ENZY  
SEK  %
Logotype

Medicinsk fallrapport om lovande behandling med ColdZyme® hos patient med primär immunbrist

Lovande resultat efter användning av ColdZyme hos en patient med primär immunbrist har nyligen publicerats i Oktobernumret av Journal of Medical Case Reports. Publikationen beskriver Enzymaticas produkt­ ColdZyme Munspray som under en period av 15 månader användes och som minskade frekvensen av övre luftvägsinfektioner hos en tolvårig patient med primär immunbrist.Under behandlingen med ColdZyme registrerade patienten och föräldrarna en minskning av förkylningssymptomen och därmed en förbättrad livskvalitet. Långvariga infektioner i munhåla läktes ut för första gången på flera år och patientens skolgång i det närmaste normaliserades.

En 12-årig pojke med diagnosen variabel immunbrist (Common variable immunodeficiency, CVID) började använda ColdZyme för tre år sedan i hopp om att förhindra att smittas av vanligt förkylningsvirus. Pojken hade sedan två års ålder behandlats med veckovisa infusioner av adekvata doser av IgG (Immunoglobulin G) i dosen 100-150 mg/kg/vecka enligt de internationella och nationella riktlinjer som finns. Före behandlingen med ColdZyme hade patienten återkommande infektioner i öron, bihålor, näsa, luftrör och lungor - något som ledde till frekvent frånvaro från skolan, sjukhusvistelser och försämrad livskvalitet. Pojken hade utöver IgG behandlingen även behandlats med antibiotika vid bakteriella infektioner och vid ett tillfälle under flera månader ställts på profylaktisk antibiotikabehandling. Som ett försök i hopp om att minska antalet förkylningsepisoder, började föräldrarna att låta pojken spraya ColdZyme två gånger dagligen, morgon och kväll, samtidigt som behandlingen med IgG och antibiotika vid behov fortskred som vanligt. Föräldrarna och pojken förde en detaljerad infektionsdagbok både före och under behandlingen med ColdZyme.

Resultatet av behandlingen med ColdZyme visar på en påtaglig minskning av antalet infektioner och infektionssymtom, samt en minskad sjukfrånvaro i skolan från 1,4 dagar per vecka till 0,3 dagar per vecka under den 15 månader långa behandlingen jämfört med en period om 21 månader innan behandlingen inleddes.

  • Patienter med primär immunbrist drabbas av många infektioner innan de får behandling med IgG. Denna behandling är för de allra flesta patienter mycket effektiv men det finns en mindre grupp med patienter som trots adekvat IgG behandling fortsätter att ha en ökad frekvens infektioner i luftvägarna. Effekten av ColdZyme hos denne patient är mycket intressant och uppföljande studier hos en större grupp personer med primär immunbrist kommer att bli väldigt spännande att få ta del av, säger Ann Gardulf, docent vid Karolinska Institutet i Stockholm.
  • När ColdZyme användes för att minska antalet förkylningsepisoder verkade det som om sprayen även hade effekt på andra sekundära övre luftvägsinfektioner i munhåla och svalg. Vi går nu vidare och utvärderar möjligheten för större studier. De oväntat positiva resultaten har även föranlett oss att ansöka om patent för användning av ColdZyme vid immunbrist, säger Mats Clarsund, forskningschef på Enzymatica.

I Sverige räknar Socialstyrelsen och sjukvården med att det finns cirka 600 patienter med diagnosen variabel immunbrist. Totalt finns flera tusen barn och vuxna med någon form av primär immunbrist. Barn och vuxna med primär immunbrist behöver oftast en livslång behandling med IgG. Preparat med koncentrat av IgG utvinns ur plasma från friska blodgivare. Trots adekvat IgG behandling är det vissa patienter som fortsätter att ha övre luftvägsinfektioner, vilket gör det intressant att finna kompletterande behandlingar.

För mer information, kontakta:

Fredrik Lindberg, VD Enzymatica AB Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com

Om ColdZyme

Förkylning orsakas av virus. ColdZyme är unik för att den verkar på orsaken till förkylning, förkylningsvirus, istället för att som många andra produkt­er behandla symptomen när man redan blivit sjuk. ColdZyme kan därigenom både förebygga och förkorta förkylning.

Om Enzymatica AB

Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkt­er mot infektionsrelaterade sjukdomar. På kort tid har bolaget utvecklat ColdZyme®, en unik munspray mot förkylning, lanserat produkt­en på sex marknader och etablerat sig bland de mest säljande förkylningsprodukt­erna i kronor räknat på svenska apotek. Strategin är att fortsätta växa genom att stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North. För mer information, besök: www.enzymatica.se.

Enzymaticas Certified Advisor är Erik Penser Bankaktiebolag.

Nedladdningar