ENZY  
SEK  %
Logotype

Enzymatica AB: Enzymatica tecknar distributionssavtal med Endeavour Consumer Health för Australien/Nya Zeeland

Regulatorisk information

Enzymatica har inlett ett samarbete med Symbion, en ledande grossist i Australien och Nya Zeeland. Avtalet ger Endeavour Consumer Health exklusiv rätt att sälja, marknadsföra och distribuera Enzymaticas förkylningsprodukt­ ColdZyme® till apotek i Australien och Nya Zeeland. Avtalet är Enzymaticas första avtal utanför EU och ett genombrott i bolagets strategiska satsning att etablera ColdZyme internationellt.

Avtalet omfattar produkt­erna ColdZyme 20 ml och ColdZyme OneCold, 7 ml. Produkt­erna kommer att säljas under varumärket ColdZyme®.

De regulatoriska förutsättningarna för medicintekniska produkt­er i Australien avviker från de Europeiska och ColdZyme kommer därför att registreras i en högre klass. Registreringsprocessen beräknas ta 12-18 månader och lansering kan därför tidigaste ske till förkylningssäsongen 2018. Avtalet med Symbion är också ett viktigt steg mot en säsongutjämning för försäljningen av ColdZyme, eftersom förkylningssäsongen infaller under maj-augusti

"Avtalet med Endeavour Consumer Health är ett viktigt genombrott i vår strategiska internationella satsning utanför EU och Endeavour Consumer Health är en perfekt partner för oss. De är väletablerade och har lång erfarenhet av att lansera nya produkt­er på marknaden, vilket kommer att gynna introduktionen av ColdZyme i Australien och Nya Zeeland", säger Fredrik Lindberg, VD för Enzymatica.


"ColdZyme kompletterar Endeavour Consumer Health befintliga produkt­portfölj", säger Andrew Vidler General Manager EBOS Group's - Retail Services.

"Vi är mycket glada över avtalet med Enzymatica att sälja ColdZyme i Australien. ColdZyme skiljer sig från traditionella förkylningsterapier och passar väl in i vår affärsmodell att expandera OTC-försäljningen genom nya innovativa produkt­er inom hälsosegmentet."

För mer information, kontakta:

Fredrik Lindberg, VD Enzymatica AB
Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com   

Denna information är sådan information som Enzymatica AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 november 2016 kl. 16.00 CET.

Om Enzymatica AB
Enzymatica AB är ett Life science-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkt­er mot infektionsrelaterade sjukdomar. På kort tid har bolaget utvecklat ColdZyme®, en unik munspray mot
förkylning, lanserat produkt­en på sju marknader och etablerat sig bland de mest säljande förkylningsprodukt­erna i kronor räknat på svenska apotek. Strategin är att fortsätta växa genom att stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North. För mer
information, besök: www.enzymatica.se.

Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

Om Endeavour Consumer Health
Endeavour Consumer Health är ett Australiensiskt/Nya Zeeländskt företag som förser återförsäljare och deras kunder med prisvärda, högkvalitativa egenvårdsprodukt­er

Verksamheten bildades 2014 genom sammanslagningen av Symbion Consumer Products i Australien och konsumentdivisionen inom EBOS Healthcare i Nya Zeeland och Australien.

Endeavour Consumer Health är en del av Symbion, som i sin tur är medlem av EBOS Group Ltd. EBOS Group är Australiens största och mest diversifierade marknadsförare, grossist och distributör av hälso- och sjukvårdsprodukt­er, medicinska produkt­er och läkemedel.

För mer information besök www.ebosgroup.com