ENZY  
SEK  %
Logotype

Enzymatica AB: ColdZyme förkylningsspray minskar sjukfrånvaron hos förskolepersonal

Regulatorisk information
Nyhet
Lund den 17 oktober 2017

Nyhet
Lund den 17 oktober 2017

ColdZyme förkylningsspray minskar sjukfrånvaron hos förskolepersonal

Enzymatica har genomfört en utvärdering av ColdZyme®Munspray mot förkylning hos förskolepersonal under vinterhalvåret. Resultatet visar att användningen av ColdZyme minskade sjukfrånvaron med mer än tre dagar, från 7,4 till 4,1 dagar. I de fall personalen i studien blev förkylda upplevde de infektionen som mildare än vanligt.

Enzymatica genomförde en observationsstudie med 15 personer som använde ColdZyme i förebyggande syfte mot förkylning under förkylningssäsongen (oktober-mars). De 15 personerna arbetar på en förskola och samtliga personer fullföljde studien. Deltagarna instruerades att använda ColdZyme så fort man blev exponerad för förkylningsvirus, liksom att ta ColdZyme vid första förkylningssymptom och fortsätta tills det att symptomen upphört. De personer som deltog i studien hade registrerat sjukfrånvaro för kontrollperioden under föregående vinter.

Syftet med studien var att utvärdera om ColdZyme kan användas i förebyggande och förkortande syfte för att förhindra och mildra förkylningsinfektioner hos förskolepersonal och därmed minska de samhällsekonomiska kostnaderna. Förhållandena på en förskola är gynnsamma för spridning av infektioner. Ett infekterat barn kan lätt sprida förkylningsvirus till personalen, vilket leder till minskad arbetskapacitet och sjukfrånvaro.

Resultatet från studien visade att ColdZyme, som använts i förebyggande syfte och vid första förkylningssymptomen, minskade korttidssjukskrivning hos personalen från 7,4 till 4,1 dagar under sexmånaders perioden jämfört med kontrollperioden. Den genomsnittliga sjukfrånvaron minskade därmed med 3,3 dagar. Samtidigt rapporterade de som deltog i studien att de inte hade noterat några biverkningar vid användningen av ColdZyme.

  • Vi har tidigare genomfört motsvarande studier för andra grupper som äldreboendepersonal och elitidrottare. Liksom för dessa studier visar vår senaste utvärdering av förskolepersonal att ColdZyme är ett effektivt sätt att korta sjukdomsperioder och mildra förkylningar, säger Fredrik Lindberg, VD för Enzymatica.

             
En tidigare studie[1] i Sverige har visat att den totala kostnaden och produkt­ivitetsförlusten p g a sjukskrivningar orsakade av förkylningar och allergier (rinit) uppgår till 5,1 dagar eller drygt 5 000 kr per person och år. Med en minskad sjukdag per person och år skulle besparingar på över 4 miljarder kronor kunna göras.


Den aktuella studien på förskolepersonal stödjer resultaten från en tidigare förkylningsstudie - COLDPREV[2] - att ColdZyme reducerar virusmängden med upp till 99% och kan minska antalet sjukdagar med mer än hälften.

Länk till förskolestudien: https://doi.org/10.1111/j.1398-9995.2009.02269.x

För mer information, kontakta:

Fredrik Lindberg, VD Enzymatica AB
Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com   

Om Enzymatica AB

Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkt­er mot infektionsrelaterade sjukdomar. Produkt­erna är baserade på en barriär­teknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt­ är ColdZyme® Munspray som kan förhindra förkylning, och kan förkorta sjukdomsperioden. Produkt­en har lanserats på ett tiotal marknader. Strategin är att fortsätta växa genom att stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North. För mer information, besök: www.enzymatica.se
[1] Hellgren, J., Cervin, A., Nordling, S., Bergman, A., and Cardell, L. O. (2010) Allergic rhinitis and the common cold-high cost to society. Allergy 65.6, 776-783. https://doi.org/10.1111/j.1398-9995.2009.02269.x

[2] Clarsund et al, Common cold prophylaxis using ColdZyme Mouth Spray, Congress of the Nordic Association of Otolaryngology Copenhagen