stadium av sjukdomen. I en dubbelblind placebokontrollerad studie, COLDPREV, så reducerade ColdZyme virusmängden med -99% och antalet sjukdagar med över hälften -54%, ett resultat som var statistiskt signifikant jämfört med placebo[1]

Om Enzymatica AB

Enzymatica AB är ett life science-bolag vars affärsidé är att erbjuda effektiv hjälp mot några av våra vanligaste folksjukdomar där virus eller bakterier spelar en avgörande roll. På kort tid har bolaget utvecklat ColdZyme®, en unik munspray mot förkylning, lanserat produkt­en på sex marknader och etablerat sig bland de mest säljande förkylningsprodukt­erna i kronor räknat på svenska apotek. Utvecklingsarbetet omfattar medicintekniska produkt­er inom övre luftvägsinfektioner och oral hälsa, samt veterinärprodukt­er. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North. För mer information, besök: www.enzymatica.se.


[1]Clarsund et al, Common cold prophylaxis using ColdZyme Mouth Spray, Congress of the Nordic Association of Otolaryngology Copenhagen 2014.