ENZY  
SEK  %
Logotype

Information om Enzymaticas nyemission

Idag har Enzymatica offentliggjort prospektet för sin nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. För att läsa mer om teckning av aktier gå in under Investerare på Enzymaticas hemsida och fliken: Nyemission april 2016. Där finns en kortare beskrivning av emissionen och hur man tecknar aktier, samt teckningssedel och prospekt.

För mer information, kontakta:

Carl-Johan Wachtmeister, t f kommunikationschef Enzymatica

Tel: 0701-88 50 21 | E-post: carl-johan.wachtmeister@enzymatica.com

Viktig information

Informationen i denna nyhet utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Enzymatica AB (publ). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Enzymatica AB (publ) kommer endast att ske genom det prospekt som Enzymatica AB (publ) beräknar kunna offentliggöra omkring den 20 april 2016.