ENZY  
SEK  %
Logotype

Enzymatica tidigarelägger sin bokslutskommuniké 2015

Regulatorisk information

Enzymatica kommer att tidigarelägga offentliggörande av sin bokslutskommuniké 2015 från den 16 februari till den 15 februari 2016. Motivet är att bolaget vill att bokslutskommunikén offentliggörs samma dag som den extra bolagsstämman äger rum, dvs den 15 februari 2016, med anledning av Enzymaticas bud på det isländska forskningsföretaget Zymetech.

För mer information, kontakta:

Fredrik Lindberg, VD Enzymatica AB
Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com   

Om Enzymatica AB
Enzymatica AB är ett life science-bolag vars affärsidé är att erbjuda effektiv hjälp mot några av våra vanligaste folksjukdomar där virus eller bakterier spelar en avgörande roll. På kort tid har bolaget utvecklat ColdZyme®, en unik munspray mot förkylning, lanserat produkt­en på sex marknader och etablerat sig bland de mest säljande förkylningsprodukt­erna i kronor räknat på svenska apotek. Utvecklingsarbetet omfattar medicintekniska produkt­er inom övre luftvägsinfektioner och oral hälsa, samt veterinärprodukt­er. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North. För mer information, besök: www.enzymatica.se.

Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.