ENZY  
SEK  %
Logotype

ColdZyme visar på minskade sjukskrivningar under förkylningssäsongen

Enzymatica presenterar nyligen publicerade resultat i Open Journal of Respiratory Diseases (OJRD)[1], från ENZY-003, en studie som utvärderade äldrevårdpersonal, med syfte att undersöka effekterna av ColdZyme på sjukskrivningar under förkylningssäsongen. ENZY-003 visade en betydande minskning av genomsnittliga antalet sjukdagar, från 5,2 till 3,7 dagar bland 74 anställda vid äldreboenden och hemsjukvård i Eksjö kommun med hjälp av ColdZyme under förkylningssäsongen, jämfört med tidigare år. Dessutom rapporterade 63 procent av personalen att de hade mildare förkylningssymptom genom användningen av ColdZyme jämfört med tidigare infektioner. Dessa resultat är uppmuntrande och visar potentialen för att minska sjukdagar med ColdZyme på arbetsplatsen.

ENZY-003 studien jämförde sjukskrivningsfrekvensen på äldreboenden och i hemsjukvården i Eksjö kommun, bland 111 anställda under en period av fem månaders ColdZyme-behandling, med frekvensen som registrerades under samma period föregående år. 24 försökspersoneruteslöts i analysen på grund av långtidssjukskrivningar, som inte kan tillskrivasen förkylning (> 29 dagars sjukfrånvaro under 5 månader). En betydande minskning av antalet sjukdagar observeradesbland de återstående 74 försökspersonerna, med individuella genomsnittliga antal sjukdagar som minskade från 5,2 till 3,7 dagar, (p = 0,05)[2]. Det totala antalet sjukdagar minskade från 392 till 279 med ColdZyme. Enligt studieresultaten rapporterade 63 procent av de anställda att deras symptom var mildare när de använde ColdZyme jämfört med tidigare infektioner.

  • Även om infektion i de övre luftvägarna kan betraktas som en mindre allvarlig sjukdom så innebär förkylning en stor ekonomisk belastning för både samhället och individen. De hälsoekonomiska konsekvenserna är avsevärda för sjukfrånvaro både i äldreomsorgen och inom andra samhällsfunktioner, säger Christina Bråkenhielm Persson, Hälso- och sjukvårdschef Eksjö kommun.
  • Fredrik Lindberg, VD för Enzymatica kommenterade: "Vi är nöjda med det positiva resultatet av ENZY-003, som är en studie som mer speglar verkligheten i arbetslivet under vintersäsongen”.

Den aktuella studien stödjer resultaten från en tidigare förkylningsstudie - COLDPREV – att ColdZyme kan minska antalet sjukdagar.

ColdZyme, som behandlar orsaken till förkylning genom att skydda munhåla och svalg från virus, har på några år etablerat sig som en av de bäst säljande förkylningsprodukt­erna på svenska apotek.

Idag marknadsförs och säljs produkt­en i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Island, Storbritannien och Spanien. Företaget är i förhandlingar med ett antal potentiella distributörer för lanseringen av ColdZyme på andra marknader. I början av november tecknade Enzymatica ett exklusivt distributionsavtalmed Endeavour Consumer Health för Australien och Nya Zeeland för marknadsföring och försäljning av ColdZyme.

[1] Clarsund et al, Evaluation of ColdZyme Mouth Spray against Common Cold in Elderly Care Personnel, Open Journal of Respiratory Diseases, 2017, 7, 12-1

[2] p-värde, statistiskt sannolikhetsvärde

För mer information, kontakta:

Fredrik Lindberg, VD Enzymatica AB Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com

Om Enzymatica AB

Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkt­er mot infektionsrelaterade sjukdomar. På kort tid har bolaget utvecklat ColdZyme®, en unik munspray mot förkylning, lanserat produkt­en på sju marknader och etablerat sig bland de mest säljande förkylningsprodukt­erna i kronor räknat på svenska apotek. Strategin är att fortsätta växa genom att stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lundoch är listat på Nasdaq First North. För mer information, besök: www.enzymatica.se.

Nedladdningar