ENZY  
SEK  %
Logotype

Enzymatica AB: Resultat från experimentell förkylningsstudie

Regulatorisk information

Enzymatica tillkännagav idag resultaten från den kliniska studien ENZY-002, en studie som undersökte utfallet av ColdZyme® Munspray på experimentellt inducerade rhinovirusinfektioner hos 88 friska frivilliga försökspersoner. ENZY-002 nådde inte det primära studiemålet, att signifikant sänka virusmängden jämfört med placebo i denna milda experimentella modell av en vanlig förkylning. Resultatet påverkar inte företagets pågående process med internationell expansion eller det påbörjade programmet för kliniska studier av ColdZymes effekt mot naturligt förekommande förkylningar.

ENZY-002 (COLDPREV II) studien var en randomiserad, dubbelblind placebokontrollerad klinisk studie av ColdZyme Munspray mot förkylningar. 88 försökspersoner, både män och kvinnor, blev experimentellt inokulerade (infekterade) med förkylningsvirus (Rhinovirus 16). Det primära målet med studien, minskning av den totala virusmängden i halsen, och det sekundära målet, minskning av antalet dagar med förkylningssymptom, visade inte en signifikant skillnad mellan ColdZyme och placebo.

I en tidigare studie, COLDPREV I, där 44 friska frivilliga inokulerades med rhinovirus16 och behandlades med antingen ColdZyme eller placebo, påvisades en signifikant reduktion av både antalet rapporterade sjukdagar och virusmängden i patienter som behandlats med ColdZyme jämfört med placebo. En möjlig förklaring till att den nu aktuella studien inte kunde upprepa de positiva resultaten från COLDPREV I- studien, är skillnaderna i rapporterade symptom mellan de två studierna, där signifikant mildare symptom och kortare sjukdomsförlopp registrerats för samtliga deltagare i den aktuella studien, ENZY-002.
Fredrik Lindberg, VD för Enzymatica kommenterar: "Även om vi är besvikna på att ColdZyme inte nådde de statistiska målen i denna experimentella förkylningsmodell, så fortsätter vårt program avseende studier på ColdZyme mot naturligt förekommande förkylningar. Resultatet av COLDPREV I, flera användarstudier och kundundersökningar ger ett starkt stöd för ColdZyme".

Produkt­en, är en av de få behandlingar som behandlar orsaken till vanlig förkylning genom att skydda munhåla och svalg mot virus. ColdZyme har på några år etablerat sig som en av de bäst säljande förkylningsprodukt­erna på Svenska apotek. Idag marknadsförs och säljs produkt­en i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Island, Storbritannien och Spanien. Företaget är i förhandlingar med ett antal potentiella distributörer för lanseringen av ColdZyme på andra marknader. I början av november tecknade Enzymatica tecknat ett exklusivt distributionsavtal med Endeavour Consumer Health för Australien och Nya Zeeland för marknadsföring och försäljning av ColdZyme.

För mer information, kontakta:

Fredrik Lindberg, VD Enzymatica AB
Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com     

Denna information är sådan information som Enzymatica AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 december 2016 kl. 09.00 CET.

Om Enzymatica AB

Enzymatica AB är ett life science-bolag vars affärsidé är att erbjuda effektiv hjälp mot några av våra vanligaste folksjukdomar där virus eller bakterier spelar en avgörande roll. På kort tid har bolaget utvecklat ColdZyme®, en unik munspray mot förkylning, lanserat produkt­en på sju marknader och etablerat sig bland de mest säljande förkylningsprodukt­erna i kronor räknat på svenska apotek.

Utvecklingsarbetet omfattar medicintekniska produkt­er inom övre luftvägsinfektioner och oral hälsa, samt veterinärprodukt­er. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North. För mer information, besök: www.enzymatica.se.

Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.