ENZY  
SEK  %
Logotype

Enzymatica offentliggör nya datum för den finansiella informationen

Regulatorisk information
På grund av beslutet om nyemission om 60 MSEK efter förvärvet av det isländska
forskningsföretaget Zymetech och den extra bolagsstämman den 14 april för
godkännande av nyemissionen har Enzymatica ändrat datum för offentliggörande av
sin finansiella information.

På grund av beslutet om nyemission om 60 MSEK efter förvärvet av det isländska forskningsföretaget Zymetech och den extra bolagsstämman den 14 april för godkännande av nyemissionen har Enzymatica ändrat datum för offentliggörande av sin finansiella information.

Nya datum:
Q1-rapporten: 18 april
Publicering av årsredovisning 2015: senast 27 april
Årsstämma: 25 maj

För mer information, kontakta:

Fredrik Lindberg, VD Enzymatica AB
Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com   

Om Enzymatica AB
Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkt­er mot infektionsrelaterade sjukdomar. På kort tid har bolaget utvecklat ColdZyme®, en unik munspray mot förkylning, lanserat produkt­en på sex marknader och etablerat sig bland de mest säljande förkylningsprodukt­erna i kronor räknat på svenska apotek. Strategin är att fortsätta växa genom att stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North. För mer information, besök: www.enzymatica.se.

Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.