ENZY  
SEK  %
Logotype

Bengt Jöndell fortsätter som t f CFO

Regulatorisk information
Med anledning av förra veckans publicitet kring att Bengt Jöndell blir CFO för
ett annat life science-bolag vill Enzymatica meddela att Bengt kvarstår som t f
CFO på halvtid för Enzymatica tills en ny CFO har rekryterats.

Med anledning av förra veckans publicitet kring att Bengt Jöndell blir CFO för ett annat life science-bolag vill Enzymatica meddela att Bengt kvarstår som t f CFO på halvtid för Enzymatica tills en ny CFO har rekryterats.

För mer information, kontakta:

Fredrik Lindberg, VD Enzymatica AB
Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com   

Om Enzymatica AB
Enzymatica AB är ett medicinteknik-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkt­er mot infektionsrelaterade sjukdomar. På kort tid har bolaget utvecklat ColdZyme®, en unik munspray mot förkylning, lanserat produkt­en på åtta marknader och etablerat sig bland de mest säljande förkylningsprodukt­erna i kronor räknat på svenska apotek. Strategin är att fortsätta växa genom att stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North. För mer information, besök: www.enzymatica.se.

Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bank.