ENZY  
SEK  %
Logotype

Enzymatica slutför förvärvet av Zymetech med tillträde för nya styrelseledamöter och representant i valberedningen

Regulatorisk information

Enzymatica AB (publ) ("Enzymatica") har idag slutfört förvärvet och tillträtt 99,5 procent av aktierna i Zymetech ehf. ("Zymetech") för en köpeskilling om cirka 76 Mkr som erlagts genom apportemission av 20 905 942 nya aktier och 3 982 084 nya teckningsoptioner i Enzymatica. Genom apportemissionen ökar Enzymaticas aktiekapital till 1 834 695 SEK fördelat på totalt 45 867 380 aktier. I samband därmed tillträder två nya styrelseledamöter och en ny representant i valberedningen i Enzymatica.

Enzymatica har idag slutfört förvärvet och tillträtt 99,5 procent av aktierna i det isländska bolaget Zymetech i enlighet med tidigare pressmeddelanden. Köpeskillingen för aktierna i Zymetech uppgår till cirka 76 Mkr, baserat på en aktiekurs om 3,45 kr per aktie, och har erlagts genom apportemission av 20 905 942 nya aktier och 3 982 084 nya teckningsoptioner i Enzymatica.  Genom apportemissionen ökar Enzymaticas aktiekapital till 1 834 695 SEK fördelat på totalt 45 867 380 aktier.

Förvärvet och emissionen godkändes vid extra bolagsstämma den 15 februari 2016. Till följd av förvärvets slutförande inträder Guðmundur Pálmason i Enzymaticas valberedning samt tillträder Guðmundur Pálmason och Sigurgeir Guðlaugsson som nya styrelseledamöter i Enzymatica till slutet av nästa årsstämma i enlighet med bolagsstämmans beslut den 15 februari 2016.

Nödvändiga registreringar hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB kommer att slutföras under de kommande veckorna.

För mer information, kontakta:

Fredrik Lindberg, VD Enzymatica AB
Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com   

Om Enzymatica AB
Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkt­er mot infektionsrelaterade sjukdomar. På kort tid har bolaget utvecklat ColdZyme®, en unik munspray mot förkylning, lanserat produkt­en på sex marknader och etablerat sig bland de mest säljande förkylningsprodukt­erna i kronor räknat på svenska apotek. Strategin är att fortsätta växa genom att stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North. För mer information, besök: www.enzymatica.se.

Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.